Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Matbaa Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Asıl amacı meslek liselerinin matbaacılık bölümlerine öğretmen yetiştirmek olan Matbaa Eğitimi Bölümü, ilk mezunlarını verdiği 1980 yılından günümüze kadar 1500'e yakın mezun vermişir. Mezunlarımızın bir kısmı öğretmenliği tercih ederek eğitime hizmet verirken, bir kısmı da matbaa sektörümüzde önemli noktalarda görev yapmaktadır. Matbaa Teknik Öğretmeni ihtiyacının çok az olmasından dolayı bölümümüz mezunlarının çok büyük bir bölümü özel sektörde çalışmaktadırlar.

Kazanılan Derece

Matbaa Teknolojileri Doktora Mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Matbaa Eğitimi veya ilgili diğer bölümlerden Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak, ALES sınavına girmiş olmak, birimin yaptığı bilim ve mülakat sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matbaa Eğitimi Yüksek Lisans programına uygun olarak intibakları yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ALES puanının %50'si, Diploma notunun %20'si, bölümün yaptığı bilim ve mülakat sınavının %30'u, UDS sınavından Yönetim Kurulunun belirlediği alt limit.

Program Profili

Matbaacılık sektörüne yönelik olarak; baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası üretim prosesleri, kalite kontrol, yönetim, planlama, organizasyon, maliyet çıkarma, müşteri temsilciliği ve basım işletmeleri yöneticiliğini kapsayan geniş bir yelpazede eğitim verilmekte ve çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız üretimde baskı hazırlık, baskı ve baskı sonrası üretim birimlerinde şef veya vardiya amiri olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız matbaa sarf malzemesi ve makinesi satan firmalarda da satış elemanı olarak çalışmaktadırlar. Matbaacılık mesleğinde orta ve üst düzey yönetici olmanın en önemli şartı yönetici özelliklerinin yanında üretim tecrübesinin olmasıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Matbaa Eğitimi için Doktora sonrası herhangi bir programımız yoktur. Doktora derecesini aldıktan sonra, Post Doktora çalışmaları ve çeşitli araştırma projelerine katılınabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Marmara Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi'nde belirtilen koşullar geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Matbaa Eğitimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy-İstanbul Telefon: +90 216 336 57 70 / 450 - 457 - 459 - 467 Fax: +90 216 337 89 87 Eposta: matbaabolumu@marmara.edu.tr Program Başkanı: Doç. Dr. Efe N. GENÇOĞLU AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Efe N. GENÇOĞLU

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Matbaacılık sektöründe ileri seviyede Baskı Öncesi, Baskı ve Baskı Sonrası aşamalarında; kimyasal ve fiziksel olayları hakkında bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaacılık sektöründe nümerik yöntemlerin uygulanabilirliği konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaacılık sektöründe kullanılan baskıaltı ve mürekkep malzemeleri arasındaki ilişki konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaacılık sektöründe malzemelere uygulanan fiziksel testler konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaacılık sektöründe Dijital Baskı; Baskı Öncesi, Baskı ve Baskı Sonrası işlemleri konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaacılık sektöründe farklı alanlarda tasarım konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaacılık sektöründe Kalite Kontrol Yöntemleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaa sektöründe ileri seviyede, Baskı Öncesi Hazırlık aşaması ve renk yönetimi konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaa sektöründe, baskılı ambalaj konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.
  • Matbaa sektöründe, Baskı Teknikleri; işleyişleri ve üretim aşamaları konusunda bilgi ve uygulama becerisi sahibi olma.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat