Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Edebiyat Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
  • Edebiyat Eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir
  • Edebiyat öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.
  • Edebiyat öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır
  • Edebiyat Eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir
  • Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat