Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2005-2006 yılında bahar yarıyılında doktora eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz “Kimya Mühendisliği alanında Doktora Derecesi” alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili İngilizce’dir. Kimya Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngiliz’cedir. Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 56 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Kimya Mühendisliği Doktora Programı Kimya, Makine, Metalürji ve Malzeme, Çevre ve benzeri mühendislik bölümleri mezunlarının, Kimya Mühendisliğinin özellikle Enerji Teknolojileri ve Temel İşlemler alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamayı, araştırma altyapısını oluşturmayı; Kimya Mühendisliği Lisans Programının yürütülmesine katkıda bulunacak öğretim elemanlarını yetiştirmeyi hedefler. Kimya Mühendisliği Doktora Programında temel ve uygulamalı bilimlerin prensiplerine hakim olma becerisi; Kimya biliminin prensiplerine ileri düzeyde hakim olma ve bunları uygulama becerisi; Karmaşık problemleri oluşturarak, tartışarak ve çözerek mühendislik bilimini anlama becerisi; Kimya mühendisliği disiplinini anlama ve alt disiplinleri net olarak lisans seviyesi beklentilerini aşan düzeyde kavrama becerisi; Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü, teknikleri, ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi; Kimya mühendisliğinin özel bir alanında bilgileri yüksek lisans seviyesinde uygulama becerisi; Bir danışmanın yönetiminde araştırma yürütme ve bir tez yazma becerisi; Çalışma alanındaki katkılarını yayınlama; Araştırma ve yayınlarda bilim etiği kurallarını öğrenme ve uygulama yetisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kimya Mühendisliği Doktora mezunları üniversiteler ve TÜBİTAK gibi eğitim ve araştırma kurumlarında ve firmaların araştırma ve geliştirme departmanlarında, üst düzey yönetici pozisyonlarında yurt içinde ve yurt dışında birçok iş olanağı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde sınavlar, ölçme ve değerlendirme Fen Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan “SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Kimya Mühendisliği Programından Doktora derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi D-Binası, Göztepe Kampüsü 34722 İstanbul İletişim Bilgileri: Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Neşet KADIRGAN, nkadirgan@marmara.edu.tr Tel: 0 216 348 02 92 / 717 Bölüm Sekreteri Tel: 0 216 348 02 92 /723

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel ve uygulamalı bilimlerin prensiplerine yüksek düzeyde hakim olma becerisi
  • Kimya biliminin prensiplerine doktora düzeyinde hakim olma ve bunları uygulama becerisi
  • Karmaşık ve özgün problemleri oluşturarak, tartışarak ve çözerek mühendislik bilimini anlama becerisi
  • Kimya mühendisliği disiplinini anlama ve alt disiplinleri net olarak yüksek lisans seviyesi beklentilerini aşan düzeyde kavrama becerisi
  • Bilimsel araştırma uygulamaları için gerekli literatürü, teknikleri, ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
  • Kimya mühendisliğinin özel bir alanında en yeni literatür bilgilerini kavrama ve uygulama becerisi
  • Bir danışmanın yönetiminde özgün bir araştırma yürütme ve bir doktora tezi yazma becerisi
  • Yüksek impakt faktörlü dergilerde yayın yapma
  • Araştırma ve yayınlarda bilim etiği kurallarını öğrenme ve uygulama

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat