Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Mekatronik Mühendisliği (Türkçe)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri çatısı altında kurulan Mekatronik Mühendisliği Doktora programı Mekatronik Mühendisliği mezunlarının dışında farklı disiplinlerden lisans mezunu öğrencileri de ilgili sınavlarda başarılı oldukları takdirde programına katmaktadır. Doktora derslerde teorik yaklaşımların yanında uygulamada kullanılan teknolojik yaklaşımlarda verilmektedir. Ders programları günümüz teknolojileri dikkate alınarak yenilenmektedir. Genç, dinamik öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvar alt yapı olanakları ile genç mühendislere mesleki kariyerlerinde uzmanlaşma olanakları sunulmaktadır.

Kazanılan Derece

Mühendislik Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı’ndan (ÜDS) en az 40 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 70 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve fakülte yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans eğitimi süresince 60 ECTS'yi sağlamak ve Tez bitirme koşulu vardır.

Program Profili

Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak; daha sonra da Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’nun kriterlerini sağlamak olarak belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mekatronik mühendisliğinin her alanında özellikle uzmanlaştıkları alanlarda Ar-Ge merkezlerinde üst düzey yönetici olarak çalışabilirler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Eğitim Öğretimin en üst seviyesidir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuvar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi, tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

Ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak,Doktora tezi hazırlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Mustafa Caner AKÜNER Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy - İstanbul / TÜRKİYE

Bölüm Olanakları

Uluslararası tecrübeye sahip akademik kadro • Güncel ve dünya standartlarında müfredat • Erasmus ağı sayesinde yurt dışında öğrenim imkânı • Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nde 10 adet laboratuvar [CNC-CAM, Spektrofotometre ve Difraktometre, Numune hazırlama ve Soğutma, CIM, Pnömatik ve Elektro-pnömatik, CAD/CAM Dizayn, Hidrolik ve Elektro-hidrolik, Otomotiv Mekatroniği, Elektrik ve Elektronik, Veri İşleme] ve 1 adet Mems/Nems/Moems Araştırma ve Geliştirme Merkezi bulunmaktadır.

Müfredat