Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Film Tasarımı

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.
 • Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
 • Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
 • Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
 • Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
 • Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
 • Sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından olası problemleri tanımlama ve çözüm önerileri geliştirme pratiği edinir.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat