Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

Müfredat

Müfredat