Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 27 Haziran 1987 tarihinde kurulmuştur. MÜMF 1990-1991 Eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla 1997 yılında Makine Mühendisliği, 2000 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, 2002 yılında Kimya Mühendisliği Bölümleri lisans eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Bölümümüz de Lisans eğitiminin başlamasının ardından Yüksek Lisans ve Doktora Programları da Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Derecesi” alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Kimya Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve üniversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngilizce’dir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, kimya mühendisliği alanında ülkemiz ve dünyadaki en son gelişmelere cevap verecek şekilde düzenlenmiş olup öğrencileri geleceğin sürdürülebilir teknolojilerine hazırlar niteliktedir. Sürdürülübilirlik kavramı öğretimin her noktasında vurgulanmaktadır. En son teknolojiyle donatılmış laboratuarlarda yakıt-ısı, temel işlemler, reaksiyon mühendisliği uygulamaları yapılmaktadır. Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans programında temel ve uygulamalı bilimlerin prensiplerine hakim olma becerisi; kimya biliminin prensiplerine ileri düzeyde hakim olma ve bunları uygulama becerisi; karmaşık problemleri oluşturarak, tartışarak ve çözerek mühendislik bilimini anlama becerisi; kimya mühendisliği disiplinini anlama ve alt disiplinleri net olarak lisans seviyesi beklentilerini aşan düzeyde kavrama becerisi; bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü, teknikleri, ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi; kimya mühendisliğinin özel bir alanında bilgileri yüksek lisans seviyesinde uygulama becerisi; bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve bir tez yazma becerisi; çalışma alanındaki katkılarını yayınlama; araştırma ve yayınlarda bilim etiği kurallarını öğrenme ve uygulama yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans mezunları üniversiteler ve TÜBİTAK gibi eğitim ve araştırma kurumlarında ve firmaların araştırma ve geliştirme departmanlarında, üst düzey yönetici pozisyonlarında yurt içinde ve yurt dışında birçok iş olanağı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Kimya Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde sınavlar, ölçme ve değerlendirme Fen Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan “SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ” uyarınca yapılmaktadır. Detaylar için burayı tıklayın.

Mezuniyet Koşulları

Kimya Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi D-Binası, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul İletişim Bilgileri: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Neşet KADIRGAN, nkadirgan@marmara.edu.tr Tel: 0 216 348 02 92 / 717 Bölüm Sekreteri Tel: 0 216 348 02 92 /723

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel ve uygulamalı bilimlerin prensiplerine hakim olma becerisi
  • Kimya biliminin prensiplerine ileri düzeyde hakim olma ve bunları uygulama becerisi
  • Karmaşık problemleri oluşturarak, tartışarak ve çözerek mühendislik bilimini anlama becerisi
  • Kimya mühendisliği disiplinini anlama ve alt disiplinleri net olarak lisans seviyesi beklentilerini aşan düzeyde kavrama becerisi
  • Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü, teknikleri, ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
  • Kimya mühendisliğinin özel bir alanında bilgileri yüksek lisans seviyesinde uygulama becerisi
  • Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve bir tez yazma becerisi
  • Çalışma alanındaki katkılarını yayınlama
  • Araştırma ve yayınlarda bilim etiği kurallarını öğrenme ve uygulama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat