Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Fizik

Program Tanımları

Kuruluş

1982 yılında kurulan Fen Edebiyat Fakültesine 1993 yılında katılan Fizik Bölümü, Göztepe Yerleşkesinde eğitim-öğretime başlamıştır . O yıllarda 20 öğrenci alarak başlayan bölümümüz şimdi her yıl 52 öğrenci alarak eğitime devam etmektedir. Kuruluşundan 2012 yılına kadar eğitim dili Türkçe olup 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından sonra %50'ye yakın zorunlu İngilizce eğitime geçmiştir. Üniversitemizin " Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi" çerçevesinde herhangi bir alanda Çift Anadal ve Yandal yapılabilmektedir . Üniversitemizin LLP/Erasmus Programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başladıktan sonra "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girmiş olup bölümümüzün de çeşitli ikili antlaşmalar yapmıştır. Erasmus Program uygulamasıyla, öğrenci hareketliliği ile birlikte Öğretim Üyelerine “ders verme” ve “eğitim alma” faaliyetleri kapsamında Avrupa ile entegre olma imkanı tanınmaktadır. Zaman içerisinde bölüme gelen öğretim üyelerinden uluslararası platformda yetişmiş ve koleborasyonda bulunan genç ve dinamik bir kadro oluşmuştur. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup daha da büyümeye ve uluslararası rekabete açık en iyi Fizik Bölümlerinden biri olmaya doğru yol almaktadır. Yıllara göre Bölüm Başkanları aşağıdaki gibidir: 1993-2000 Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı; 2000-2002 Prof. Dr. Emin Özbaş; 2002-2005 Prof. Dr. Selami Işık Aytaç; 2005-2008 Prof. Dr. Seyfettin Fakıoğlu; 2008-2017 Prof. Dr. Uğur Yahşi. 2017-2020 Prof. Dr. Zikri Altun 2020- Devam Prof. Dr. Kadir Esmer

Kazanılan Derece

Fizikçi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fizik Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini MF-2 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi bir programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre İngilizce dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa İngilizce dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda ve GANO’su 4.00 üzerinden en az 2.00 ve üstü olanlar mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Fizik Lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. Yarıyıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir. Erasmus programlarına başvurular yılda bir kez yılın ilk aylarında yapılmakta, başvuru takvimi ve prosedürü M.Ü. LLP/Erasmus Birimi web sayfasında ilan edilmektedir. Bu programa 2. ve 3. Sınıf öğrencileri başvuruda bulunabilirler. Not ortalaması ve yabancı dil sınav puanları esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda kontenjan dahilinde programa katılacak öğrenciler belirlenir.

Program Profili

Fizik Bölümünde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk 4 yarıyıl dersler zorunlu olup, son 4 yarıyıl zorunlu derslerin yanısıra seçmeli dersler de verilmektedir. Zorunlu Dersler: Temel Fizik Dersleri, Modern Fizik, Mekanik, Elektrik ve Manyetizma, Kuantum Mekaniği, İstatistik Mekanik, Katıhal Fiziği, Fizikte Matematik Yöntemler, Bilgisayar Uygulamalı Dersler, Elektronik ve Uygulama Dersleri (Labaratuarlar). Seçmeli Dersler: Lazer Fiziği, Spektroskopik Yöntemler, Atmosferik Fizik, Yarı İletken Aygıtlar, Süper İletkenlik, Kuantum Mekaniği II, Rölativite Teorilerine Giriş ... vb.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Geliştirme Kurumları / Bölümleri (örn. TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, ); Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri (örn. Sanayi şirketlerin ARGE'lerinde); Eğitim Danışmanlık Bölümü; Devlet Kurumları-Araştırma Teknolojileri Birimleri (örn. Enerji Bakanlığı) Teknoloji Altyapı Şirketleri; Yazılım Geliştirme Şirketleri; Finans Kurumları (Bankalar); Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları; Kimya ve Ecza Sanayi; Ulusal Metroloji Enstitüsü.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fizik Lisans mezunu öğrenciler, Enstitülerin ilgili alanda açılmış olan yüksek lisans ve doktora programlarına müracaat edebilirler. Fizik Bölümü, M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Fizik Ana Bilim Dalı altında Fizik programı mevcut olup yüksek lisans ve doktora dereceleri vermektedir ve ayrıca yüksek lisans derecesi ile Atmosferik Fizik programı mevcuttur. Yüksek Lisans programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip veya koşullu ön kabul için, Lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Fen Bilimleri Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlarına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı Yüksek Lisans için en az 60 dır. ALES puanı ile gerektiğinde lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir. Doktora programlarına başvuran adayların Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Doktora programına başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES veya eşdeğerliği Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilmiş sınavlarda asgari başarı puanı en az 65 dir. Ayrıca yabancı dil sınavından (ÜDS ve muadilleri) en az 60 alması zorunludur. ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına öğrenci kabul edilir. Bölümümüzden mezun öğrenciler yurt içi ve yurt dışı enstitü ve ilgili kurumlarında lisansüstü programlara başvurabilir. İlgili birimlerin önkoşullarında Fizik Mezunu yazması gereklidir. Bu Anabilim Dallarından bazıları; Fizik, Biyofizik, Jeofizik, Enerji, Nükleer Eneerji, Medikal Fizik, Polimer, Nanoteknoloji, Felfese, Finans, İşletme, ve buna benzer bir çok fen ve sosyal alanlar verilebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür. Detaylar için https://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/mevzuat/ sitesinden M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız.

Mezuniyet Koşulları

Fizik Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi için https://www.marmara.edu.tr/universite/yonetim/mevzuat/ sitesinden M.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakınız.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Esmer; Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Yavuz ve Doç. Dr. Murat Erdem; Adres: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy, İSTANBUL; Tel: +90 (216) 7773312 ; Faks: +90 (216) 347 8783; E-posta: kadir.esmer@marmara.edu.tr; Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Erdi Ata Bleda; erdi.bleda@marmara.edu.tr; İç Hat: 3308 Farabi Koordinatörü: Prof. Dr. Bülent Oktay Akkoyunlu; bulentoktay@marmara.edu.tr; İç Hat: 3304

Bölüm Olanakları

Bilgisayar Laboratuvarı

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Fizik ve Disiplinlerarası problemlere kuramsal modeller geliştirebilir.

- Kuramsal modelleri varsayımlar altında analitik ve/veya bilgisayar destekli çözebilir.

- Fizik ve ilgili bilim dallarında eğitim verebilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Doğadaki fiziksel olayları inceleyip ölçebilir, analiz yapabilir

- Disiplinler arası programlarda bilimsel araştırma yapabilir.

- Uygulamalı ve mühendislik bilimleriyle ve bilişim / iletişim gibi teknolojilerde ortak çalışma yürütebilir.

- Deneysel verileri toplayıp, analiz edip ve raporunu hazırlayarak bilimsel platformlarda bilişim teknolojilerini kullanarak tartışabilir.

- Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri etik kurallar çerçevesinde denetleyerek ve irdeleyerek uygulamaya koyabilir.

- Endüstri ve sanayide Araştırma-Geliştirme birimlerinde araştırıcı olarak çalışabilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Laboratuvar cihazlarını ve bilimsel deney setlerini tasarlayıp kurabilir.

- Analog ve dijital elektronik devre tasarlayabilir.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Güncel Fizik konularında bilgi sahibi olup tartışabilir.

 • Doğadaki fiziksel olayları inceleyip ölçebilir, analiz yapabilir
 • Fizik ve Disiplinlerarası problemlere kuramsal modeller geliştirebilir.
 • Kuramsal modelleri varsayımlar altında analitik ve/veya bilgisayar destekli çözebilir.
 • Disiplinler arası programlarda bilimsel araştırma yapabilir.
 • Uygulamalı ve mühendislik bilimleriyle ve bilişim / iletişim gibi teknolojilerde ortak çalışma yürütebilir.
 • Laboratuvar cihazlarını ve bilimsel deney setlerini tasarlayıp kurabilir.
 • Deneysel verileri toplayıp, analiz edip ve raporunu hazırlayarak bilimsel platformlarda bilişim teknolojilerini kullanarak tartışabilir.
 • Analog ve dijital elektronik devre tasarlayabilir.
 • Fizik ve ilgili bilim dallarında eğitim verebilir.
 • Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri etik kurallar çerçevesinde denetleyerek ve irdeleyerek uygulamaya koyabilir.
 • Güncel Fizik konularında bilgi sahibi olup tartışabilir.
 • Endüstri ve sanayide Araştırma-Geliştirme birimlerinde araştırıcı olarak çalışabilir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(44-Doğa Bilimleri)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Fizik ve Disiplinlerarası problemlere kuramsal modeller geliştirebilir.

- Kuramsal modelleri varsayımlar altında analitik ve/veya bilgisayar destekli çözebilir.

- Fizik ve ilgili bilim dallarında eğitim verebilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.

- Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Doğadaki fiziksel olayları inceleyip ölçebilir, analiz yapabilir

- Disiplinler arası programlarda bilimsel araştırma yapabilir.

- Uygulamalı ve mühendislik bilimleriyle ve bilişim / iletişim gibi teknolojilerde ortak çalışma yürütebilir.

- Deneysel verileri toplayıp, analiz edip ve raporunu hazırlayarak bilimsel platformlarda bilişim teknolojilerini kullanarak tartışabilir.

- Bilimsel gelişmeleri ve teknolojik ilerlemeleri etik kurallar çerçevesinde denetleyerek ve irdeleyerek uygulamaya koyabilir.

- Endüstri ve sanayide Araştırma-Geliştirme birimlerinde araştırıcı olarak çalışabilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

- Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.

- Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.

- Laboratuvar cihazlarını ve bilimsel deney setlerini tasarlayıp kurabilir.

- Analog ve dijital elektronik devre tasarlayabilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

- Güncel Fizik konularında bilgi sahibi olup tartışabilir.

Müfredat