Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Alman Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 1984 yılında kurulmuştur. Bölüm 1992 yılından itibaren öğrenci almaktadır. 2005 yılından başlamak üzere Bölümümüz fakültemizde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümleri ile Çift Ana Dal ve Yan Dal anlaşması yapmıştır. Ayrıca LLP/Erasmus Değişim Programlarına aktif olarak katılmaktayız.

Kazanılan Derece

Filolog, lisans diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınava girmek zorundadır. Girdiği sınav türü Yabancı Dil Sınavıdır (Almanca). Bölüme kayıtlanan öğrenciler birinci sınıfa başlamak için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Almanca Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmalıdır. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler hazırlık eğitimi görmek durumundadır. Bölümümüze yatay geçişle de öğrenci alınabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Bölümümüze yatay geçiş yapan öğrenci daha önce devam ettiği Yüksek Öğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu ve birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. Mezun olabilmek için ortalama 4.00 üzerinden en az 2.00 olmalıdır. 3. ve 5. Yarıyıl başında ortalaması en az 3.25 olan öğrenciler Çift Ana Dal ve en az 2.75 olan öğrenciler Yan Dal Programlarına katılabilirler.

Program Profili

Alman Dili ve Edebiyatı programının eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenciler yüksek düzeyde dilbilimsel ve edebî bilgiler edineceklerdir. Müfredat zorunlu ve seçimlik derslerden oluşmaktadır. Seçimlik dersler müfredatın üçüncü ve dördüncü yıllarında sunulmaktadır. Bitirme tezi gerekmemektedir. Öğrenciler Erasmus Öğrenci Hareketliliği aracılığıyla sunulan uluslararası burs fırsatlarından yararlanmaları konusunda teşvik edilirler. Akademik personel 2 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız öğretmen, çevirmen, editör olarak iş bulmaktadırlar. Mezunlarımız seçkin üniversitelerde araştırma ve öğretim görevlisi olarak tercih edilmektedirler. Pedagojik formasyon eğitimini tamamlayan mezunlar, devlet okullarında Almanca öğretmeni olma imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz arasında yazar ve edebiyat eleştirmeni olarak çalışanlar da vardır. Bunların yanı sıra özel şirketlerde çalışanların sayısı oldukça fazladır. Özellikle turizm sektöründe iş imkanı bulmaktadırlar. Mezunlarımız havayolu, uluslararası fuar ve organizasyon şirketlerinde de tercih edilen elemanlar arasındadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri vermektedir. Yüksek Lisans Programına başvuran adayların Lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Başvuru yapan öğrenciler Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün belirlediği kurallar çerçevesince programlara kabul edilirler. Lisansüstü programlara başvuran adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında asgari başarı puanını elde etmiş olmaları gerekir. ALES puanı, lisans not ortalaması, bilim sınavı ve mülakat sonuçları değerlendirilerek kontenjan dahilinde programlarımıza öğrenci kabul edilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüzde, üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi, bir Yarıyıl sonu sınavı ve bir Bütünleme sınavı yapılmaktadır. Her yarıyıl bir vize, bir final sınavı ve bir bütünleme sınavı olmak üzere 3 sınav yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev veya diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %40'tır. Yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı %60’tır. Üniversitemizde 4'lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.

Mezuniyet Koşulları

Alman Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir. Tüm zorunlu dersleri başarmış ancak genel not ortalaması 2.00'ın altında olan öğrencilerin mezun olmaları mümkün değildir. Ancak bu öğrencilere, seçtikleri üçüncü ve dördüncü sınıf derslerine girerek notlarını ve genel not ortalamalarını yükseltme şansı verilebilir. Mezuniyetten önce sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere o ders için sınava girme şansı verilir. Çift anadal programlarında öğrenciye Ana Dal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, Çift Ana Dal ikinci lisans programının diploması verilmez. Ana Dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, Çift Ana Dal ikinci lisans programını bitiremese bile ana dal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Ana Dal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye Yan Dal sertifikası verilmez. Ana Dal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yan dal programını tamamlayamasa bile ana dal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift Ana Dal programından ayrılan bir öğrenci Yan Dal programının tüm gereklerini yerine getirmişse Yan Dal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yasemin Balcı Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 777 3245 /3241 Bölüm Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Serap Devran Göztepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 777 3240

Bölüm Olanakları

Bölümümüzün Almanya, İspanya ve Macaristan’dan üniversitelerle Erasmus+ Değişim Programı kapsamında anlaşmaları bulunmaktadır. Not ortalaması en az 2.20 olan öğrenciler, kontenjana bağlı olarak, 3. yarıyıldan itibaren anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir veya iki yarıyıl eğitim görebilirler.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Başka akımlarla karşılaştırabilme becerisi

- Önerilen çözümü değerlendirebilme becerisi

- Disiplinler arası çalışabilme becerisi

- Çeviri yapabilme becerisi

- Ana dilde ve Almanca yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisi

- Edebi akımlar üzerine çalışabilme ve uzmanlaşabilme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Edebi eserin çözümlemesinde kullanabilecek metodları uygulayabilme becerisi

- Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi

- Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Almanca herhangi bir metni inceleyebilecek yetiyi kazanma becerisi

- Kendi yeterliliklerinin farkına varma becerisi

- Metne uygun metod seçiminde karar alabilme becerisi

- Konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Almanca yazma,anlayabilme ve konuşma beceris

Alana Özgü Yetkinlik

- Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinme becerisi

 • Almanca herhangi bir metni inceleyebilecek yetiyi kazanma becerisi
 • Başka akımlarla karşılaştırabilme becerisi
 • Kendi yeterliliklerinin farkına varma becerisi
 • Edebi eserin çözümlemesinde kullanabilecek metodları uygulayabilme becerisi
 • Önerilen çözümü değerlendirebilme becerisi
 • Metne uygun metod seçiminde karar alabilme becerisi
 • Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinme becerisi
 • Disiplinler arası çalışabilme becerisi
 • Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi
 • Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme becerisi
 • Çeviri yapabilme becerisi
 • Konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırma becerisi
 • Ana dilde ve Almanca yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisi
 • Almanca yazma,anlayabilme ve konuşma beceris
 • Edebi akımlar üzerine çalışabilme ve uzmanlaşabilme becerisi
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Başka akımlarla karşılaştırabilme becerisi

- Önerilen çözümü değerlendirebilme becerisi

- Disiplinler arası çalışabilme becerisi

- Çeviri yapabilme becerisi

- Ana dilde ve Almanca yazılı ve sözlü sunum yapabilme becerisi

- Edebi akımlar üzerine çalışabilme ve uzmanlaşabilme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

- Edebi eserin çözümlemesinde kullanabilecek metodları uygulayabilme becerisi

- Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi

- Bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

- Almanca herhangi bir metni inceleyebilecek yetiyi kazanma becerisi

- Kendi yeterliliklerinin farkına varma becerisi

- Metne uygun metod seçiminde karar alabilme becerisi

- Konuyu kendi başına bilimsel olarak araştırma becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Almanca yazma,anlayabilme ve konuşma beceris

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Öğrenim alanı ile ilgili temel mesleki bilgiler edinme becerisi

Müfredat

Müfredat