Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektronik-Bilgisayar Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

1983 yılında Elektrik-Elektronik Eğt. ABD Ylisans Programı açılmıştır. 1990 yılında Elektronik-Bilgisayar ve Elektrik Eğt. ABD olarak ikiye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren Elektronik-Bilgisayar Eğt ABD, Elektronik-Haberleşme ve Bilgisayar-Kontrol olmak üzere 2 program ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayanlara Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Belirtilen alanlarda Lisans diplomasına sahip olmak, ALES (Akademik Personal ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı) den en az 60 almak, İngilizce için yeterli dil becerisine sahip olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin Lisans üstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik dersi (en az 7 ders) alan ve tümünü başarı ile tamalayan, Seminer dersinden başarılı olan, 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Program Profili

Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Yüksek Lisans programının amacı ilgili alanda yüksek kalitede teorik ve uygulamalı lisansüstü eğitim vermek, öğrenciye başarılı bir kariyer için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmak, öğrenciye bilimsel araştırma yöntemlerini kavratarak, meslek alanında bilimsel etik ilkelerine uygun bağımsız ve özgün araştırma yapmaya hazırlamak, araştırmalarının hakemli dergilerde ve hakemli konferanslarda yayınlanabilir olmasını sağlamak, öncelikle Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümlerine ve diğer fakültelerin benzer programlarına öğretim üyesi yetiştirmek, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinmiş, kendi kendine öğrenme yetenekleri kazanmış ve Elektronik-Bilgisayar teknolojilerini öğretmeyi bilen mezunlar yetiştirmektir. Anabilim dalında Bilgisayar-Kontrol Eğitimi ve Elektronik-Haberleşme Eğitimi olmak üzere iki programı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, Bilişim, otomasyon, elektronik ve haberleşme, otomotiv alanlarında faaliyet gösteren çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda, Mühendis (arge ve uygulama alanlarında), Eğitim uzmanı, Satış elemanı, destek elemanı olarak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilikşin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Göztepe Yerleşkesi, 34722 Kadıköy İSTANBUL Telefon: + 90 216 338 44 74, Faks: + 90 216 336 74 68 eposta:fbemudur@marmara.edu.tr Program Başkanı: Prof. Dr. H. Selçuk Varol (hsvarol@marmara.edu.tr)

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bilgisayar sistemleri alanında bilimsel araştırma yapacak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
  • Kontrol sistemleri alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
  • Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama uygulama verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
  • Bilgisayar ve kontrol alanlarında eğitim verebilme eğitim metaryelleri hazırlayabilme becerisi.
  • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme, tasarlama, yorumlama ve yenilikci çözümler geliştirebilme becerisi
  • Alanı ile iligili güncel bilgiye ulaşabilme, değerlendirebilme ve yorumlama becerisi
  • Bilgi ve görüşlerini yazılı, sözlü ve görsel araçlarla aktarabilme becerisi
  • Yaşam boyu öğrenme davranışını gerekliğini kavrama becerisi
  • Mesleki ve etik sorumluluklarını bilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat