Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Teknoloji Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Teknoloji Eğitimi Bölümü, 1982’de kurulan Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde, fakültenin kuruluşundan itibaren faaliyet göstermektedir. Bölümümüz, öğrencilerine öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri kazandıran programlarla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Bölümde Eğitim Programları, Psikoteknik ve Eğitim teknolojileri olmak üzere 3 ana bilimdalı mevcuttur. Teknik Eğitim Fakültesi'nin tüm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta, ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Teknoloji Eğitimi Tezli yüksek lisans programı ile de öğrencilerin eğitim bilimleri alanında uzmanlaşmalarına yönelik eğitim verilmektedir. Bölümün amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Education Department operates within the Faculty of Technical Education (1982) since the faculty has been established. Our Department continues its education by giving its students the knowledge and skills of Teacher education. In our department there are 3 programs which are Education programmes, psycho-technic and Education Technologies. The purpose of the department is to educate ''Technical Teachers'' for Anatolian Technical High School, Anatolian Vocational High School, Technical School, Industrial Vocational High School and Vocational Training Centres.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Teknoloji Eğitiminde Yüksek Lisans” diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı için Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar, ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından yapılan bilim sınavına ve mülakat değerlendirmesine girerler. Bilim sınavında ve mülakat değerlendirmesinde başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 21 kredi (60 AKTS) kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Teknoloji eğitimi tezli yüksek lisans programında, öğretmenlik meslek becerilerinin yanında; eğitim kurumlarında sağlıklı insan ilişkileri kurma, toplam kalite yönetimi becerisi kazanma, bilimsel araştırma yapmayı öğrenme, eğitim teknolojilerini etkin kullanabilme, öğrencileri tanıma ve rehberlik yapabilme, istatistiği kullanabilme gibi bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. programdan mezun olan öğrenciler okullarda ya da özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda bu bilgi ve becerilerini kullanıp daha akademik ve üretken bireyler olmaktadır. As well as the teaching skills, some information and skills are being brought in- such as making healthy contacts at schools, gaining total quality management skills, learning how to make a scientific research, using educational technologies efficiently, identifying students and guiding them, using statistics, at technology education master program. The students who have graduated from this program mostly use these skills at schools or at private organizations, and become productive individuals.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız hem bölüm olanakları hem de konularında bilgili ve deneyimli öğretim elemanlarından aldıkları nitelikli eğitim sonucunda çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Mezunlarımızın büyük bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Ayrıca FESTO gibi çeşitli teknik alanlarda satış, pazarlama, insan kaynakları gibi alanlarda mezunlarımız istihdam edilmektedir. Aynı zamanda mezunlarımız farklı üniversitelerde öğretim elemanı olarak da görev almaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nın devamı niteliğinde doktora programı bulunmamaktadır. Ancak gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak Eğitim Yönetimi ve denetimi, Eğitim programları gibi eğitim bilimlerinin diğer alanlarına müracaat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde sınavlar, ölçme ve değerlendirme; Fen Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan “SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ” gereğidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy-İstanbul Telefon: +90 216 336 57 70 / 503 Fax: +90 216 349 61 11 Eposta: sunal@marmara.edu.tr, dummet@marmara.edu.tr Program Başkanı: Prof. Dr. Semra ÜNAL

Bölüm Olanakları

-

Müfredat

Müfredat