Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya - Biokimya (Opsiyon Müfredatı)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Temmuz 1987'de Fındıkzade'de kurulmuş ve 1988-1989 akademik yılında eğitime başlamıştır. Bölümün kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Aydın'dır. Bölüm, 1991 yılında Fındıkzade'den Göztepe merkezi yerleşkesindeki bugünkü yerine taşınmıştır. 2015 yılından beri bölüm başkanlığı görevini Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan yürütmektedir. 2005 yılından bu yana başarılı öğrencilerimiz Çift anadal ve yandal yaparak ikinci bir diplomaya veya sertifikaya sahip olabilmektedir. Üniversitemizin LLP/Erasmus Programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başladıktan sonra "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girmiş olup, Kimya Bölümü 2007 yılından beri LLP/Erasmus Değişim Programlarına aktif olarak katılmaktadır. Bölümümüzün bir çok Üniversiteyle ikili antlaşmalar yapmıştır.

Kazanılan Derece

Kimyager

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini MF-2 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler kontenjan dahilinde Bölümümüze Dikey Geçiş başvurusu yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve birim yönetim kurulu kararları ile muaf olunabilir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim dili %30 İngilizce'dir ve öğrencilerin kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen İngilizce yeterlik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. İngilizce yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler bir sene boyunca Yabancı Diller Bölümü zorunlu hazırlık sınıfına devam ederler. Bölümümüz eğitim süresi 8 sömestrdir. 240 AKTS kredisini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar. Öğrenciler 4 yıllık programda tamamlaması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. 3. Sınıfın sonunda 20 iş günü süresince sanayi uygulama stajı zorunludur. Her öğrenci 4 sınıfta Bölümümüz Öğretim Üyeleri danışmanlığında bir bitirme ödevi hazırlar.

Program Profili

Kimya Bölümü, Türkiye'nin önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarından bir tanesidir. Modern kimyada eğitim ve akademik araştırma olanağı sağlar. Bölümün mensupları, uluslararası alanda saygı gören araştırmacılardır ve bölümümüz çok sayıda başarılı araştırma projelerinde yer almaktadır. Öğrenciler, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile uluslararası burs programlarından yararlanabilirler. GANO'su 3.00'ın üzerinde olan "Başarılı Öğrenciler" kontenjan dahilinde çiftdal ve yandal programlarına katılarak ikinci bir diploma veya sertifika alabilirler.Akademik kadromuz, 10 Profesör, 9 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman'dan oluşmaktadır. Kimya Bölümü, Analitik, Anorganik, Biyo, Fiziko ve Organik olmak üzere 5 anabilim dalından meydana gelmektedir. Eğitim Programları 4 tip ders ve laboratuvar uygulamalarının yanısıra bitirme projesi ve staj uygulamasını da içermektedir. 1. Zorunlu Dersler: Öğrenciler kimyanın 5 anabilim dalından (analitik, anorganik, biyo, fiziko, organik) dersleri ve matematik, fizik gibi temel bilimler derslerini almak zorundadırlar. 2. Ortak Dersler (Zorunlu): Öğrenciler, 2547 sayılı YÖK kanunun 5.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İş sağlığı ve Güvenliği derslerini almak zorundadırlar. 3. Seçimli Dersler: 3. ve 4. sınıflarda öğrencinin seçimine bırakılan derslerdir. Bunlar, disiplinlerarası olabildiği gibi öğrencinin kapasitesini ve yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir. 4. Yönelme Dersleri : Bölüm, her biri 4 dersten oluşan 6 modül önermektedir. Bunlar; Modül I; Çevre Kimyası, Modül II; Biyokimya, Modül III; Teorik Kimya, Modül IV; Polimer Kimyası, Modül V; Gıda Kimyası. Her bir öğrenci 4 ders içeren bir modül seçer ve bu modülün alanında uzmanlaşırlar. Bitirme Projesi&; Her öğrenci, bölümümüzün öğretim üyelerinden birinin önderliğinde bitirme ödevi alır, bitirme tezini yazar, seminer ya da poster şeklinde sunar. 6. Endüstri Stajı Uygulaması: Öğrencilerimiz kimya endüstrisinde 20 iş günü süresince çalışmak zorundadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız özel veya resmi sanayi ve ilaç firmalarında, inceleme ve teşhis laboratuvarlarında ve pazarlama alanlarında iş bulmaktadırlar. Bunların yanısıra, Türkiye'nin, Avrupa'nın ve A.B.D.'nin seçkin üniversitelerinde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Pedagojik formasyona sahip mezunlarımız kimya öğretmeni olarak da eğitim alanında iş bulmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Kimya Bölümü, MÜ.Fen Bilimleri Enstitüsünde 5 ayrı programda; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya programlarında yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir. Yüksek Lisans programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip veya koşullu ön kabul için, Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlarına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı Yüksek Lisans için en az 60 dır. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 50 alması zorunludur.ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir. Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı en az 65 dir. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 60 alması zorunludur. ALES puanı ile gerektiğinde yüksek lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına öğrenci kabul edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Kimya Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi:http://dosya.marmara.edu.tr/www/mevzuat/yeni4/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v21.pdf

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nilhan Kayaman Apohan (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: + 90 216 346 45 53 / 1498 e-posta: fefkimya@marmara.edu.tr and napohan@marmara.edu.tr Yrd.Doç. Dr. M. Şirin ÇELİK(Bölüm Erasmus Koordinatörü) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: + 90 216 346 45 53 / 1509 e-posta: msbaymak@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Donanımlı öğrenci ve araştırma laboratuvarları: Maldi-TOF, GC-MS, ATR-FTIR, TGA, DSC, fotokalorimetre, üniversal mekanik test cihazı, GPC, atomik absorpsiyon, UV- spektrofotometre, florometre, kalorimetrik ekipmanlar, voltmetre, potansiostat, LOI cihazı, temas açısı cihazı, hesapsal kimya bilgisayar laboratuvar donanımı.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Kimyanın temel alanları (Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya, organik kimya) ile ilgili başlıca kavram ve teorileri bilir, anlar ve sergiler

- Kimya için yeterli matematik ve fizik bilgisine sahiptir

- Kimyanın özel bir alanında (kimya yönelme grupları) detaylı bilgi sahibidir ve kavrama becerisi edinir; endüstriyel, teknolojik ve çevresel bağlamda temel kimya bilgisine ve anlayışına sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Kimya bilgisini ve kritik düşünme becerisini kimya ve ilişkili alanlardaki teorik ve pratik problemlerin çözümüne uygular

- Laboratuarda, kimyasal olayları ve değişiklikleri izler, yorumlar, teorilerle ilişkilendirir ve elde edilen verileri kullanır, kaydeder ve belgeler

- Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili hesaplama, veri işleme, hata analizi, değerlendirme, yorumlama ve sentez becerilerine sahiptir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla etkin olarak çalışır

Öğrenme Yetkinliği

- Kelime işlem, çalışma tablosu oluşturma, veri saklanması gibi konularda bilgisayar kullanır

- Birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına ulaşır

- Teknolojik gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bilimsel bir konuyu yazar, tartışır ve bilgi sahibi bir dinleyici grubuna sunar

- Karşılıklı iletişim kurar ve takım çalışması yapar

- En az bir resmi Avrupa dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Standart laboratuar yöntemlerini ve cihazlarını verimli ve etkin şekilde kullanır; kimyasal madde ve malzemeleri, özelliklerini ve zararlarını göz önünde bulundurarak güvenlik önlemleri alır

- Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir

 • Kimyanın temel alanları (Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya, organik kimya) ile ilgili başlıca kavram ve teorileri bilir, anlar ve sergiler
 • Kimya için yeterli matematik ve fizik bilgisine sahiptir
 • Kimya bilgisini ve kritik düşünme becerisini kimya ve ilişkili alanlardaki teorik ve pratik problemlerin çözümüne uygular
 • Standart laboratuar yöntemlerini ve cihazlarını verimli ve etkin şekilde kullanır; kimyasal madde ve malzemeleri, özelliklerini ve zararlarını göz önünde bulundurarak güvenlik önlemleri alır
 • Laboratuarda, kimyasal olayları ve değişiklikleri izler, yorumlar, teorilerle ilişkilendirir ve elde edilen verileri kullanır, kaydeder ve belgeler
 • Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili hesaplama, veri işleme, hata analizi, değerlendirme, yorumlama ve sentez becerilerine sahiptir
 • Kimyanın özel bir alanında (kimya yönelme grupları) detaylı bilgi sahibidir ve kavrama becerisi edinir; endüstriyel, teknolojik ve çevresel bağlamda temel kimya bilgisine ve anlayışına sahiptir.
 • Kelime işlem, çalışma tablosu oluşturma, veri saklanması gibi konularda bilgisayar kullanır
 • Birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına ulaşır
 • Bilimsel bir konuyu yazar, tartışır ve bilgi sahibi bir dinleyici grubuna sunar
 • Karşılıklı iletişim kurar ve takım çalışması yapar
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir
 • Teknolojik gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir
 • En az bir resmi Avrupa dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurar
 • Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla etkin olarak çalışır
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(44-Doğa Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Kimyanın temel alanları (Analitik kimya, anorganik kimya, biyokimya, fizikokimya, organik kimya) ile ilgili başlıca kavram ve teorileri bilir, anlar ve sergiler

- Kimya için yeterli matematik ve fizik bilgisine sahiptir

- Kimyanın özel bir alanında (kimya yönelme grupları) detaylı bilgi sahibidir ve kavrama becerisi edinir; endüstriyel, teknolojik ve çevresel bağlamda temel kimya bilgisine ve anlayışına sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Kimya bilgisini ve kritik düşünme becerisini kimya ve ilişkili alanlardaki teorik ve pratik problemlerin çözümüne uygular

- Laboratuarda, kimyasal olayları ve değişiklikleri izler, yorumlar, teorilerle ilişkilendirir ve elde edilen verileri kullanır, kaydeder ve belgeler

- Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili hesaplama, veri işleme, hata analizi, değerlendirme, yorumlama ve sentez becerilerine sahiptir

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla etkin olarak çalışır

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

- Kelime işlem, çalışma tablosu oluşturma, veri saklanması gibi konularda bilgisayar kullanır

- Birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına ulaşır

- Teknolojik gelişmeleri izler ve yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

- Bilimsel bir konuyu yazar, tartışır ve bilgi sahibi bir dinleyici grubuna sunar

- Karşılıklı iletişim kurar ve takım çalışması yapar

- En az bir resmi Avrupa dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurar

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Standart laboratuar yöntemlerini ve cihazlarını verimli ve etkin şekilde kullanır; kimyasal madde ve malzemeleri, özelliklerini ve zararlarını göz önünde bulundurarak güvenlik önlemleri alır

- Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir

Müfredat

Müfredat