Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Grafik

Program Tanımları

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır. 1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Grafik'te Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz. Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat/dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili Yüksek Lisans Programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak Enstitümüzün Grafik Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler ilgili kurul kararı ile uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması.

Program Profili

Program kapsamında alana ait ileri düzeyde bilgi ve yetkinlik kazanmak için teknik denemeler yapılır. Kuramsal ve akademik bilgi oluşturmak amacıyla ileri düzeyde okumalarla yeni metinler üretilir. Ayrıca uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanılması amacıyla kitap tasarımı, kavramsal illüstrasyon, deneysel özgün baskıresim, ileri tipografi, reklam ve yayın grafiği, reklamda yeni mecralar ve yazı tasarımı gibi alanlarda uygulamalı projeler gerçekleştirir. Alana ait teorik bilginin geliştirilebilmesi için de kültür göstergeleri, postmodernizm sonrası grafik tasarım tarihi, görüntü ve kültür, tasarımda sosyal sorumluluk ve etik gibi dersler verilir. Grafik programında sayılan bu alanlarda tez çalışmaları yaptırılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, reklam ajansları, tasarım ofisleri, basın yayın kuruluşları, interaktif medya kuruluşları gibi alanlarda çalıştıkları gibi, ilgili bölümlerde akademisyen olabilmekte ve özgün baskıresim sanatçısı, serbest illüstratör ile tasarımcı olarak da çalışma fırsatı bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler. Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru yapılabileceği sınav döneminde ilan edilir. Sanatta Yeterlik programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen sınavların birinden bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir. Öğrenci kabülünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler. İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir. Ales koşulu aranmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden an az 65 almış olmak gerekir. Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir. Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60 'dır. Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir. Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Sema Ilgaz Temel, Program Başkanı. Tel: 0216 326 26 67 / 1718, e-posta: ilgaztemel@gmail.com. Arş. Gör. Ardan Ergüven, AKTS/DS Koordinatörü. Tel: 0216 326 26 67 / 1715, e-posta: ardanerguven@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Tasarımın işlevsel amaçlarının yanı sıra farklı ve yeni olanı deneme cesareti gösterir.
  • Hedef kitlenin insani ve kültürel özelliklerini gözü önünde bulunduran tasarımlar yapma konusunda profesyonel sorumluluk bilinci geliştirir.
  • Alana ait araştırma yapma, kuramsal bilgi oluşturma ve yeni önerilerde bulunma konusunda yetkinlik kazanır.
  • Alana ait akademik formata uygun metin üretme yetisi kazanır.
  • Sanat ve tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanır.
  • Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla kurgulayarak proje geliştir.
  • Alanın gerektirdiği teknik donanımı ileri düzeyde kullanabilir ve yeni teknik denemeler yapabilir.
  • Tasarım kültürü ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olur, yeni stratejiler geliştirip uygular.
  • Seçilen uzmanlık alanında disiplinler arası projeler yürütebilme yetisi kazanır.
  • Tasarım ile ilişkili alanlarda ileri düzeyde okumalar yapar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat