Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşların verimliliğini ve kalitesini yükseltmek amacıyla; insan, malzeme, makine, enerji, para, teknoloji ve bilgi kaynaklarının bir sistem şeklinde tasarımını, geliştirilmesini ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan mühendislik dalıdır. Endüstri Mühendisliği etkin üretim ve servis sistemleri kurmak için mühendislik analiz ve tasarım yöntemleri ile matematik, bilgisayar, sosyal ve fen bilimlerindeki bilgi birikiminden yararlanır. Endüstri mühendisleri, karmaşık problemlerin çözümünü sağlayabilecek etkili üretim/hizmet sistemlerinin tasarımı, planlanması, iyileştirilmesi ve kontrolü üzerinde çalışırlar. Bu program 1994 yılında eğitime başlamıştır ve 2012 yılı itibariyle 4 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi ve ilgili sektörlerden kısmi zamanlı öğretim elemanları ile öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Ensdüstri Mühendisliği Doktorası

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her Dönem Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallarla Öğrenci kabulleri yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Endüstri Mühendisliği dışındaki bölümlerde Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimi almış olan öğrenciler fark dersleri almaları şartıyla bu programa kabul edilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

YÖK'ün belirlediği kurallar çerçevesinde bölüm tarafından yapılan giriş sınavından yeterli puanı alan herkes bölümümüze kabul edilir. Bölümümüzün eğitim dili ingilizce olduğundan, bölüme sadece İngilizce bilen adaylar alınır.

Program Profili

Program, endüstrilerdeki problemlerin ve sistemlerin analizinin yapılması, modellenmesi ve en uygun çözümlerin bulunmasına yönelik bir eğitim verir. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Özel sektör: Sanayi (Henkle, Procter & Gamble, Coca-Cola, Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, Unilever, Bosch) Kamu sektörü: Belediye kuruluşları TÜBİTAK ve Marmara Araştırma Merkezi Makine Mühendisleri Odası (MMO) KOSGEB Üniversiteler: Marmara Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programın daha üst bir derecesi yoktur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sene sonu sınavlarının ağırlığı %50'dir. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı %50'dir. 4'lü not sistemi uygulanmaktadır. Bir dersten başarılı olmak için en az 2.5 (CB) notu alınmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencier 8 ders (24 kredi) tamamlayıp bir doktora tezi yapmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 34722 Göztepe, İstanbul Tel: (216) 347 13 60 Fax: (216) 348 02 93 Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurhan Davutyan Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Serol Bulkan Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Serdar Yörük Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bahar Sennaroğlu Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Serol Bulkan WEB: http://eng.marmara.edu.tr/bolum/171704/bolumler/endustri-muhendisligi WEB: http://fbe.marmara.edu.tr/dosya/dokuman/mbd/endustri/IEgiris11MART09.htm

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mühendislik bilimlerinde kuramsal ve uygulamalı bilgileri somut problemleri modelleme, çözme ve çözüm metodu geliştirme amacı ile kullanabilmek.
 • Mühendislik problemlerinin niteliğini saptama, tanımlama, formüle etme ve uygun analizini yapabilme becerisine sahip olma
 • Bir sistemi, süreci, ürünü iktisaden gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve uygulam becerisine sahip olma
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli araçları seçme, geliştirme ve uygulama becerisine sahip olma
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçlarını analiz ve yorumlama becerisine sahip olma
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisine sahip olma
 • Türkçeyi bilimsel faaliyetlerde etkin bir şekilde kullanabilme becerisine sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilim ve teknolojideki yeniliği takip edip kendini geliştirme becerisine sahip olma
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
 • Proje Yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürrülebilir kalkınma hakkında farkındalık
 • Endüstri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sğlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları görebilmek

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat