Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Heykel

Program Tanımları

Kuruluş

Lisansüstü eğitime 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak başlanmıştır.1992 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülmektedir.

Kazanılan Derece

Heykelde Yüksek Lisans.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Başvuru koşulları ve giriş sınavlarını Marmara Üniversitesinin ilgili yönetmelik hükümleri belirler.Kontenjanlar ve hangi alanlardan başvuru kabul edileceği ve diğer gerekli belgeler sınav döneminde ilan edilir.Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne yapılacak başvurularda Ales koşulu aranmaz.Lisans not ortalaması, yazılı bilgi değerlendirme sınav notu, mülakat\dosya değerlendirme notunun başarı notuna etkisi sınav döneminde ilan edilir.Yabancı uyruklu öğrencilerden istenen diğer belgeler Senato kararı ile sınav döneminde ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili Yüksek Lisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak, Enstitümüzün Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler ilgili kurul kararlarıyla uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Müfredat programında yer alan uygulamalı ve teorik dersler ve seminer dersinin başarıyla tamamlanması ve tez savunmasında başarılı olunması.

Program Profili

Sanata ilişkin bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirmiş, disiplinlerarası etkileşimi kavramış, alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak heykel sanatına katkı sağlayacak sanatçılar yetiştirilmesi amaçlanır.Bu doğrultuda öğrencinin bilgi ve becerisinin eleştirel bir yaklaşımla geliştirilmesi ve sorunları çözme becerisi kazanması için kuramsal ve deneysel çalışmalar yapılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları sanatçı olarak çalışmalarını sürdürebilecekleri gibi, sanat kurumlarında, müzelerde, galerilerde kurumsal görevler alabilirler, sanat yazıları yazabilir, ya da akademisyenliği seçerek araştırmalarını ve eğitimlerini sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar Sanatta Yeterlik programına başvurabilirler.Kontejanlar ve hangi alanlardan başvuru yapabileceği sınav döneminde ilan edilir.Sanatta Yeterlik Programlarında yabancı dil zorunluluğu vardır. Adayların ÜDS den en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavların bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.Yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurul'un kabul ettiği sınavların birinden en az 60 almaları gerekir.Öğrenci kabulünde yüksek lisans not ortalaması ile mülakat \yetenek sınavı\portfolyo incelemesi ve yazılı bilgi değerlendirme sınavları başarı notunu belirler.İstenen diğer belgeler ve başarı notuna etkileri sınav döneminde ilan edilir.Ales koşulu aranmaz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.Yarıl sonu sınavlarında 100 puan üzerinden en az 65 almış olmak gerekir.Uygulamalı derslerde sınav notları uygulamanın niteliğine göre ödev, araştırma ve benzeri çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla belirlenir.Bir dersin başarı notu ara sınavlar not ortalaması ile yarıyıl sınavı notunun birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir.Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %60'dır.Derslerden başarılı sayılmak için GANO'nun en az 2.50 olması gerekir.Bütünleme sınavı yoktur.

Mezuniyet Koşulları

Müfredat programının öngördüğü seçimlik ve zorunlu ders sayısı ve kredisini ve seminer dersini başarıyla tamamlayan ve en az 2.50 GANO ortalamasına sahip olan, tez çalışmasını tamamlayıp tez savunma sınavında başarılı olan öğrenciler programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı\Program Danışmanı: Prof.Dr.Nilay Kan BÜYÜKİŞLİYEN Adres:Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy\İstanbul İletilşim No: 0216 326 26 67\ 1904 AKTS\DS Koordinatörü: Araş Gör.Uğur Tankut,eposta:ugurtankut2003@yahoo.com, Araş Gör.Lale Altunel, eposta:altunelale@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sanat kavramlarını analiz etme ve yorumlama bilgisi edinir.
 • Sanatı felsefi, sosyolojik, psikolojik açıdan değerlendirme becerisi edinir.
 • Çağdaş sanatı analiz eder.
 • Eleştirel bakış açısı kazanarak sanat alanında yorum yapar.
 • Sanat problemlerini tanımlama ve çözme becerisi kazanır.
 • Verileri yorumlama, çözümleme ve sanata uygulama becerisi edinir.
 • Sanatçı kimliğini tasarım alanında kullanma becerisi edinir.
 • Estetik, ergonomik, teknik verileri kullanarak tasarım yapar.
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası grup çalışmasını yapma becerisini edinir.
 • Sanat yapıtının mekanla kurduğu ilişkiyi sorgulama birikimi edinir.
 • Kapalı ve açık alanlarda mesleki birikimini uygulama becerisi edinir.
 • Gelişmekte olan sanatçı kimliğiyle sanat ortamında kendini ifade eder.
 • Sanat yayınlarında sanat yazıları yazma birikimi edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat