Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)

Program Tanımları

Kuruluş

2006/2007 öğretim yılında, Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümü 2008/2009 akademik yılından bu yana Fen-Edebiyat Fakültesine bağlanmıştır. Bölümün öncelikli amacı, gelişen dünyamızda çeşitli toplumlarla gerek kültürel gerek teknolojik ve ekonomik bağlamda ilişkileri güçlendirecek iletişim uzmanları, çevirmenler yetiştirmektir. Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu binasında kurulan bölüm Fen-Edebiyat Fakültesine bağlanmasıyla Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, üçüncü katta faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Öğrenciler bölümümüze LYS-5 puanlarına göre yerleştirilmektedirler. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Ayrıca üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin lise diplomalarını da beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir. Zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olacak öğrenciler, Fransız Hükümeti ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan belgelere sahip olmalıdırlar. Bölümümüze ek kontenjan, yatay geçiş ile öğrenci alınmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Fransızca Mütercim-Tercümanlık bölümünü kazanan öğrenciler için Fransızca dil hazırlık sınıfına devam etmek zorundadırlar. Ancak kayıt yaptırdığı öğrenim yılının başında rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına katılarak sınavdan başarılı olan öğrenciler bu yabancı dil hazırlık programından muaf tutulurlar ve lisans öğrenimlerine doğrudan başlayabilirler. Ayrıca Yurtdışından alınan ve YÖK tarafından tanınan belgelerle de başvurarak öğrencilerimiz bu hazırlık programından muaf tutulurlar.Bölümümüze yatay geçiş yapacak olan öğrencinin daha önce devam ettiği Yükseköğretim kurumlarından aldığı içeriği aynı veya benzer dersler için, muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile bu derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

ÖSYMnin yaptığı yüksek öğretime giriş sınavlarından ve LYS-5 türünde Fransızca ya da İngilizce alanlarında sınava girmiş ve programa yerleşmek için gerekli puanı almış olmak.Öğrenciler 4 yıllık programımızda başarması gereken tüm derslerden başarılı olduğunda mezuniyet hakkı kazanır. 2. Yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez.

Program Profili

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Bölümünde 4 yıllık Lisans Eğitimi süresince teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir. İlk 1 yıl dersler zorunlu olup, 3 ve 4. yarıyıllarda 1 seçimlik yabancı dil dersi almaktadırlar. 5,6,7 ve 8. yarıyıllarda öğrenciler toplamda 3 seçimlik ders alabilmektedirler. Seçimlik dersler (5 ve 6.yarıyıllarda); Almanca/İspanyolca, Bilgisayar Destekli Çeviri, Çeviride Özel Konular ;Fransız Tiyatrosu, Çeviride Özel Konular;Edebiyat. Seçimlik dersler (7 ve 8. yarıyıllarda); İnternet Uygulamalı Çeviri, Çeviride Özel Konular; Hukuk, Çeviride Özel konular: Sağlık, Özel ve Kamu Kuruluşlarının Mesleki Çevirisi. Bölümümüzde 5 ve 6. yarıyıllarda Sözlü Çeviri dersleri verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz 8.yarıyılda Raporlama ve Sunum dersi kapsamında lisans bitirme ödevi hazırlamaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, Konferans Çevirmenliği, Teknik Çeviri ,Medya Kuruluşları,Kamu Kuruluşları, Fransız kaynaklı turizm şirketleri ,çeviri büroları ,uluslararası kuruluşlar otomotiv sektörü gibi alanlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca mezuniyet sonrası pedagojik formasyon alan öğrenciler Fransızca eğitim veren eğitim kurumlarından Fransızca öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Yurtiçi ve Yurtdışı olmak üzere çeşitli üniversitelerde yüksek lisans eğitimine devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız, ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler. Bunun için ÖSYMnin uyguladığı ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ) sınavından istenilen puanı almış olmaları ve başvurdukları lisansüstü programın bağlı olduğu enstitü tarafından öngörülen şartları yerine getirmeleri aranmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Bölümümüz, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir vize ve bir final sınavı uygulamaktadır. Gerçekleştirilen vize sınavlarından alınan puanın %40 ı finallerin ise %60 ı alınarak geçiş notu belirlenir. Üniversitemizde 4lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. Her yarıyıl için bir arasınav yapmak zorunludur.Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Birim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Birimin belirlediği tarihte mazeret sınavına girerler.Yıl sonu başarı notu yarıyıl arasınavı ve yılsonu sınavı notları hesaplanarak elde edilir.Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir.

Mezuniyet Koşulları

Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasına müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Öğrenciler "Raporlama ve Sunum" dersi kapsamında Bitirme Ödevi hazırlamakla ve bu çalışmalarını tez sunumu şeklinde yapmakla yükümlüdürler(8.yarıyıl). Öğrencilerimiz 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamladıklarında ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olduklarında bölümden mezun olmaktadırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Gülhanım ÜNSAL İç Hat: 3408;  Oda No: GZFC 408; E-posta: gulhanim.unsal@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzün Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümüyle Çift Anadal ve Yandal programları uygulanmaktadır. Ayrıca Erasmus Değişim programı kapsamında Institut National des langues et civilisations orientlales (INALCO), Université Paris Diderot (Paris 7), Université de Strasbourg, Haute Ecole de Bruxelles Institut Supérieur de Traducteurs et Interpretes, Université de Haute-Alsace, Université de Rouen üniversiteleriyle anlaşması bulunmaktadır. Her yıl aktif olarak öğrencilerimiz bu değişim programı kapsamında bu üniversitelerde eğitim görme olanağına sahiptirler. Bölümümüzde öğrencilerimiz ikinci dil olarak da İngilizce, üçüncü dil olarak da Almanca, İspanyolca dersleri alabilmekte ve bu sayede üç dilli Mütercim- Tercümanlar olarak mezun olma şansına sahiptirler. Bölüm kadrosu dahilinde yabancı uyruklu öğretim elemanları uzmanlık alanı dersleri vermektedirler.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Çeviribilim kuramları ve tekniklerini etkin olarak kullanabilir

- Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiye sahip olur

- Fransızca sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisinin yanısıra İngilizce’de sözcük bilgisi ve akıcılığına sahip olur buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisine hakim olur

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Hedef dil olan Fransızca’yı sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabilir

- Kaynak dil olan Türkçe’yi sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabiir

- Yazılı ve sözlü çeviri yöntemlerini kullanabilir

- Çeviribilim uygulamaları için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçme ve kullanma bağlamında simultane kabin donanımlarını etkin bir şekilde kullanır

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Hızla gelişen dünyada güncel konularını takip edebilir ve kendini yenileyebilir

Öğrenme Yetkinliği

- Planlama yapabilme, yeniliklere açık olmayı öğrenir

- Mesleki yeniliklere açık olur ve bu yenilikleri takip eder

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Hedef ve kaynak dil ve kültürler arasında kültürlerarası iletişim kurabilir

- Farklı kültürleri tanıma fırsatı bulur

- Mesleki etik değerlere sahip olur ve duyarlı davranır

- .

Alana Özgü Yetkinlik

- Bilgisayar destekli çeviri araçlarını etkin ve hızlı kullanabilir

- Çeviri ve iletişim olgusunun farklılık gösteren yönlerini ayırt eder

- .

 • Çeviribilim kuramları ve tekniklerini etkin olarak kullanabilir
 • Hedef dil olan Fransızca’yı sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabilir
 • Kaynak dil olan Türkçe’yi sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabiir
 • Hedef ve kaynak dil ve kültürler arasında kültürlerarası iletişim kurabilir
 • Bilgisayar destekli çeviri araçlarını etkin ve hızlı kullanabilir
 • Hızla gelişen dünyada güncel konularını takip edebilir ve kendini yenileyebilir
 • Planlama yapabilme, yeniliklere açık olmayı öğrenir
 • Farklı kültürleri tanıma fırsatı bulur
 • Mesleki etik değerlere sahip olur ve duyarlı davranır
 • Mesleki yeniliklere açık olur ve bu yenilikleri takip eder
 • Çeviri ve iletişim olgusunun farklılık gösteren yönlerini ayırt eder
 • Yazılı ve sözlü çeviri yöntemlerini kullanabilir
 • Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiye sahip olur
 • Fransızca sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisinin yanısıra İngilizce’de sözcük bilgisi ve akıcılığına sahip olur buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisine hakim olur
 • Çeviribilim uygulamaları için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçme ve kullanma bağlamında simultane kabin donanımlarını etkin bir şekilde kullanır
 • .
 • .
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Çeviribilim kuramları ve tekniklerini etkin olarak kullanabilir

- Yazılı ve sözlü çevirinin tarihsel gelişimi hakkında bilgiye sahip olur

- Fransızca sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisinin yanısıra İngilizce’de sözcük bilgisi ve akıcılığına sahip olur buna ek olarak en az bir yabancı dilde daha dil bilgisine hakim olur

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

- Hedef dil olan Fransızca’yı sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabilir

- Kaynak dil olan Türkçe’yi sözlü ve yazılı dilde akıcı olarak kullanabiir

- Yazılı ve sözlü çeviri yöntemlerini kullanabilir

- Çeviribilim uygulamaları için gerekli olan çağdaş teknik ve araçları seçme ve kullanma bağlamında simultane kabin donanımlarını etkin bir şekilde kullanır

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

- Hızla gelişen dünyada güncel konularını takip edebilir ve kendini yenileyebilir

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Planlama yapabilme, yeniliklere açık olmayı öğrenir

- Mesleki yeniliklere açık olur ve bu yenilikleri takip eder

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Hedef ve kaynak dil ve kültürler arasında kültürlerarası iletişim kurabilir

- Farklı kültürleri tanıma fırsatı bulur

- Mesleki etik değerlere sahip olur ve duyarlı davranır

- .

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Bilgisayar destekli çeviri araçlarını etkin ve hızlı kullanabilir

- Çeviri ve iletişim olgusunun farklılık gösteren yönlerini ayırt eder

- .

Müfredat

Müfredat