Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ;Mühensilik Fakültemizin 1991 kuruluş tarihinden sonra sırası ile Bilgisayar , Çevre ,Endüstri ,Elektrik-Elektronik , Kimya ve Makine Mühendisliklerinin ardından 1997 yılında Malzeme Bilimi ve Üretim Metalurjisi Anabilim Dallarının faaliyete geçmesi ile kurulmuştur. Bölümümüz 2000-2001 Eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2003-2004 Eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans programını ve 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında Doktora programını açmıştır.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Mühendislik derecesine derecesine sahip olan öğrenciler ile ve Fizik, Kimya, Jeoloji ve benzeri fen bilimleri mezunları Metalurji ve Malzeme Anabilim dalında Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan Yüksek Lisans ve Ph.D doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilimdalı’nde öğretim dili İngilizce'dir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans ve doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngiliz’cedir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümü; Malzeme yapısı hakkındaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım, geliştirme, üretim aşamalarından geçirerek toplumun ihtiyacı olan ürünlere dönüştürme ile ilgili mühendislik dalıdır. Uygarlığın başlangıcından beri çeşitli malzemeler enerji ile birlikte insanın yaşama standardını yükseltmek için kullanılmıştır. Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu programda öğrencilerimiz ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Öğrencilerimize önerilmekta olan derslerde Proses-mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. Bunun yanında aldıkları derslerde ve tez çalışmasında araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, proje hazırlayan ve yönetebilen, çevresini ve gelişmeleri gözlemleyebilen, çok disiplinliliğe ve grup çalışmalarına yatkın konusunda uzman bireyler yetiştirmek için gerekli olanakları sağlamaya çalışmaktayız.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Mezunlarımız, Üretim, İmalat, Kalite Kontrol, Ar-Ge ve Pazarlama gibi bir çok alanda yurt içinde Başta Türk Hava Yolları, Assan Aluminyum, Renoult A.Ş ,Tübitak MAM, Kroman Çelik A.Ş ,Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş ve GE gibi firmalarda çalışma hayatlarına devam etmektedirler. Çalışma Hayatının yanısıra Fransa , Finlandiya ve Kanada başta olmak üzere farklı ülkelerde hem doktora eğitimlerine hemde iş hayatlarına devam etmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Programından Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Arif N. Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendsiliği Bölümü D Binası MD 605 Göztepe Kampüsü Tel :02163480292/605 Fax :02163450126 E-mail: gulluoglu@marmara.edu.tr Kadıköy / İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Malzeme Mühendisliği alanında bilgi edinme ve bağımsız araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütebilme.
  • Malzeme Mühendisliğinde araştırma ve geliştirme faaliyetelerine dayalı bilgiyi artırmak ve yaymak.
  • Malzeme Mühendisliği teknolojisinin ticarileştirilmesi için gerekli yöntem ve kaynakları kavrama.
  • Malzemelerin performansını ve süreçlerini dizayn, analiz ve optimize edebilme.
  • Malzeme özelliklerini daha iyi anlamak, modifiye ve kontrol edebilmek için gerekli yöntemleri araştırma ve geliştirebilme.
  • Çok disiplinli projelerde çalışabilme.
  • Öğretim, araştırma ve gözetim faaliyetleri esnasında alanları ile ilgili verilerin toplanması irdelenmesi ve duyurulması aşamalarında sosyal, bilimsel ve etik değerlere uyulması.
  • Mühendislik çözümlerinin etkisini küresel ve sosyal bağlamda kavrama.
  • Hayat boyu öğrenmeye katılımın gerekliliğini kavrama ve katılma yeteneği.
  • Nicel fikirlerle hem sözlü hem de yazılı iletişim kurma.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat