Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - İstatistik

Program Tanımları

Kuruluş

2009 yılında kurulmuş olan Bölümümüzde Lisans Programının ardından, Yüksek Lisans Programı da yürütülmeye başlanmıştır. Alanında akademik ve bilimsel kalite ile donanmış istatistikçiler yetiştirmeyi amaçlalayan Lisans Üstü Programın dilir Türkçe olarak belrlenmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve YÖK isansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre yapılır. https://fbe.marmara.edu.tr/dosya/fbe/yonetmenlik/mu_yonetmelik_lisansustu.pdf http://dosya.marmara.edu.tr/fbe/yonetmenlik/mu_yonetmelik_lisansustu_rg05102017_v02.pdf

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İstatistik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programı tamamlamak için Marmara Üniveritesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği toplam bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS olmak üzere en az 120 AKTS gerekir.

Program Profili

İstatistik anabilim dalı yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program toplam 24 krediden (60 AKTS) az olmamak koşuluyla ders ve tezden (60 AKTS) oluşmaktadır. Toplam 120 AKTS'dir. Programda seçmeli derlerin tamamı alan için seçmeli derslerdir, bölüm dışı ders alma zorunluluğu yoktur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, kamu ve özel sektörde geniş bir iş alanına sahiptir. Özel ve kamu bankaları, çeşitli Bakanlıklar, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları, Kalkınma Ajansları, TUİK, Araştırma şirketleri, AR-GE konusunda çalışmalar yürüten firmalar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

xx

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ölçme değerlendirme, Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Birsen Eygi ERDOĞAN birsene@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

25 Bilgisayarlı 2 adet Bilgisayar Labaratuvarı

Müfredat

Müfredat