Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Fen Bilimleri Enstitüsü - Tekstil Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Tekstil Eğitimi Bölümü, 20 Temmuz 1982’de kurulan Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde, fakültenin kuruluşundan itibaren faaliyet göstermektedir. Bölümümüz, öğrencilerinee Tekstil Teknoloji bilgi ve becerileri kazandıran programlarla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Bölümde Tekstil Teknolojisi, Tekstil Terbiye ve Teknolojisi ve Hazır Giyim Teknolojisi olmak üzere 3 program mevcuttur. Tekstil Teknolojisi programı öğrencileri, ağırlıklı olarak iplik, dokuma ve örme kumaş teknolojisi konularında; Terbiye Teknolojisi programı öğrencileri ön terbiye, boyama ve baskı teknolojisi konularında, Hazır Giyim Teknolojisi öğrencileri ise, konfeksiyon ve hazır giyim teknolojisi konularında uzmanlaşacak şekilde yetiştirilmektedir. Bölümün amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımızın büyük bir çoğunluğu tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde görev almaktadır. Marmara Üniversitesi Tekstil Anabilim Dalı 1986-1987 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Tekstil Eğitiminde Yüksek Lisans” diploması alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans kabul ve kayıtları Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (MADDE II- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL)” uyarınca yapılmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kontenjan ve şartları sağlayan adaylar akademik takvimde belirtilen başvuru döneminden başvurularını yaparlar. Başvurusu Enstitü tarafından Kabul olan adaylar, ilan edilen günlerde Anabilim Dalları tarafından yapılan bilim sınavlarına girerler. Bilim sınavında başarılı olup, Fen Bilimleri enstitüsü Yüksek Lisans programlarına kayıt koşullarını sağlayan adayların kontenjan dahilinde kayıtları yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yükseköğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, özel öğrenci kabulü, yatay ve üniversite içindeki geçişler; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ " kapsamında gerçekleşmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Anabilim dalı eğitim planında yer alan tüm dersleri ve tezi yaparak 60 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Program Profili

Tekstil Anabilim Dalı; Tekstilde kullanılan Liflerin yapısından başlayarak, non-wowen, iplik, dokuma, örme, terbiye, boya-baskı, hazır giyim ve kompozit malzemeler hakkındaki teorik ve uygulamalı bilgileri tasarım, geliştirme ve üretim aşamalarından geçirerek toplumun ihtiyacı olan ürünlere dönüştürmeyi amaçlar. İnsanların en temel gereksinimlerden biri olan giyinme ihtiyacı değişen ve gelişen şartlar altında daha da önemli bir yere ulaşmıştır. Giyinme ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra giysilerde aranan özelliklerin geliştirilmesi ile teknik alanlarda kullanılan tekstil materyallerinden beklenilen özelliklerin karşılanması tekstil alanında yapılacak araştırmalarla bağlıdır. Bu programda öğrencilerimiz gerek giyim, gerek teknik tekstiller, gerekse de üretim, pazarlama ve moda konularında gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaktadır. Farklı alanlarda uzman öğretim elemanlarımız sektörle olan güçlü bağlarından dolayı sektörün ihtiyaçlarını da dikkate alarak bu yönde öğrencilerimizi yönlendirmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz aldıkları derslerde ve yaptıkları tez çalışmasında araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, proje hazırlayan ve yönetebilen, çevresini ve gelişmeleri gözlemleyebilen, çok disiplinliliğe ve grup çalışmalarına yatkın konusunda uzman bireyler olarak yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız hem bölüm olanakları hem de konularında bilgili ve deneyimli öğretim elemanlarından aldıkları nitelikli eğitim sonucunda çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Mezunlarımızın büyük bir kısmı Tasarım, Üretim, İmalat, Kalite Kontrol, Ar-Ge ve Pazarlama gibi birçok alanda ülkemizin önde gelen tekstil firmalarında görev yapmaktadırlar. Bunlardan bazıları; Tema Grup (LcWaikiki), Aydınlı Grup (Pierre Cardin, US Polo, Cacharel), Mavi Jeans, C&A, Altınyıldız, Hugo Boss, Bahariye Mensucat, Hassan Grup, Yünsa, Beyteks, Yeşim Tekstil, Sanko Holding, Coats İplik bazılarıdır. Aynı zamanda mezunlarımız farklı üniversitelerde öğretim elemanı olarak da görev almaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı’ndan gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracaat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alan dışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde sınavlar, ölçme ve değerlendirme; Fen Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan “SINAV VE BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ” uyarınca yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Yüksek Lisans derecesiyle mezun olunabilmesi için gerekli koşullar Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından sunulan “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ”nde belirtilmiştir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Mehmet AKALIN Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Eğitimi Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy-İstanbul Telefon: +90 216 336 57 70 / 400-401 Fax: +90 216 349 61 11 e-posta: tekstil@marmara.edu.tr, makalin@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel Tekstil Eğitimi bilgilerine dayalı olarak alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmiş ve derinleştirmiş olmak.
 • Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramış olmak.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanındaki bilgileri farlı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilme ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak çözme becerisine sahip olmak.
 • Alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulama yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirme ve sorumluluk alarak çözüm üretme yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirme, öğrenmeyi yönlendirme ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütme yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, farklı seviyelerde, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma yetkinliğine sahip olmak.
 • Sosyal ilişkileri ve bunlarla ilgili normları kritize etme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değişmesi için girişimde bulunma yetkinliğine sahip olmak.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanma yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirme ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirme yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek ve bunları öğretme ve denetleme yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneğini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulama yetkinliğine sahip olmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat