Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği doktora programı yeni dönemde 2016 yılında Eğitim Bilimler Enstitüsü'nde başlamıştır. Hâlâ bu birimde devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bölümümüz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yüksek lisans programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci "Bilim Doktoru" unvanı ile mezun olmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüz Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği doktora programına alınacak öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için gerekli olan kayıt koşulları şu şekilde belirlenmiştir; ALES %50, Bilimsel Değerlendirme %15, Mülakat %15, Transkript %20. Yapılan sınavlar ve değerlendirmeler sonucunda kontenjan dahilinde ilk sıraları alan öğrenci yüksek lisans programına kabul edilir. Bölümümüzde alan sınırlaması bulunmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Eğitim bilimleri enstitülerinin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ile Türkçe Öğretmenliği; Türkiyat ve sosyal bilimler enstitülerinin Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Türk Dili) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Dilbilim bölümlerinden başarılı bir şekilde mezun olan her öğrenci gerekli koşulları sağladığı takdirde doktora programımıza başvurabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Sınava giren öğrencilerin arasından toplamda en az 60 olmak üzere yukarıdan aşağıya puan sıralamasında ayrılan kontenjan dâhilinde kalmak.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bilim dalında bilim doktoru kazanmak.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB'e bağlı lise ve dengi kurumlarda doktor Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapma olanakları bulunmaktadır. Yüksekokullarda okutmanlık, TÖMER'lerde yabancılara Türkçe öğretimi merkezlerinde, üniversitelerde araştırma görevliliği, okutmanlık, öğretim görevliliği, öğretim üyeliği.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktoradan mezun olan öğrencilerimiz, çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeliğine devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Uzun cevaplı sınavlar.

Mezuniyet Koşulları

Güz dönemi 30, bahar dönemi 30 olmak üzere toplamda 60 kredilik dersleri ve tez sunumunu başarı ile tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mesut ŞEN mesut.sen@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği D Blok 6. kat 634 Kadıköy-İstanbul Tel: 0216 777 28 01

Bölüm Olanakları

Üniversitemiz öğrencilerinin yaralandığı tüm olanaklardan yararlanabilirler.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Edebiyat eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

- Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Edebiyat öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.

- Edebiyat öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.

- Edebiyat eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.

- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme

- Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Edebiyat eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.

- Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.

- Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme

- Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme

- Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme

- Alanıyla ilgili disiplinlerarası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme

- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme

- Alanı ile ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağı konusunda bilgi ve yeterlilik sahibi olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme

Alana Özgü Yetkinlik

 • Edebiyat eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Edebiyat eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.
 • Edebiyat öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.
 • Edebiyat öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.
 • Edebiyat eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.
 • Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme
 • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme
 • Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme
 • Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme
 • Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme
 • Alanıyla ilgili disiplinlerarası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
 • Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
 • Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme
 • Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme
 • Alanı ile ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağı konusunda bilgi ve yeterlilik sahibi olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat