Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Edebiyat eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

- Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Edebiyat öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.

- Edebiyat öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.

- Edebiyat eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.

- Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme

- Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Edebiyat eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.

- Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.

- Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme

- Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme

- Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme

- Alanıyla ilgili disiplinlerarası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme

Öğrenme Yetkinliği

- Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme

- Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme

- Alanı ile ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağı konusunda bilgi ve yeterlilik sahibi olur.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme

Alana Özgü Yetkinlik

 • Edebiyat eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
 • Edebiyat eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.
 • Edebiyat öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.
 • Edebiyat öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.
 • Edebiyat eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.
 • Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.
 • Türk Dili ve Edebiyatı lisans düzeyindeki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirip geliştirebilme
 • Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme
 • Çalışma alanıyla ilgili yerli ve yabancı kaynakları kullanabilme
 • Çalışma konusuyla ilgili bilgileri derleyip yeni yaklaşımlarla değerlendirebilme
 • Edindiği bilgilerle yeni bilgiler üretebilme
 • Alanıyla ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözümler sunabilme
 • Alanıyla ilgili disiplinlerarası etkileşimleri kavrama ve çalışmalara katılabilme
 • Alanıyla ilgili inceleme, araştırma ve eğitim faaliyetlerinde teknolojiyi etkin kullanabilme
 • Alan ve alan eğitimiyle ilgili yöntem ve teknikleri kullanabilme
 • Alanı ile ilgili bilgileri sürekli güncelleyebilme
 • Alanı ile ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağı konusunda bilgi ve yeterlilik sahibi olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat