Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik

Program Tanımları

Kuruluş

1983-1984 güz yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsünde eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Matematikde Doktora.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü derecesine sahip olmak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Kabul Sınavı (ALES)'nda 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Program Matematik ve Matematik Eğitimi alanlarında yüksek lisans öğrenimi görmüş öğrencilere açıktır. Formal.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Adayın yeterlilik puanı, a. ALES puanının %50'sinin; b. Mesleki Değerlendirme puanının %30'unun; c. %50 mülakat, %20 Ağırlıklı Mezuniyet Notu, %30 yabancı dil olmak üzere belirlenen Toplam Mülakat puanının %20'sinin toplanmasıyla hesaplanır ve en az 100 üzerinden 60 olmalıdır. Bu koşulu sağlayan adaylar en yüksek puana göre sıralanır ve kontenjana göre programa kabul edilirler. Detaylar ve güncel değişiklikler için lütfen enstitü sayfasına bakınız. http://fbe.marmara.edu.tr/

Program Profili

Program iki bölümden oluşmaktadır: Dersler ve DoktoraTezi. Dersler Matematik disiplinine yönelik konuları etraflı inceleyen alanları içermektedir: Teorik ve Uygulamalı Matemetik. Bölümdeki araştırma grupları uluslararası alanda tanınmış, bilimsel dergilerde çok sayıda yayın yapmaktadırlar. Bu araştırma alanları, Topoloji, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi , Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi ve Matematiğin temelleri ve Matematik Mantık dır. Bölüm öğretim üyeleri uluslararası düzeyde tanınmış bilim adamlarından oluşur. Başarılı Doktora öğrencileri Erasmus öğrenci değişim program ile yurtdışındaki tanınmış üniversitelerde eğitim almaya teşvik edilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar akademik hayata devam edebilecekleri gibi Pedagojik Formasyon sertifikası alınmasıyla devlet veya özel sektöre ait okullarda Matematik Öğretmeni olarak, ayrıca bankacılık sektöründe ve bilgisayar alanında da programcı olarak çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Matematik Doktora mezunları, Matematik ve bu alan ile uyumlu olan diğer bilim alanlarında, eğitim-öğretim yapacak kurumun kuralları dahilinde daha yüksek, doktora sonrası programlarda eğitim-öğretime kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dersin başarı notu en az 100 üzerinden 75 olmalıdır. Başarı notu, yarıyıl içi sınavının % 50' si ile final sınavının %50' sinin toplamıdır. Öğrenci derslerin ez az %70' ine devam etmelidir. Aksi halde dersi ertesi yıl tekrar alır. Seminer ve Yüksek Lisans tezi için puansız S ve U notları verilir. S, başarılı olan, U, başarısız olan öğrenciler içindir. Öğrencilerin yarıyıl içi aldıkları derslerin başarı notlarının kredi saatlerinin toplamının toplam alınan kredi saatine bölünmesi ile yarıyıla ait ağırlıklı not ortalamsı elde edilir (GPA). Toplam Ağırlıklı Not Ortalamsı (CGPS) sözü geçen dönem sonuna kadar alınan dersleri içine alan toplam ağırlıklı not ortalamasıdır. Benzer tarzda hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler en az 21 kredi saatlik ders ve kredisiz bir seminer dersini alarak başarı ile tamamlamak ve bir Yüksek Lisans tezini hazırlayarak başarı ile savunmak zorundadırlar. Kazanılan 21 kredi saatinin en az 6 kredi saati Zorunlu dersler tarafından karşılanmalıdır. Öğrenciler tezleri ile ilgili bir Seminer vermek zorundadırlar. Öğrenciler tez çalışmaları sırasında her yarıyıl kredisiz teorik Uzmanlık Alan derslerini alarak başarılı olmalıdırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet DERNEK (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul. Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1213. e-mail: adernek@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Matematik lisans ve lisansüstü eğitimleri boyunca öğrenilen kavram,yöntem ve bilgileri gereğince kullanıp geliştirme
  • Doktora tezini başarıyla sonlandırma sürecinin bilim insanı olmanın birinci aşaması olduğunu hiç unutmadan, doktora probleminin çağdaş ve modern Matematik'in önemli bir alanından seçilmiş bir problem olmasına özen gösterilmesi
  • Tıpkı lisansüstü çalışmasında yapılana benzer biçimde,konuyla ilgili kitap ve araştırma makalelerini bulmak için çeşitli üniversite kitaplıklarında ve internette kaynak araştırması yapabilme becerisi kazanmak,
  • Sözü edilen kitap ve makalelerdeki kavram, yöntem ve çoğu ayrıntılı biçimde anlatılmayan kanıtlamaları kavrayabilme becerisini geliştirme,
  • Belirli sürelerde tez danışmanına okuduklarını kavradığını sözel anlatımlarla kanıtlamak,
  • Kaynak kitap ve makalelerdeki bilgilerin tezle ilgili olanlarını, sınıflayıp ayrıştırarak, çözümsel düşünebilme yetisini yansıtacak biçimde uygun bir anlatım ve yazım tekniği geliştirme,
  • Tez yazımının, yararlanılan makaleleri ve kitap bölümlerini ard arda getirip yazma biçiminde değil, organik bir örneklilik ve gelişimsel anlatabilme becerisi edinmek,
  • Sonunda çözüme kavuşturulan soruyu çözen yöntem ve bilgilerle konunun öteki açık sorularını çözme girişimlerini sürdürme becerisi
  • Teorik Matematikte,özgün ve yeni bilgi elde edebilme konusunda artık deneyim sahibi olunduğuna ve bu süreci başkalarının yardımı olmaksızın erkin olarak sürdürebilme becerisinin kazanıldığına inanmak
  • Doktora alanındaki başka sorularla tek başına ya da meslekdaşlar yardımı ile başa çıkıp yeni ve özgün makaleler yazabilme yetenek ve becerisi kazanmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat