Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Endüstri Ürünleri Tasarımı

Program Tanımları

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Yüksek Lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili Yüksek Lisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak Enstitümüzün Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı Yüksek Lisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin, ders denklikleri veya muaf olacağı dersler, ilgili kurul kararları ile uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması

Program Profili

Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Anasanat Dalı öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur, Ürün Tasarımı ve Tasarım Anlatım Teknikleri dersleri programdaki zorunlu derslerdir. Bu programda verilen eğitimin amacı, endüstri ürünleri tasarımının düşünce ve uygulama boyutlarını araştırmak ve geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda verilen derslerle Endüstri Ürünleri Tasarımı ve bağlı disiplinlerle ilgili konularda teorik ve pratik çalışmalar yaptırılarak, bu dalın birleştirici özelliği konusunda öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır. Öğrenciler ilgi alanlarına göre, Tasarım Teorisi, Tasarım Yönetimi, Malzeme Üretim Teknikleri, 20.yy Tasarım Tarihi, Tasarım Hukuku gibi dersler arasından seçim yapabilirler. Tez aşamasına gelen öğrenciler ise, yöntem, yönetim, kullanıcı / insan faktörleri / ergonomi, eğitim, kültür / kuram / eleştiri gibi ana başlıklar altında tez çalışmalarını tamamlarlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları; kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca endüstriyel ürün tasarımcıları olarak, kendi tasarım atölyelerinde mesleklerini icra etmekte veya danışmanlık yapabilmektedirler. Mezunlar yaygın olarak mobilya, fuar standı, beyaz eşya, takı gibi sektörlerde görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anasanat Dalı Başkanı: Yrd.Doç. C. Arslan Özbiçer, AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç. Ümit Celbiş, ucelbis@gmail.com Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel.: 0216 326 26 67, http://gse.marmara.edu.tr/

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilir, modelleyebilir ve çözebilir.
  • Teknik ve estetik öğeleri tasarıma uygulayabilir.
  • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilir ve tasarlayabilir.
  • Verileri çözümleyebilir, sonuçları yorumlayabilir ve tasarıma uygulayabilir.
  • Tasarım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve çizim araçlarını kullanabilir.
  • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
  • Bağımsız davranabime, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisini geliştirir.
  • Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
  • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat