Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

2002

Kazanılan Derece

Doktor

Kabul ve Kayıt Koşulları

ALES, ÜDS, Transkript, Bilimsel Değerlendirme ve Mülakat

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek lisans.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Teorik ve pratik çalışmaların başarıyla tamamlanması.

Program Profili

Akademik yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB ve Yüksek öğretim.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora sonrası çalışmalar

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

%40 Ara sınav, %60 Final

Mezuniyet Koşulları

Dersleri başarıyla tamamlamak Tez savunmasını süresi içinde tamamlamak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı, 0216/3459090

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Öğretim sürecinde öğretim programı doğrultusunda yeni öğrenme ortamları tasarlar.
  • Öğretim sürecinde öğretim programını destekleyen yeni ve orijinal materyaller geliştirir.
  • Öğrenmenin doğasına ilişkin gelişmeleri analiz eder.
  • Eğitim sistemlerinin kültürel ve sistem yapılarını araştırır.
  • Alanı ile ilgili gerekli literatürü ve araştırma ortamını sağlayarak verileri değerlendirir.
  • Yaptığı araştırmalarla ilgili bilimsel sonuçları bilimsel toplantılarda savunur.
  • Yaptığı araştırmaları bilimsel makale olarak düzenler.
  • Dili doğru bir şekilde kullanır ve kullanılmasını tavsiye eder.
  • Dildeki değişmeleri takip eder, yeni kullanımları inceler.
  • Dil uzmanı olarak yalnızca aktarıcı değil bir araştırmacı olarak ilin inceliklerini keşfetmeye çalışır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat