Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Tezli Yüksek Lisans Programı 2005-2006 güz döneminde açılmıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayanlara Mekatronik alanında Yüksek Lisans Diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Belirtilen alanlarda lisans diplomasına sahip olmak: Mekatronik Öğretmenliği, Makine Öğretmenliği, Metal Öğretmenliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği, Matbaa Öğretmenliği, Mekatronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Çevre Mühendisliği; ALES Sınavından en az 60 puan almak; ÜDS veya eşdeğeri İngilizce sınavından en az 30 puan almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programın ya da ilişkili olan diğer programların Lisansüstü derslerinden en az 21 kredilik dersi (en az 7 ders) alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, Seminer dersinden başarılı olan, 4,00 üzerinden en az 2,50 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Mekatronik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.

Program Profili

Mekatronik Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, teknolojik lisans derecesine sahip kişilere ilgilerini ve çalışma alanlarını temel alarak mekatronikle ilgili teorik ve uygulamalı konularda uzmanlaşma olanağı sağlamaktır. Güncel ve teknolojik bilgileri iş hayatında uygulayabilecek ve yeni teknolojilere uyum sağlayabilecek kişileri ve akademisyenleri yetiştirmek öncelikli hedeftir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunların çalışma alanları üç grupta toplanır: Mesleki ve teknik eğitim sektörü çalışanları (akademisyenler ve teknik öğretmenler), resmi ve özel sektör firma çalışanları ve kendi işini kuranlar. Bazı mezunlarımız çeşitli resmi ve özel sektör firmalarında tasarım ve uygulama odaklı olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımız daha çok otomotiv, otomasyon, robotik firmalarında çalışmayı tercih etmektedirler. Mezunların çalıştığı bazı firmalar ve eğitim kurumları şunlardır: Festo, Ford Otomotiv, Aymaksan, FIAT, Toyota, SICK, Hilton, Mercedes Benz, Kontek Otomasyon, Gedik Kaynak, Erba Makine, Mega Danışmanlık, İTÜ, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Arel Üniversitesi, MEB'e Bağlı teknik ve mesleki liseler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tezli yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programında 21 kredilik dersi başarıyla tamamlayan, seminerini başarıyla veren ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan öğrenci mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mekatronik Program Başkanlığı Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy - İstanbul Enstitü Müdürü:+90 (216) 338 44 74 Enstitü Sekreteri: +90 (216) 338 44 74 / 114 Mekatronik Program Başkanı: +90 336 57 70 / 653 Fax :+90 (216) 337 89 87

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Matematik, fen ve uygulamalı mühendislik ve teknoloji bilgilerini mekatronik uygulama mühendisliği problemlerine uygulama becerisi
  • Mekatronik teknolojilerini ve ilgili alanlarda uygulamalı problemleri tanımlama ve çözme becerisi
  • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda tasarlanmış bir süreci uygulamaya geçirme becerisi
  • Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik uygulamalarının özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilmesi ve uygulama yaptırılması
  • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
  • Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
  • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
  • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, uygulama yapabilme ve uygulamadaki sorunları çözebilme becerisi
  • Uygulamalara mekatronik felsefesi ile yaklaşım becerisi
  • Mekatronik teknolojilerinin gerektirdiği disiplinde çalışma becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat