Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

Program Tanımları

Kuruluş

Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 2006 yılında Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuştur. 2008-2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, üçüncü katta çalışmalarına devam etmektedir. İlk mezunlarını 2011 yılında veren bölümümüz yeni kurulmuş olmasına rağmen kayıt döneminde kontenjanını doldurmakta ve bölümün kontenjan sayısı her sene artmaktadır. Şu andaki mevcut kadro çekirdek kadro olup, Türkiye'deki diğer Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümleri ile yarışabilir durumda olması için bölümümüz gelişimine ve her sene artan kontenjan sayısına bağlı olarak yeni öğretim görevlilerine açıktır. Ayrıca öğrencilerimize özellikle yabancı öğretim görevlilerimiz ile anadili Almanca olan uzmanlarımızdan ders alma olanağını sağlamaktayız.

Kazanılan Derece

Bölümümüz, yüksek öğretimde Mütercim Tercümanlık Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mütercim Tercümanlık Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Bölümümüz öğrencilerini LYS-5 puanlarına göre almaktadır. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

formal Bölümümüze ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye tespit sınavından alınan puana göre Almanca dil hazırlık sınıfından muaf olabilirler. Eğer başarısız olurlarsa Almanca dil hazırlık sınıfında hangi seviyeden öğrenim görecekleri belirlenir. Bölümümüze yatay geçiş yapan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde, çıraklık, sanayi vb gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 240 AKTS Kredisini tamamlamış ve 4.00 not ortalaması üzerinden en az 2.00 almış olması gerekmektedir. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. Bölümümüzden çift anadal programlarına katılan öğrencilere ise anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez.

Program Profili

Bölümümüzde 1 yıllık hazırlık programı ve 8 yarı dönemden oluşan 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Almanca muafiyet sınavını geçemeyen öğrenciler Yabancı Diller Yüksek okulunda 1 yıl Almanca hazırlığa tabii tutulmaktadır. Muafiyet sınavını geçen öğrenciler direkt bölümde eğitime başlamaktadır. 1. ve 2. yarı yıllarda Almancanın genel dil yapıları, konuşma ve yazma becerileri geliştirilir ve çeviri bilim ile ilgili ilk temel dersler verilir. 3. ve 4. yarı yıllarda Almancanın özel dil yapıları Türkçe karşılaştırma ile işlenir. Ayrıca Çeviri Bilim alanındaki kuram ve yöntemler teorik olarak gösterilir. Yazılı ve Sözlü Çeviri derslerinde ise uygulamalı olarak fiilen çeviri yapılır. Alman kültür ve tarihi öğrencilere tanıtılır. 5. ve 6. yarı yıllarda bir önceki yılın derslerinin teknik detayları işlenir. Ayrıca seçimlik dersler ile uzmanlık alanları belirlenir. Öğrencilere internet ve bilgisayar destekli çeviri eğitimi verilir. 7. ve 8. yarı yıllarda öğrencilerden lisans eğitimi boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri Araştırma ve Projelendirme Dersi'nde göstermeleri ve bitirme projesi hazırlamaları istenir. Dört yıl boyunca zorunlu İngilizce dersi ile 2. sınıftan itibaren seçmeli yabancı dil dersleri (Fransızca ve İspanyolca) verilmektedir, dolayısıyla üç dilli çevirmenlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programı bitirenler “Almanca Mütercim-Tercüman” unvanı almaktadır. Bölümümüzden mezun olan tercüman adaylarını geniş bir çalışma alanı beklemektedir. Öğrencilerimizin çalışabilecekleri belli başlı alanlar: -Dış İşleri Bakanlığı -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı -Kültür ve Turizm Bakanlığı -Elçilikler -TRT -Gazete, dergi, yayınevleri -Yükseköğretim kurumlarında akademisyenlik veya okutmanlık -Serbest ve kadrolu çevirmen -Patent ve marka çevirmeni -Tercüme büroları -Turizm sektöründe tercüman -Turizm acenteleri -Rehberlik

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüz mezun öğrencileri, bünyesinde Almanca Mütercim Tercümanlık bölümü bulunan her üniversitede Yüksek Lisanslarını yapabilirler. Bunun yanı sıra mezun öğrencilerimiz Alman Dili ve Edebiyatı ve Almanca Öğretmenlik bölümlerinde de diledikleri takdirde Yüksek Lisans yapma hakkına sahiptir. Ayrıca öğrencilerimiz yurtdışında Master yapma olanağına da sahiptir. Yurt içinde master yapmak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak ALES sınavına girmeleri gerekmektedir. Ayrıca Marmara Üniversitesi Bologna Süresi kapsamında DS Label (Diploma Supplement Label) almış ve mezunlarına bu diploma eki ile birçok avantaj sağlamıştır. DS Label sayesinde bir ülkeden veya yükseköğretim sisteminden diğerine geçişin kolaylaşır böylece öğrenciler ve öğretim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının attırılır, yükseköğretim sistemlerinin farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırılabilir ve uyumlu hale getirilir yeterlikler çerçevesi, tanınırlık, dolaşabilirlik ve ortak derece sisteminin oluşturulur.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüz, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir vize ve bir final sınavı yapmaktadır. Gerçekleştirilen vize sınavlarından alınan puanın %40 ı finallerin ise %60 ı alınarak geçiş notu belirlenir. Üniversitemizde 4lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da ( 7. ve 8. yarıyılda) istenmektedir. Bölümümüz 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olan öğrencilerini mezun vermektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 3. Kat A Blok Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0(216) 347 96 41 Fax: 0(216) 347 87 83 Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sueda ÖZBENT E-Mail: sozbent@marmara.edu.tr Erasmus Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Christine DİKİCİ E-Mail: christine.dikici@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz öğrencileri Erasmus (LLP) çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında yurt dışına gitme imkanına sahiptirler. Gerekli koşulları yerine getiren öğrenciler diğer bölümlerle YAP ve ÇAP yapabilirler. YAP programını bitiren öğrencilerimiz çifte diploma alarak mezun olmaktadırlar. Mecburi İngilizce dersinin yanı sıra, üçüncü dil olarak Fransızca/İspanyolca seçebilirler. Böylece Türkçenin yanı sıra üç yabancı dile sahip olan çevirmen olarak mezun olurlar. Başarılı öğrencilerimiz DAAD tarafından da desteklenmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanı ile ilgili Türkçe ve Almanca yazılı ve sözlü metinleri çözümleyip değerlendirebilir

- Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.

- Çeviri kuramlarını ve çağdaş yönelimleri bilir ve bu alanlardaki terminolojiye yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.

- Çevirmenlik alan bilgisine katkıda bulunacak edebiyat, dilbilim, kültür ve iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımları bilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Simultane ve ardıl çeviri ile yazılı çeviri alalarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bir çeviri uygulamasını planlama, yürütme, sunma ve değerlendirme becerisini kazanır.

- Yabancıya ve yabancı olan kültüre karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak ve bu yolla edindiği kültürlerarası iletişim becerisini koruyup ve geliştirebilir

- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilir; bunun için teknolojik araçlardan faydalanabilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanında yeni gelişmeleri takip ederek edindiği kuramsal bilgileri ve uygulamaları çevirmenlik/ tercümanlık sürecine yönelik olarak sorgulayabilir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

- Kendi kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimini sürekli olarak takip edebilir; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunabilir; sürekli gelişim için kişisel hedefler belirleyebilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Edindiği dil becerilerini koruma, derinleştirme ve geliştirme sorumluluğuna sahiptir ve bu sorumlulukla yaşam boyu öğrenme ilkesinin bilincinde olarak kendini geleceğe hazırlayabilir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Avrupa Konseyinin Dil Yeterlilik Ölçütleri ile uyumlu C1 düzeyinde Alman dilini yazılı ve sözlü alanda etkin olarak kullanabilir

- İkinci bir yabancı dilde kendini B1 düzeyinde ifade edebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili uzmanlık terimlerini tanır ve kullanabilir

- İktisat, Teknik Bilimler, Edebiyat, Hukuk, Saglik ve Basin Dili gibi alanlarda yazılı veya sözlü metinlerin kaynak dilden erek dile ve /veya erek dilden kaynak dile çevirisini planlama ve yürütme aşamalarında kullanabilir

- Alman dili ve kültürü ve Almancanın kullanıldığı ülkelerle ilgili bilgiye sahiptir.

 • Avrupa Konseyinin Dil Yeterlilik Ölçütleri ile uyumlu C1 düzeyinde Alman dilini yazılı ve sözlü alanda etkin olarak kullanabilir
 • Alanı ile ilgili Türkçe ve Almanca yazılı ve sözlü metinleri çözümleyip değerlendirebilir
 • Alanı ile ilgili uzmanlık terimlerini tanır ve kullanabilir
 • İktisat, Teknik Bilimler, Edebiyat, Hukuk, Saglik ve Basin Dili gibi alanlarda yazılı veya sözlü metinlerin kaynak dilden erek dile ve /veya erek dilden kaynak dile çevirisini planlama ve yürütme aşamalarında kullanabilir
 • Simultane ve ardıl çeviri ile yazılı çeviri alalarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bir çeviri uygulamasını planlama, yürütme, sunma ve değerlendirme becerisini kazanır.
 • Yabancıya ve yabancı olan kültüre karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak ve bu yolla edindiği kültürlerarası iletişim becerisini koruyup ve geliştirebilir
 • Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.
 • Çeviri kuramlarını ve çağdaş yönelimleri bilir ve bu alanlardaki terminolojiye yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.
 • Çevirmenlik alan bilgisine katkıda bulunacak edebiyat, dilbilim, kültür ve iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımları bilir.
 • Alanında yeni gelişmeleri takip ederek edindiği kuramsal bilgileri ve uygulamaları çevirmenlik/ tercümanlık sürecine yönelik olarak sorgulayabilir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Kendi kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimini sürekli olarak takip edebilir; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunabilir; sürekli gelişim için kişisel hedefler belirleyebilir.
 • Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilir; bunun için teknolojik araçlardan faydalanabilir.
 • Edindiği dil becerilerini koruma, derinleştirme ve geliştirme sorumluluğuna sahiptir ve bu sorumlulukla yaşam boyu öğrenme ilkesinin bilincinde olarak kendini geleceğe hazırlayabilir
 • İkinci bir yabancı dilde kendini B1 düzeyinde ifade edebilir.
 • Alman dili ve kültürü ve Almancanın kullanıldığı ülkelerle ilgili bilgiye sahiptir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Alanı ile ilgili Türkçe ve Almanca yazılı ve sözlü metinleri çözümleyip değerlendirebilir

- Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.

- Çeviri kuramlarını ve çağdaş yönelimleri bilir ve bu alanlardaki terminolojiye yönelik kapsamlı içerik bilgisine sahiptir.

- Çevirmenlik alan bilgisine katkıda bulunacak edebiyat, dilbilim, kültür ve iletişim yan alanlarına ilişkin temel kavram, kuram ve akımları bilir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

- Simultane ve ardıl çeviri ile yazılı çeviri alalarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bir çeviri uygulamasını planlama, yürütme, sunma ve değerlendirme becerisini kazanır.

- Yabancıya ve yabancı olan kültüre karşı duyarlılık geliştirmek ve farkındalık yaratmak ve bu yolla edindiği kültürlerarası iletişim becerisini koruyup ve geliştirebilir

- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilir; bunun için teknolojik araçlardan faydalanabilir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

- Alanında yeni gelişmeleri takip ederek edindiği kuramsal bilgileri ve uygulamaları çevirmenlik/ tercümanlık sürecine yönelik olarak sorgulayabilir ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.

- Kendi kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimini sürekli olarak takip edebilir; amaç, süreç ve kazanımlarına ilişkin gerçekçi değerlendirmelerde bulunabilir; sürekli gelişim için kişisel hedefler belirleyebilir.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Edindiği dil becerilerini koruma, derinleştirme ve geliştirme sorumluluğuna sahiptir ve bu sorumlulukla yaşam boyu öğrenme ilkesinin bilincinde olarak kendini geleceğe hazırlayabilir

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Avrupa Konseyinin Dil Yeterlilik Ölçütleri ile uyumlu C1 düzeyinde Alman dilini yazılı ve sözlü alanda etkin olarak kullanabilir

- İkinci bir yabancı dilde kendini B1 düzeyinde ifade edebilir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Alanı ile ilgili uzmanlık terimlerini tanır ve kullanabilir

- İktisat, Teknik Bilimler, Edebiyat, Hukuk, Saglik ve Basin Dili gibi alanlarda yazılı veya sözlü metinlerin kaynak dilden erek dile ve /veya erek dilden kaynak dile çevirisini planlama ve yürütme aşamalarında kullanabilir

- Alman dili ve kültürü ve Almancanın kullanıldığı ülkelerle ilgili bilgiye sahiptir.

Müfredat

Müfredat