Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Program, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Akademik Kariyer ve Araştırma yapmak amacıyla Bilgisayar Mühendisliği yanında farklı mühendislik alanları ve Fen bilimleri alanlarından gelen öğrencilere teori ve uygulamalı bilimsel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Programda öğrencilere bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkı yapabilmeleri için sunulan dersler ile disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı sağlanmaktadır. Programında eğitim İngilizce olarak yapılmaktadır. Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Doktora Derecesi" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvuracak adayların Bilgisayar Mühendisliği ya da yakın alanlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Lisans/Yüksek Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliği alanından farklı bir alanda almış olan adaylar Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programına katılırlar. Bilimsel Hazırlık Programı için 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren adaylar lisansüstü programlara kabul edilmezler. Diğer gerekli şartlar başvuru döneminden önce Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından duyurulur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngiliz’cedir. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 56 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Bölümümüzün eğitim politikası hızla gelişen bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, uygun dersler ve laboratuar uygulamaları desteği ile profesyonel eğitim sağlamaktır. Bölümümüz, nitelikli öğretim üyesi kadrosu tarafından yürütülen altyapı projeleri ve çeşitli ulusal ve uluslararası projeler sayesinde araştırma alt yapısını ve bilgi birikimini sürekli geliştirmektedir. Hızla gelişen ve yaygınlaşan uygulamaları ile Bilgisayar Mühendisliği toplum yaşamının her alanına girmekte ve yaşamımızı olumlu yönde etkilemektedir. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarının temel amacı, geleceğin lider araştırmacı ve yöneticileri olacak olan öğrencilerimizin bilgi birikimini yeni ve ileri konularla zenginleştirmek, onları araştırmaya teşvik etmek, farklı uygulama alanları için çözümler bulunmasına yönelik olarak öğrencilerimize değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Ayrıca, lisansüstü programlarımızın diğer bir öncelikli hedefi de yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası dergilerde yayınlanması yoluyla üniversitemizin ve özellikle bölümümüzün bilime katkısını arttırmaktır. Bilgisayar mühendisliğinin yeni ve ileri konularına yönelik olarak öğrencilerimize bilgi birikimi kazandırmayı ve bu alanlarda araştırma alt yapılarını zenginleştirmeyi hedeflediğimizden dolayı, alanımızda olan gelişmelere paralel olarak lisansüstü programlarımız uygun şekilde güncellenmektedir. Araştırma konularından bazıları şu şekildedir: Yazılım mühendisliği, paralel ve dağıtık hesaplama - çok çekirdekli hesaplama, mikroişlemci tasarımı ve gömülü sistemler, yapay zeka, veri madenciliği, görüntü işleme, doğadan esinli hesaplama, makine öğrenimi, doğal dil işleme, bioinformatik, bilgisayar ağları, optimizasyon ve oyun teorisi.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan henüz mezun verilmemiştir. Ancak mezunlarımız alacakları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında akademik kariyer ve araştırma alanlarında çok rahat istihdam olanakları bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Mühendisliğinin DOKTORA programında mezun olunabilmesi Madde 6 "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" da belirtilen şartların sağlanılması ile gerçekleşir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

-

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Universitesi Muhendislik Fakültesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu Goztepe Kampusu Kadikoy 34722 - ISTANBUL

Bölüm Olanakları

-

Müfredat