Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih

Program Tanımları

Kuruluş

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 1982 yılı Ekim ayında açıldı. Kasım ayında 50 öğrenci ile Fındıkzade'deki binasında eğitime başladı. Bölüm Başkanlığı görevini bu tarihten itibaren 2002-2009'a kadar Prof. Dr. Mücteba İlgürel yürüttü. Bölüm 1991 yılında, Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Göztepe Yerleşkesi'ndeki yeni binasına taşındı. Bölüm Başkanlığı görevini Prof. Dr. Fehmi YILMAZ sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Tarih Bölümü lisans diploması . Mezun öğrenciler formasyon alıp devlet ve özel okullarda öğretmenlik yapabilmekte; arşivlerde ve Kültür Bakanlığı gibi devlet kurumlarında uzman olarak, çeşitli üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi lisans progrmanına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin düzenlediği Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)'den yeterli puanı almak gerekmektedir. Yatay Geçiş İmkanı:Türkiye'de eğitim yapan başka bir üniversitenin tarih bölümünde okuyan öğrenciler, kendi ortalamaları ve belirlenen kontenjanlarla sınırlı olmak üzere Bölümümüze yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca yabancı öğrenciler de MÜYÖS'a (Marmara Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı) girerek yeterli puan aldıkları taktirde kontenjanlarla sınırlı olmak üzere Bölümümüze yatay geçiş yapabilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Marmara üniversitesi senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan muafiyet komisyonu/birim yönetim kurulu kararları ile aynı veya yakın dersler için, muafiyetleri gerçekleştirir. Eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1.Tarih Lisans programından mezun olabilmek için 2,00 GANO barajı uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, gibi tüm gereklerini, Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su (4 üzerinden) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 2. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. 4. Her yıl şubat ayında yapılan başvurularla öğrenciler LLP/Erasmus programına şartlarını sağladıkları taktirde katılabilirler. Bu programla ilgili gerekli işlemler Marmara Üniversitesinin LLP/Erasmus İnternet sitesinde açıklanmıştır. 5. Önlisans diploması; Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Program Profili

Bölümümüz Türkiye'deki tarih bölümlerinin en önde gelenlerinden biridir. Öğretim üyelerimiz ise bilimsel bakımdan uluslararası saygınlığa sahiptir. Öğrenciler Erasmus programı çerçevesinde araştırma burslarından faydalanmaları konusunda teşvik edilmektedirler. Bölümümüz 11 profesör, 8 doçent, 6 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öte yandan bölümümüz "Eskiçağ Tarihi", "Genel Türk Tarihi", "Ortaçağ Tarihi", "Yeniçağ Tarihi", "Yakınçağ Tarihi", ''Cumhuriyet Tarihi'' ve "Kafkasya Tarihi" anabilim dalları mevcuttur..

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedagojik formasyon alan öğrencilerimiz resmi ve özel eğitim kurumlarında öğretmen; çeşitli arşivlerde uzman olarak istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca bazı öğrencilerimiz Türkiye'nin değişik üniversitelerinde akademisyen olarak çalışma bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlarımız, ALES ve Yabancı Dil sınavlarından yeterli puanları almaları; ilgili enstitülerin mecburi saydığı sınavlarda başarılı olmaları halinde çeşitli üniversitelerde ve farklı alanlarda lisansüstü eğitime devam edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl içi değerlendirmesi; (1) Bir ders için yarıyıl içi değerlendirme araçları ara sınav, ödev, sunum ve diğer çalışmalardan oluşur. (2) Her ders için yarıyıl içi değerlendirmesinde en az bir ara sınav yapılması zorunludur. (3) Her bir yarıyıl içi değerlendirme aracı (ara sınav, ödev ve diğer çalışmalar) 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Bu değerlendirme araçlarının notlandırılmasında herhangi bir başarı değerlendirme yöntemi (BDS) kullanılmaz ve harfli başarı notu verilmez. Harfli başarı notu verme işlemi, yarıyıl sonu sınavı dâhil tüm değerlendirme araçları notlandırıldıktan sonra gerçekleştirilir. 1) Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır. (2) Yarıyıl sonu sınavı notunun başarı notuna katkısı, %60’tır. (3) Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. (4) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler ilgili dersten başarısız sayılırlar. (5) Yarıyıl sonu sınavına ilişkin bir öğrencinin bir dersten veya uygulamadan başarı değerlendirmesi, Yarıyıl sonu sınavından, 100 puan üzerinden YSSL’nin altında not alan öğrenciler başarısız sayılırlar. (6) Yarıyıl sonu sınavına mazereti sebebiyle giremeyip mazereti Birim Kurulunca kabul edilen öğrenciler Birimin belirlediği tarihte mazeret sınavına girerler. Başarı notu:yarıyıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından hesaplanır. Bu hesaplamada, kayıt yenileme döneminden önce ilan edilen ders izleme programı esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Başarı değerlendirme yöntemi:100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesidir. Başarı değerlendirrmede bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılmaktadır. Detaylar için www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/on-lisans.pdf

Mezuniyet Koşulları

1.Tarih Lisans programından mezun olabilmek için 2,00 GANO barajı uygulaması vardır. Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, gibi tüm gereklerini, Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su (4 üzerinden) 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. 2. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO’su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu öğrenciler, sadece yarıyıl/yıl sonu sınavlarına açıldıkları yarıyıllarda/yıllarda girerler. Aynı derse ait notlar içinde en yüksek olanlar dikkate alınır. 4. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder ve her yarıyıl girecekleri sınava ait derslerin kaydını yaparak kayıtlarını yeniler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 5. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Çift anadal programlarına ait diplomalar, programların ait olduğu birimler tarafından verilir. 6. Uluslararası ortak programlarda mezuniyet hakkını kazanmış öğrenciler iki üniversiteden ayrı ayrı diploma alır. Bu diplomalarda; diplomanın hangi akademik birimlere ait olduğu, diğer üniversite ve hangi ortak programa ait olduğu belirtilir. Öğrenciler, uluslararası programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamaz. 7. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Sertifikalar, programların bağlı olduğu birimler tarafından verilir. Sertifikalarda öğrencinin anadalına ait diploma unvanı ayrıca belirtilir. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. 8. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. 9 Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Yandal sertifikasının ne şekilde değerlendirileceği, öğrenciyi istihdam eden birim tarafından belirlenir. 10. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. 11. Önlisans diploması: Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Fehmi YILMAZ (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1107 e-posta= akanlidere@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Kütüphane

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

 • Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
 • Mezunlar, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, Tarih ve Tarih araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
 • Mezunlar, Türk ve Dünya Tarihinin evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
 • Mezunlar, Tarihi olayların zamana ve mekâna göre farklılaşmasından haberdar olur, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
 • Mezunlar, tarih metodolojisine ait eserlerin yanı sıra Türk ve Dünya tarihine ait kaynakları ve eserleri öğrenirler.
 • Mezunlar, Uygarlığın doğuşu gelişimi ve uygarlıklar hakkında temel bilgileri ve Türkçe ve diğer dillerde yazılmış kaynakları öğrenirler.
 • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir ve mukayeseli çalışmalar yapabilirler.
 • Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, tarih araştırmaları için gerekli donanımı kazanır. Veri tabanı oluşturma ve araştırmalarında kullanmak için bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilirler.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade edebilir ve kendi görüşlerini ortaya koyabilir.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler.
 • Mezunlar, meslekî etik sorumluluk anlayışı kazanırlar
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Müfredat