Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Türkçe)

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerinin ileri araştırmada ve karmaşık problemlerde kullanabilme becerisi

- Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgün bir problemi modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ve bu amaçla modern simulasyon yöntemlerini belirleme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Elektrik-Elektronik mühendisliğinde özgün araştırmalar için gerekli yazılımı, donanımı ve cihazları kullanabilme becerisi

- İleri düzey mühendislik problemlerini gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve gerçekleme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Sorgulayıcı ve yenilikçi düşünüp, özgün yollar bulabilme ve bağımsız araştırma yapabilme becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

  • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerinin ileri araştırmada ve karmaşık problemlerde kullanabilme becerisi
  • Elektrik-Elektronik mühendisliğine özgün bir problemi modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ve bu amaçla modern simulasyon yöntemlerini belirleme becerisi
  • Elektrik-Elektronik mühendisliğinde özgün araştırmalar için gerekli yazılımı, donanımı ve cihazları kullanabilme becerisi
  • İleri düzey mühendislik problemlerini gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve gerçekleme becerisi
  • Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme becerisi
  • Sorgulayıcı ve yenilikçi düşünüp, özgün yollar bulabilme ve bağımsız araştırma yapabilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat