Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü, 2006 senesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı 4 senelik lisans programı olarak kurulmuştur. Bölüm eğitim öğretime iki yıl Yabancı Diller Yüksekokulu çatısı altında devam ettikten sonra 2008 senesinde Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesine geçmiş olup lisans programı hâlihazırda Mütercim ve Tercümanlık Bölümünün üç ana bilim dalından biri olan İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı tarafından yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Mütercim - Tercüman

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ana Bilim Dalımızda lisans eğitimi görmek isteyen adayların öncelikle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak her yıl düzenlenmekte olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmesi gerekmektedir. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı, dil puan türüne (DİL) göre öğrenci kabul etmektedir. Ana Bilim Dalımıza yurt içinden ve yurt dışından yapılacak olan yatay geçişler, “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” kapsamındaki koşullara bağlıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü ise Ana Bilim Dalına tanınan kontenjan dâhilinde Marmara Üniversitesi bünyesinde yapılmakta olan Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (MÜYÖS) geçer not almalarına bağlıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa kayıtlı öğrencilerin lisans derslerine başlamadan önce ön koşul olarak Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavı’na girip geçer not almaları gerekmektedir. Sınav notu barajın altında kalan öğrenciler dil seviyelerine uygun bir sınıfta hazırlık eğitimi görürler. “Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” çerçevesinde Ana Bilim Dalına kabul edilen yatay geçiş öğrencileri, Ana Bilim Dalı ilgili komisyon incelemesine ve Fakülte kurulu kararına göre önceden almış oldukları, içerik ve kredi açısından denklik oluşturan derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans programı sürecince almakla yükümlü olduğu dersleri başarıyla geçen öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. İkinci sınıfın sonunda GANO’ su 4.00 üzerinden 1.80’in altında olan öğrenciler üçüncü sınıftan ders alma haklarını kaybederler ve ikinci sınıf öğrencisi sayılırlar. Dördüncü sınıf öğrencileri, Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarından birinin danışmanlığında bitirme ödevi hazırlar.

Program Profili

Programın eğitim dili İngilizce olup, Ana Bilim Dalı müfredatı dil dersleri, çeviri alan dersleri ve disiplinler arası dersler olmak üzere üç ana temel üzerine kuruludur. Müfredatımızda ikinci yabancı dil olarak 8 yarıyıl boyunca zorunlu okutulan İspanyolca dersleri ve 3. yarıyıldan itibaren seçmeli Almanca, Fransızca, Arapça, Türk İşaret Dili ve İspanyolca çeviride özel konular dersleri yer almaktadır. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı olarak misyonumuz, mezunlarımıza mesleki başarıları için gerekli donanımı sağlamak amacıyla, çeviribilim alanındaki teorik bilgilerini uygulamalarla geliştirerek teknolojik ve iletişimsel yeterliliğin yanı sıra kültürlerarası yetkinlik ve araştırmacılığı teşvik etmektir. Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ana Bilim Dalı olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar ve gelişmiş akademi-sektör iş birliği yoluyla çeviribilim alanına katkıda bulunmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları, alandaki eğitimlerine yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam ederek akademik kariyer yapma yolunda ilerleyebilecekleri gibi, birçok kamu kuruluşu ve özel sektörde istihdam olanağına sahiptir. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, mezunlarımızın iş imkanına sahip olduğu kamu kurum ve kuruluşları arasında en önde gelenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi kurumların ilgili departmanları, belediyeler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) olarak sıralanabilir. Kalkınma ajansları, elçilikler ve konsolosluklarda çalışma seçeneğine sahip olan mezunlarımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yazılı ve sözlü çeviri gerektiren ilgili kurum ve projelerde de görev alabilir, çeşitli konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslarda taraflar arası iletişimi sağlayabilir. Yayınevleri, dergiler, televizyon kanalları, gazeteler gibi basın-yayın kuruluşlarının yanı sıra mezunlarımız, çeviri bürolarında veya tıp, hukuk, ticaret, ekonomi, spor, otomotiv gibi alana özgü terminolojiye sahip alanlarda serbest yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilir. Pedagojik formasyon sertifikası edinen mezunlarımız, gerek kamu gerekse özel eğitim-öğretim kurumlarında çalışma imkanına sahipken, bankalar, turizm sektörü, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi birçok alan ise mezunlarımızın istihdam seçenekleri arasında yer almaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüz tarafından henüz lisansüstü eğitim programı sunulmamaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dönem, ders programında yer alan her ders için, akademik takvimde belirtilen sınav tarihlerinde Bölüm tarafından belirlenen gün ve saatlerde vize ve final olmak üzere iki sınav yapılır. Dönem sonu değerlendirmesi vize sınavı, ödevler, projeler ve sunumları kapsayabilir. Her değerlendirme 100’lük not sistemi üzerinden hesaplanır ve dönem sonu genel değerlendirmesi de vize notunun % 40’ı, final notunun % 60’ı alınarak hesaplanır. Bütün bir dönem boyunca tek vize ve tek final sınavı yapılır. Marmara Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi’ni kullanır ve Genel Not Ortalaması 4.00’lük not sistemi üzerinden hesaplanır.

Mezuniyet Koşulları

Almakla yükümlü olduğu derslerin tamamını başarıyla tamamlayan ancak GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler mezun olma hakkına sahip değildir. Bununla birlikte, bu öğrencilerin seçtikleri üçüncü ve dördüncü sınıf derslerini takip etmelerine izin verilir. Tek dersten başarısız olan öğrencilere dördüncü sınıfın sonunda tek ders sınavı hakkı tanınır. Lisans programına kayıtlı bütün dördüncü sınıf öğrencilerinin, mezuniyet koşulu olarak bitirme ödevlerini tamamlayıp teslim etmeleri gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Oda No: GZFA- 311A Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy - Istanbul / TÜRKİYE Program Başkanı: Yard.Doç.Dr. Ayşegül ANGI

Bölüm Olanakları

Bölümümüz kadrosunda üç yardımcı doçent, iki yabancı uyruklu öğretim görevlisi ve üç araştırma görevlisi bulunmakta ve Bölümümüz gerek üniversitemizin farklı bölüm ve birimlerinden, gerekse dışarıdan öğretim elemanlarınca desteklenmektedir. Bölümümüz bünyesinde, sözlü çeviri eğitimine yönelik bir adet Simultane Çeviri Laboratuvarı (öğrenci kapasitesi: 45) ve bilgisayar destekli çeviri eğitimine yönelik bir adet Bilgisayar Laboratuvarı (öğrenci kapasitesi: 25) bulunmaktadır. Türkiye Çeviri Öğrencileri Birliği (TÜÇEB) üyesi olan Marmara Üniversitesi Çeviri Kulübü (MÜÇEV) kapsamında düzenlenen çeşitli proje ve etkinlikler, Bölüm öğrencilerimizin çok yönlü düşünebilme, araştırma, analiz ve sentez becerilerini geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. MÜÇEV, çeviribilim dünyasına uygulamalarla katkıda bulunmayı, bu alanın tanıtımının yapmayı ve akademisyenleri, çevirmenleri ve çeviri işletmelerini bir araya getirerek öğrencilerin çeviri dünyasına yaklaştırılmasını hedeflemektedir. Bölüm öğrencilerimiz tarafından çeşitli konularda kaleme alınan yazılar, IMT Times Koordinatörü ve Bölüm Başkanlığının editörlüğünde, Bölüm web sitemizin The IMT Times sayfasında yayınlanmaktadır. Bu uygulama, öğrencilerin İngilizce yazılı anlatım becerilerini geliştirmesine fayda sağlamaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Lisans süresince edindikleri kuramsal bilgileri, yazılı çeviri alanında uygulayarak uzmanlaşır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Çeşitli İngilizce ve Türkçe metin türlerini ve işlevlerini ayırt ederek çeviri yaparlar.

- İngilizcenin yanı sıra Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde sahip oldukları ikinci yabancı dil olan İspanyolca dil bilgisi ve İspanyol kültürü sayesinde A-B-C dilleri arasında çeviri yapar.

- Ardıl ve eşzamanlı sözlü çeviri becerilerinde kazandıkları yetkinlikleri, çeşitli mesleki ortamlarda kullanır.

- Lisans süresince edindikleri araştırma becerisini mesleki hayatta kullanır.

- Eğitimini aldıkları bilgisayar destekli çeviri programı, çevirimiçi sözlükler ve çevirimiçi kaynaklar gibi teknolojiler yardımıyla zamanı verimli kullanarak mesleki sorumluluklarını yerine getirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- İş akışı yönetimi çerçevesinde işveren ile iletişim halinde mesleklerini icra eder.

- Çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır ve/ya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Mesleki değerlere yönelik farkındalık kazanır ve mesleki uygulamalarda etik değerleri gözetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Çeşitli İngilizce ve Türkçe metinleri, dilbilim ve söylem açısından çözümler ve erek dile aktarır.

- Özel alan çevirileri için gerekli olan terminoloji, artalan bilgisi ve erek dil bilgisi konularında edindiği bilgiler ışığında ilgili metinleri çevirir.

 • Çeşitli İngilizce ve Türkçe metin türlerini ve işlevlerini ayırt ederek çeviri yaparlar.
 • Çeşitli İngilizce ve Türkçe metinleri, dilbilim ve söylem açısından çözümler ve erek dile aktarır.
 • Özel alan çevirileri için gerekli olan terminoloji, artalan bilgisi ve erek dil bilgisi konularında edindiği bilgiler ışığında ilgili metinleri çevirir.
 • İngilizcenin yanı sıra Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde sahip oldukları ikinci yabancı dil olan İspanyolca dil bilgisi ve İspanyol kültürü sayesinde A-B-C dilleri arasında çeviri yapar.
 • Lisans süresince edindikleri kuramsal bilgileri, yazılı çeviri alanında uygulayarak uzmanlaşır.
 • Ardıl ve eşzamanlı sözlü çeviri becerilerinde kazandıkları yetkinlikleri, çeşitli mesleki ortamlarda kullanır.
 • Lisans süresince edindikleri araştırma becerisini mesleki hayatta kullanır.
 • İş akışı yönetimi çerçevesinde işveren ile iletişim halinde mesleklerini icra eder.
 • Mesleki değerlere yönelik farkındalık kazanır ve mesleki uygulamalarda etik değerleri gözetir.
 • Eğitimini aldıkları bilgisayar destekli çeviri programı, çevirimiçi sözlükler ve çevirimiçi kaynaklar gibi teknolojiler yardımıyla zamanı verimli kullanarak mesleki sorumluluklarını yerine getirir.
 • Çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır ve/ya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
 • Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Lisans süresince edindikleri kuramsal bilgileri, yazılı çeviri alanında uygulayarak uzmanlaşır.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

- Çeşitli İngilizce ve Türkçe metin türlerini ve işlevlerini ayırt ederek çeviri yaparlar.

- İngilizcenin yanı sıra Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde sahip oldukları ikinci yabancı dil olan İspanyolca dil bilgisi ve İspanyol kültürü sayesinde A-B-C dilleri arasında çeviri yapar.

- Ardıl ve eşzamanlı sözlü çeviri becerilerinde kazandıkları yetkinlikleri, çeşitli mesleki ortamlarda kullanır.

- Lisans süresince edindikleri araştırma becerisini mesleki hayatta kullanır.

- Eğitimini aldıkları bilgisayar destekli çeviri programı, çevirimiçi sözlükler ve çevirimiçi kaynaklar gibi teknolojiler yardımıyla zamanı verimli kullanarak mesleki sorumluluklarını yerine getirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

- İş akışı yönetimi çerçevesinde işveren ile iletişim halinde mesleklerini icra eder.

- Çeviri sürecinde karşılaştıkları sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır ve/ya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

- Mesleki değerlere yönelik farkındalık kazanır ve mesleki uygulamalarda etik değerleri gözetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Çeşitli İngilizce ve Türkçe metinleri, dilbilim ve söylem açısından çözümler ve erek dile aktarır.

- Özel alan çevirileri için gerekli olan terminoloji, artalan bilgisi ve erek dil bilgisi konularında edindiği bilgiler ışığında ilgili metinleri çevirir.

Müfredat