Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Türkçe)

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuş ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için Makine Mühendisliği'ne öğrenci kabul edilmiştir. Marmara Üniversitesi’nin Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Türkçe) Ana Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Eğitim - Öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapılması amaçlanan çalışmalarına 2013-2014 Güz döneminde başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans ve Doktora Programı için herhangi Bir Lisans Programından mezun olan öğrenciler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Türkçe) Ana Bilim Dalı'nda Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurma hakkına sahiptirler. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim dili Türkçe'dir. Makine Mühendisliği (Türkçe) Ana Bilim Dalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar ilan edilen günlerde Ana Bilim Dalları tarafından verilen bilim sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Bilim sınavında ve sonrasında yapılan mülakatta başarılı olup, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve doktora programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrenciler, fark derslerinin sayısının üçü asması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş örgenciler lisansüstü programlara alınmazlar. Ana Bilim Dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir

Program Profili

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında çağdaş teknolojik değişim ve gelişmeleri takip edebilen, uluslararası standartlarda yeni teknolojileri bilen ve uygulayan elemanları yetiştirmek, akademik ve endüstri alanlarında üstün nitelikli, yeni teknolojilerin üretilmesine, tanıtılmasına ve yayılmasına katkıda bulunacak elemanları ülkemizin hizmetine sunmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Öğrenciler yapılan Erasmus antlaşması ile yurt dışına gidebilmektedirler. Sosyal ve kültürel faaliyetler ile gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışındaki birçok yarışmalarda Marmara Üniversitesi’ni başarı ile temsil eder hale gelmişlerdir. Teknolojinin hızla gelişmesi ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin uygulama ve kapsama alanı günden güne artmaktadır. Mezun olan öğrenciler aşağıdaki sektörlerde iş bulabilirler: Makine endüstrisi, Döküm, Kompozit malzemeler, ileri teknoloji malzemeleri, Otomotiv, Demir-çelik, Tekstil, Savunma, Tarım, Gemi endüstrisi, Raylı sistemler, Havacılık sektörü, İnşaat makineleri, Otomasyon sistemleri, Tasarım, Bakım Onarım.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Gerekli şartları tamamlayarak yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sinavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler için seçilmiş kaliteli problemler sözlü ve yazili olarak örnek şekilde sınava hazırlık olarak çözülür. Arasınavların tümü yarıryılın sekizinci haftasında yapılmaktadir. Her yarı yılda her ders için bir arasınav yapılır. Arasınava ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Final sınavları tarihleri öğrenci işleri tarafından ian edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilebilir. Arasınav ve final sınavlarının yanısıra derslerde raporlar, ödevler, Quizler, seminer sunumları ve Laboratuvardaki performans gibi eğitim aktiviteleri ögrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Bu aktivitelerin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı yarıyıl başında ilgili dersin syllabus'u tarafından oğrencilere duyurulur. Yarıyıl notu (ham not) dönem içi aktivitelerin ortalamasının (arasınav,quiz, ödev, sunum,proje...) % 50'si, final sınavınin % 50'si alınarak bulunur. Öğrencinin ham notları değerlendirme sistemine göre harf notuna dönüştürülerek öğrencinin basan notu belirlenir. Arasınav gerektirmeyen snavlar oğretim üyesi tarafından belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ'nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği (Türkçe) Ana Bilim Dalı Göztepe Kampüsü 34722 İSTANBUL Program Başkanı: Prof. Dr. Munir Taşdemir

Bölüm Olanakları

Uluslararası tecrübeye sahip akademik kadro. Uygulamalı eğitim ve laboratuvar imkanları. sanayiye çözüm üreten mühendisler yetiştirme. Güncel ve dünya standartlarında müfredat Erasmus ağı sayesinde yurt dışında öğrenim imkanı. Çift ana dal ve yan dal olanakları Öğrenim sırasında bir yarı yıl boyunca sanayi stajı ile tecrübe edinme imkanı, Çok sayıda laboratuvar ve atölye imkanları

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

- Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

- Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

Öğrenme Yetkinliği

- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

- Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

Alana Özgü Yetkinlik

- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir

- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

- Teknoloji alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapar.

 • Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 • Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 • Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 • Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 • Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 • Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 • Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 • Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 • Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 • Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 • Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir
 • Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 • Teknoloji alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat