Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Müfredat

Müfredat