Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ;Mühensilik Fakültemizin 1991 kuruluş tarihinden sonra sırası ile Bilgisayar , Çevre ,Endüstri ,Elektrik-Elektronik , Kimya ve Makine Mühendisliklerinin ardından 1997 yılında Malzeme Bilimi ve Üretim Metalurjisi Anabilim Dallarının faaliyete geçmesi ile kurulmuştur. Bölümümüz 2000-2001 Eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. Bölümümüz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2003-2004 Eğitim-öğretim yılında Yüksek Lisans programını ve 2009-2010 Eğitim-öğretim yılında Doktora programını açmıştır.

Kazanılan Derece

Program, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalında Akademik Kariyer ve Araştırma yapmak amacıyla Metalurji ve Malzeme Mühendisliği yanında farklı mühendislik alanları ve Fen bilimleri alanlarından gelen öğrencilere teori ve uygulamalı bilimsel bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Programda öğrencilere bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkı yapabilmeleri için sunulan dersler ile disiplinler arası çalışma ve araştırma yapma olanağı sağlanmaktadır. Programında eğitim İngilizce olarak yapılmaktadır. Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Doktora Derecesi" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği derecesine derecesine sahip olan öğrenciler ile diger Mühendislik Anabilim Dalları ve Temel Bilimler Anabilim Dalları mezunları Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim dalında Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan Ph.D doktora programına başvurma hakkına sahiptirler. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilimdalı’nde öğretim dili İngilizce'dir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilimdalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Anabilim Dalı tarafından verilen bilim sınavına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulu, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim Dalımızın eğitim dili İngiliz’cedir. Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 56 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Metalurji ve Malzeme mühendisliği bölümü; Malzeme yapısı hakkındaki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım, geliştirme, üretim aşamalarından geçirerek toplumun ihtiyacı olan ürünlere dönüştürme ile ilgili mühendislik dalıdır. Uygarlığın başlangıcından beri çeşitli malzemeler enerji ile birlikte insanın yaşama standardını yükseltmek için kullanılmıştır. Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu programda öğrencilerimiz ileri teknoloji malzemelerinin geliştirilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilimsel bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Öğrencilerimize önerilmekta olan derslerde Proses-mikroyapı-özellik-performans ilişkisi ve kullanım esnasında malzeme davranışını etkileyen faktörler üzerinde teorik ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. Bunun yanında aldıkları derslerde ve tez çalışmasında araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, çevresini ve gelişmeleri gözlemleyebilen, proje hazırlayan ve yönetebilen, bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkı yapan, çok disiplinli proje takımlarında liderlik yapabilecek ve grup çalışmalarına yatkın bireyler yetiştirmek için gerekli olanakları sağlamaya çalışmaktayız.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan henüz mezun verilmemiştir. Ancak mezunlarımız alacakları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında akademik kariyer ve araştırma alanlarında çok rahat istihdam olanakları bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programda eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır. Doktora tezinin degerlendirilmesi ve sonuçlandırılması Enstitinün belirlediği tez jürisi tarafından yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin DOKTORA programında mezun olunabilmesi Madde 6 "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" da belirtilen şartların sağlanılması ile gerçekleşir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Arif N. Güllüoğlu Marmara Üniversitesi Mühendsilik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendsiliği Bölümü D Binası MD 605 Göztepe Kampüsü Tel :02163480292/605 Fax :02163450126 E-mail: gulluoglu@marmara.edu.tr Kadıköy / İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmelerini yapabilme.
  • Bilgiyi hipotezleri formüle ederek ve onları gözlemlerle ve deneyle test ederek keşif etme.
  • Doktora tezi ile sonuçlanan bağımsız araştırmayı yürütebilme.
  • Başkalarının uzmanlık alanına olan katkılarını değerlendirebilme.
  • Çok disiplinli proje takımlarında liderlik yapabilme.
  • Çevresel değişim, ekonomik kalkınma, dünya sağlığı, yönetim, barış ve güvenlik gibi alanlardaki küresel sorunların karşılaştırmalı ve disiplinler arası olarak anlaşıldığına dair bilgiyi gösterme.
  • Bilime yenilik getiren, bilimsel yöntemleri geliştiren ve alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkı yapan metodları yayınlama.
  • Yazma ve konuşma süreçlerine ait bilgiyi buluş, organizasyon, taslak, revizyon, düzenleme ve sunum hazırlanmasını kullanarak belirli görevler ve izleyiciler için uygun olduğunda gösterme ve uygulama.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat