Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri

Program Tanımları

Kuruluş

Su Ürünleri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, 2001-2002 eğitim öğretim yılında Yüksek Öğretim Kurumu onayı ile kurulmuştur. Yine 2001-2002 eğitim öğretim yılında lisansüstü eğitimi için öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Su Ürünleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/ sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Entitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır (www.marmara.edu.tr). Yurt içi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek öğretim kurumlarından daha önce alınan ve başarılı olunan derslerin içeriği anabiilim dalımızda okutulan derslerle uygun olması halinde, muafiyet ve intibak komisyonu kararı ile ilgili derslerden muaf olunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Anabilim dalımız yüksek lisan öğrencilerinin mezuniyeti için, zorunlu desleri ve seminerlerini başarmış olmak koşuluyla danışmanı ile birlikte yürüttüğü tezini başarı ile tamamlaması yeterlidir.

Program Profili

Kredili derslerini ve seminer derslerini tamamlayarak tezini teslim eden ve tez sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine, Yüksek Lisans Diploması verilir. Su Ürünleri Yüksek Lisans Programındaki öğrenciler balıkçılık alanındaki temel bilgileri öğrenmeyi içsularda ve denizlerde balık yetiştirmeyi, besleme ve balık nakillerini yapmayı, balık hastalıklarını tanı ve tedavi etmeyi, su ürünleri avcılığı ve işleme teknolojilerini uygulamayı, proje hazırlamayı, işyeri ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda ,araştırma kurumlarında, Su ürünleri işleme tesislerinde, av filolarında, araştırma ve geliştirme laboratuarlarında araştırıcı ve kalite kontrol uzmanı, Özel sektöründe (yem fabrikları, su ürünleri işleme tesisleri, su ürünleri yetiştiricilik tesisleri) ve kamuda ( Devlet su işleri, tarım bakanlığı, çevre bakanlığı ve üniversitelerde akademik personel olarak çalışma imkanları) su ürünleri mühendisi olarak çalışma imkanları bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, anabilim dalımızda doktora programı bulunmadığı için, bu alandan öğrenci kabul eden su ürünleri anabilim dalı ve programa uyumlu diğer bilim dallarında doktora programına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Su Ürünleri Anabilim Dalının açmış olduğu derslerden başarılı olabilmek için; "Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" uyarınca Ara Sınavın % 50si ve Final Sınavının % 50si alınarak değerlendirme yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 120 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr.Öğr.Üyesi M.Selçuk UZMANOĞLU E-Posta; suzmanoglu@marmara.edu.tr Telefon; 0216 777 40 82 Marmara Üniversitesi TBMYO Su Ürünleri Bölümü 4. Blok Oda No;4017 Mehmet Genç Külliyesi Dragos Kampüsü, Cevizli, Kartal, İstanbul Anabilim Dalı Erasmus Temsilcisi Dr.Öğr.Üyesi M.Selçuk UZMANOĞLU E-Posta; suzmanoglu@marmara.edu.tr Telefon; 0216 777 40 82 Marmara Üniversitesi TBMYO Su Ürünleri Bölümü 4. Blok Oda No;4017 Mehmet Genç Külliyesi Dragos Kampüsü, Cevizli, Kartal, İstanbul

Bölüm Olanakları

Su Ürünleri Anabilim Dalı öğrencileri Su Ürünleri bölümü olanakları ile fen edebiyat fakültesi kimya ve biyoloji bölümü olanaklarından yararlanabilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Ülkemizdeki ve dünyadaki su ürünleri sektörünü tanıma becerisi

- Tatlı su ve Deniz Ekosistemlerinin özelliklerini belirleme,balık,omurgasız ve bitki türlerini tanıma becerisi

- Akarsu,Göl ve Deniz Ekosistemleri ve bu sistemlerde yaşayan balıklar ile omurgasız türlerinin sistematik,ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanımlama becerisi

- Balık yetiştiriciliğinde kullanılan ağ kafesler ve donanımını ayırt etme becerisi

- Alglerin biyolojik, ekonomik ve üretim özelliklerini belirleme becerisi

- Denizlerin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayırma becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Tatlı su ve Deniz balıklarının üretimi,yavru elde edilmesi,beslenmesi olanaklarını tanıma becerisi

- Av araçları,donanımları ve balıkçı gemilerinin özellikleri ile avcılık sahalarını belirleme becerisi

- Balık hastalıklarını tedavi edebilme becerisi

- Balık stoklarının belirlenmesi, korunması ve yönetimi becerisi

- Deniz ve tatlısu ekosistemlerinin özellikleri ile madde döngülerini tanımlama becerisi

- Su ürünleri alanında yenilikçi uygulamalar geliştirme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Su ürünleri alanında araştırma yapma,veri toplama ve değerlendirme ile yayın yapabilme becerisi

- Balıklarda besleme,yem üretimi ve yavru bakımı,ergin balıkların yemlenmesi becerisini kazanma

Öğrenme Yetkinliği

- Su kalitesi kriterlerinin öğrenilmesi,çevre kirliliği,önlenmesi ile ÇED raporu hazırlama ilkelerini kazanma becerisi

- Balık hastalıklarını tanımlama,hijyen kurallarını öğrenme ve parazitleri tanıma becerisi

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışma yapabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Ülkemizdeki ve dünyadaki su ürünleri sektörünü tanıma becerisi
 • Su ürünleri alanında araştırma yapma,veri toplama ve değerlendirme ile yayın yapabilme becerisi
 • Tatlı su ve Deniz Ekosistemlerinin özelliklerini belirleme,balık,omurgasız ve bitki türlerini tanıma becerisi
 • Tatlı su ve Deniz balıklarının üretimi,yavru elde edilmesi,beslenmesi olanaklarını tanıma becerisi
 • Balıklarda besleme,yem üretimi ve yavru bakımı,ergin balıkların yemlenmesi becerisini kazanma
 • Su kalitesi kriterlerinin öğrenilmesi,çevre kirliliği,önlenmesi ile ÇED raporu hazırlama ilkelerini kazanma becerisi
 • Balık hastalıklarını tanımlama,hijyen kurallarını öğrenme ve parazitleri tanıma becerisi
 • Av araçları,donanımları ve balıkçı gemilerinin özellikleri ile avcılık sahalarını belirleme becerisi
 • Akarsu,Göl ve Deniz Ekosistemleri ve bu sistemlerde yaşayan balıklar ile omurgasız türlerinin sistematik,ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanımlama becerisi
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışma yapabilme becerisi
 • Balık hastalıklarını tedavi edebilme becerisi
 • Balık yetiştiriciliğinde kullanılan ağ kafesler ve donanımını ayırt etme becerisi
 • Balık stoklarının belirlenmesi, korunması ve yönetimi becerisi
 • Deniz ve tatlısu ekosistemlerinin özellikleri ile madde döngülerini tanımlama becerisi
 • Alglerin biyolojik, ekonomik ve üretim özelliklerini belirleme becerisi
 • Denizlerin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayırma becerisi
 • Su ürünleri alanında yenilikçi uygulamalar geliştirme becerisi
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
7. DÜZEY (YÜKSEK LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(62-Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

- Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.

- Ülkemizdeki ve dünyadaki su ürünleri sektörünü tanıma becerisi

- Tatlı su ve Deniz Ekosistemlerinin özelliklerini belirleme,balık,omurgasız ve bitki türlerini tanıma becerisi

- Akarsu,Göl ve Deniz Ekosistemleri ve bu sistemlerde yaşayan balıklar ile omurgasız türlerinin sistematik,ekolojik ve biyolojik özelliklerini tanımlama becerisi

- Balık yetiştiriciliğinde kullanılan ağ kafesler ve donanımını ayırt etme becerisi

- Alglerin biyolojik, ekonomik ve üretim özelliklerini belirleme becerisi

- Denizlerin, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini ayırma becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

- Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.

- Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.

- Tatlı su ve Deniz balıklarının üretimi,yavru elde edilmesi,beslenmesi olanaklarını tanıma becerisi

- Av araçları,donanımları ve balıkçı gemilerinin özellikleri ile avcılık sahalarını belirleme becerisi

- Balık hastalıklarını tedavi edebilme becerisi

- Balık stoklarının belirlenmesi, korunması ve yönetimi becerisi

- Deniz ve tatlısu ekosistemlerinin özellikleri ile madde döngülerini tanımlama becerisi

- Su ürünleri alanında yenilikçi uygulamalar geliştirme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

- Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.

- Su ürünleri alanında araştırma yapma,veri toplama ve değerlendirme ile yayın yapabilme becerisi

- Balıklarda besleme,yem üretimi ve yavru bakımı,ergin balıkların yemlenmesi becerisini kazanma

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.

- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.

- Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Su kalitesi kriterlerinin öğrenilmesi,çevre kirliliği,önlenmesi ile ÇED raporu hazırlama ilkelerini kazanma becerisi

- Balık hastalıklarını tanımlama,hijyen kurallarını öğrenme ve parazitleri tanıma becerisi

- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışma yapabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

- Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.

- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

- Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Müfredat