Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Tekstil Eğitimi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmış olmak.
 • Alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; Yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede gerekli olan güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaştırmış olmak.
 • Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanmış olmak.
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulama ya da özgün bir konuyu araştırma, kavrama, tasarlama, uyarlama ve uygulama becerisini kazanmış olmak.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapma becerisi kazanmış olmak.
 • Yayınlanabilir, özgün bir çalışmayı ortaya koyarak bilime katkıda bulunma yetkinliğine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi hakemli bir dergide yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletme yetkinliğine sahip olmak.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözülmesini gerektiren ortamlarda liderlik yetkinliğine sahip olmak.
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak uzmanlık alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirme yetkinliğine sahip olmak.
 • Sosyal ilişkileri ve bunlarla ilgili normları kritize etme, bunları geliştirme ve gerektiğinde değişmesi için girişimde bulunma yetkinliğine sahip olmak.
 • Uzman bir topluluk içerisinde özgün görüşlerini savunmada, etkili bir iletişim kurma yetkinliğine sahip olmak.
 • En az bir yabancı dilde ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurma ve tartışma yetkinliğine sahip olmak.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma yetkinliğine sahip olmak.
 • Sorun çözmede stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurma yetkinliğine sahip olmak.
 • Uzmanlık alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretme ve bu değerlerin gelişimini destekleme yetkinliğine sahip olmak.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat