Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Matbaa Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Asıl amacı meslek liselerinin matbaacılık bölümlerine öğretmen yetiştirmek olan Matbaa Eğitimi Bölümü, ilk mezunlarını verdiği 1980 yılından günümüze kadar 1500 e yakın mezun vermişir. Mezunlarımızın bir kısmı öğretmenliği tercih ederek eğitime hizmet verirken, bir kısmı da matbaa sektörümüzde önemli noktalarda görev yapmaktadır. Matbaa Teknik Öğretmeni ihtiyacının çok az olmasından dolayı bölümümüz mezunlarının çok büyük bir bölümü özel sektörde çalışmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Matbaa Teknolojileri Yüksek Lisans mezunu.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak, ALES sınavına girmiş olmak, birimin yaptığı bilim ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Eğitimi Lisans programına uygun olarak intibakları yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ALES puanının %50'si, Diploma notunun %20'si, bölümün yaptığı bilim ve mülakat sınavının %30'u, UDS sınavından Yönetim Kurulunun belirlediği alt limit.

Program Profili

Matbaacılık sektörüne yönelik olarak; baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası üretim prosesleri, kalite kontrol, yönetim, planlama, organizasyon, maliyet çıkarma, müşteri temsilciliği ve basım işletmeleri yöneticiliğini kapsayan geniş bir yelpazede eğitim verilmekte ve çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız üretimde baskı hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim birimlerinde şef veya vardiya amiri olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız matbaa sarf malzemesi ve makinesi satan firmalarda da satış elemanı olarak çalışmaktadırlar. Matbaacılık mesleğinde orta ve üst düzey yönetici olmanın en önemli şartı yönetici özelliklerinin yanında üretim tecrübesinin olmasıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Matbaa Teknolojileri Doktora programı başta olmak üzere, kabul edilen diğer doktora programlarına geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi'nde belirtilen koşullar geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy-İstanbul Telefon: +90 216 336 57 70 / 450 - 457 - 459 - 467 Fax: +90 216 337 89 87 Eposta: matbaabolumu@marmara.edu.tr Program Başkanı: Doç. Dr. Efe N. GENÇOĞLU AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Efe N. GENÇOĞLU

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Matbaacılık kavramı - Baskı öncesi, Baskı ve Baskı sonrası aşamaları-kullanılan baskı teknikleri ve baskı kalıpları hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Matbaacılıkta kimya ile ilgili ve genel hammadde, malzeme ve uygulamalar konusunda ve bunlara uygulanan testler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Matbaacılık sektöründe gerekli alanlarda ergonomik ortamlar yaratma konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Matbaacılıkta istatistiksel verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Matbaacılığın değişik alanlarında tasarım kavramı konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Matbaa sektöründe Kalite Kontrol Kavramı ve Standardizasyon, uygulanması ve ölçme konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Matbaa organizasyon yapısı, üretim planlaması, maliyet, üretimdeki problemler ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Matbaa teknolojisi alanında teknik ingilizce altyapısı oluşturma, bilimsel çeviri ile teknolojik gelişmeleri takip etme konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Gazete üretimi, baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası aşamaları hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.
  • Baskılı ambalaj üretim aşamaları, kullanılan hammadde ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat