Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Eğitimini Tamamlamış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bağıl değerlendirme uygulanmayan durumlarda; bir dersten veya uygulamadan 100 puan üzerinden doktora programlarında en az 65 alması gerekir.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak, salt çoğunlukla "kabul" kararı verilmiş olması gerekir.

Program Profili

Elektrik Eğitimi Anabilim Dalı Elektrik Eğitimi Programı, elektrik eğitimi teknolojisi üzerine akademisyenler yetiştirmektedir. Programın içeriğinde Elektrik teknolojisi üzerine seçmeli dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma merkezleri, Üniversiteler, Sanayi bve Kamu Kuruluşları

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programına geçiş imkanı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders,bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Osman Kılıç

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanabilme,
  • Deney tasarlama, yapma ve istenilen bir sonuca ulasmak için verileri analiz etme ve yorumlayabilme,
  • Belirli ihtiyaçlara yönelik bir sistem veya süreç tasarlayabilme,
  • Disiplinlerarasi takim çalismasi yapabilme
  • Mühendislik problemlerini tanimlama, formüle etme ve çözebilme,
  • Meslekte profesyonellik ve etik (ahlaki) sorumluluklari kavrama ve benimseme,
  • Etkin bir yazili ve sözlü iletisim becerisine sahip olma,
  • Mühendisligin küresel ve toplumsal etkilerini anlayacak genel bir kültür kazanma,
  • Hayat boyu ögrenmenin geregine ve ögrenme yetenegini kazanma,
  • Güncel konular hakkında bilgi sahibi olmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat