Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alarak 8 Kasım 1982'de faaliyete başlayan ilk üç bölümden biridir. Fen-Edebiyat Fakültesinin kurucu dekanı Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın gayretleriyle iki misafir öğretim üyesi getirtilmiş, 50 öğrencisi ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretime başlamıştır.Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ilk bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1989-1990 öğretim sezonunda Fındıkzade'deki geçici binasından Göztepe Kampüsü'ne taşınmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, o tarihten bugüne değin Fen-Edebiyat Fakültesi binası A Blok, birinci katta faaliyetine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Filolog

Kabul ve Kayıt Koşulları

Birinci sınıfa kayıt olacak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'na (LYS) girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir. Birinci sınıftan sonraki sınıflara başka üniversitelerin aynı bölümünden yatay geçişle öğrenci de kabul edilebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lise mezunu ya da denkliği tanınan bir okuldan mezun olanlar bütün mecburi dersleri almakla yükümlüdür. Birinci sınıftaki yabancı dil (İngilizce, Fransızca, Almanca) dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı yapılır. Yükseköğretim kurumlarından alınan aynı veya benzer derslerden birim muafiyet komisyonu kararıyla muaf olunabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezuniyet için dersleri başarıyla tamamlamak yeterlidir. Mezuniyet için lisans tezi zorunluluğu yoktur. 2. yılın sonunda GANO’su 4.00 üzerinden 1.80’in altında olan öğrencilere bir üst sınıf dersleri verilmez. Türk Dili ve Edebiyatı lisans programında 4.00 üzerinden en az 3.00 GANO’ya sahip öğrencilerin 3. veya 5. yarı yıl başında çift anadal ve yandal yapmalarına kontenjan dahilinde izin verilir.

Program Profili

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir eğitim programı sunar. Programda teorik dersler verilmektedir. Öğrenciler ilk iki yıl zorunlu dersleri alırlarken, üçüncü ve dördüncü sınıfta ise zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler de alırlar. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türk Dili ve Edebiyatı mezunları eğitim-öğretim, basın-yayın gibi birçok alanda çalışabilirler. Mezunlarımız öğretmenlik başta olmak üzere araştırma görevliliği, öğretim görevliliği, öğretim üyeliği, editörlük, yazarlık, TV programı yapımcılığı, sunuculuk gibi mesleklerde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, başta filoloji (dil ve edebiyat) alanı olmak üzere sosyal bilimler sahasındaki çeşitli yüksek lisans programlarına, enstitülerin başvuru koşullarını sağlamak şartıyla, müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Güz ve bahar yarı yıllarında birer yarı yıl ara sınavı ve yarı yıl sonu sınavı yapılır. Yarı yılı ara sınavları notlarının %40'ının, yarı yılı sonu sınavlarının ise %60'nın toplamı geçiş notu olarak belirlenir. Bahar yarı yılı sonu sınavlarından sonra başarısız olunan dersler için yaz okulu uygulaması vardır.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) en az 2.00/4.00 olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanırlar. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmak için bitirme tezi yapma şartı yoktur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Gülşen SEYHAN ALIŞIK Tel: 0216 777 34 57 e-posta: galisik@marmara.edu.tr Erasmus Sorumlusu: Doç. Dr. Aylin KOÇ Tel:0216 777 3459. e-posta: akoc@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğrenciler koşulları sağladıkları takdirde çeşitli değişim programlarıyla (Erasmus, Mevlana gibi) yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde bir dönem ya da bir yıl eğitim alma olanağına sahiptirler.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Türk dili ve edebiyatına ilişkin yeterli bilgiye sahip olma bunları kavrama yeteneği kazanma.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Dil ve edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanma becerisi kazanma.

- Alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplama, bu malzemeyi bilimsel metotlar ışığında tahlil edebilme becerisi.

- Analiz yapma yeteneği kazanma.

- Bilgiyi kullanabilme/uygulayabilme, dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Türk dili ve edebiyatını öğretebilme yeteneği kazanma.

- Eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisi kazanma.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinme.

- Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars ve Arap) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.

- Bazı Batı (İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan vs.) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.

- Türk dili ve edebiyatının yanı sıra Türk dünyası edebiyatçılarının eser ve yazarlarını öğrenme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

- Türk dilinin zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini açıklama.

- Türk edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini tahlil edebilme.

 • Türk dili ve edebiyatına ilişkin yeterli bilgiye sahip olma bunları kavrama yeteneği kazanma.
 • Türk dili ve edebiyatını öğretebilme yeteneği kazanma.
 • Türk dilinin zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini açıklama.
 • Türk edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini tahlil edebilme.
 • Dil ve edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanma becerisi kazanma.
 • Alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplama, bu malzemeyi bilimsel metotlar ışığında tahlil edebilme becerisi.
 • Analiz yapma yeteneği kazanma.
 • Yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinme.
 • Eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisi kazanma.
 • Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars ve Arap) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.
 • Bazı Batı (İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan vs.) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.
 • Bilgiyi kullanabilme/uygulayabilme, dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilme.
 • Türk dili ve edebiyatının yanı sıra Türk dünyası edebiyatçılarının eser ve yazarlarını öğrenme.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(22-Beşeri Bilimler)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

- Türk dili ve edebiyatına ilişkin yeterli bilgiye sahip olma bunları kavrama yeteneği kazanma.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.

- Dil ve edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanma becerisi kazanma.

- Alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplama, bu malzemeyi bilimsel metotlar ışığında tahlil edebilme becerisi.

- Analiz yapma yeteneği kazanma.

- Bilgiyi kullanabilme/uygulayabilme, dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilme.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.

- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.

- Türk dili ve edebiyatını öğretebilme yeteneği kazanma.

- Eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisi kazanma.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.

- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

- Yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinme.

- Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars ve Arap) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.

- Bazı Batı (İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan vs.) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.

- Türk dili ve edebiyatının yanı sıra Türk dünyası edebiyatçılarının eser ve yazarlarını öğrenme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.

- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).

- Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.

- Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.

- Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.

- Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.

- Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

- Türk dilinin zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini açıklama.

- Türk edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı özelliklerini tahlil edebilme.

Müfredat