Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Güzel Sanatlar Enstitüsü - Tekstil

Program Tanımları

Kuruluş

Tekstil Bölümü, 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 5 bölümünden biri olarak kuruldu.

Kazanılan Derece

Yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların başvuru koşullarında ilan edilen fakültelerden lisans diplomasına sahip olması ve Güzel Sanatlar , Sanat ve Tasarım Fakülteleri ve Konservatuar mezunu olmayan adayların ALES'ten yeterli puanı aldıktan sonra , Anasanat Dalı'nın uyguladığı çizim, yazılı ve sözlü görüşme ( mulakat ve dosya değerlendirmesi) sınavını başarmış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Üniversitelerin ilgili yüksek lisans programına bir süre devam ettikten sonra yarım bırakarak Güzel Sanatlar Enstitüsü Tekstil Anasanat Dalı yüksek lisans programına devam etmek isteyen öğrencilerin ders denklikleri veya muaf olacağı dersler öğrencinin herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile uygulamaya girer.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yüksek Lisans programının ders, uygulama gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan ve Yüksek Lisans tezlerini tamamlayıp tez jürisinden onay almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Tekstil Anasanat Dalı programında tekstil tasarımının düşünce ve uygulama boyutlarını araştırmak ve geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda verilen derslerle tekstil tasarımı ve bağlı disiplinlerle ilgili konularda teorik ve pratik çalışmalar yapılarak öğrencinin bilinçlenmesi sağlanır. Öğrenci ilk yıl belirlenen dersleri alır ikinci eğitim yılında Yüksek Lisans tezini hazırlar. DOKUMA: Dokuma teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. 4 çerçeveli el tezgahları, 24 çerçeveli şablon tezgahları ve goblen tezgahı bulunan dokuma atölyesindeki donanım ile prototip uretimi,karma tekniklerle dokuma kumaşların uretildigi dokuma tasarim projeleri, Halı – kilim tezgahlarında geleneksel ve çağdaş dokumalar yapılmaktadır. BASKI : Tekstil baskıcılığınin temelini oluşturan yazmacılıktan, elle şablon baskıcılığına kadar çeşitli baskı tekniklerinin uygulandığı baskı atölyesi bulunmaktadır. Hem serbest hem de raporlu baskı desenleri ve baski denemelerinin yapıldığı çağdaş tasarımlar ile baski tasarim projeleri yapılmaktadır. Ayrıca El sanatları atölyesinde geleneksel baskı teknikleri ve sanatsal tekstil çalışmaları yapılmaktadır. GİYİM; Biçim, hacim ve malzeme ilişkisinin denendiği giyim atölyesi ve dikiş tekniklerinin uygulandığı dikiş kalıp atölyesi bulunmaktadır. Yaratıcılığın ön planda olduğu serbest sanatsal çalışmaların yanısıra, hazır giyime yönelik uygulamalar ve teknik dersler yer almaktadır. Baskı veya dokuma yolu ile öğrenci tarafindan üretilmiş özgün kumaşların, yine öğrenci tarafindan boyutlandırılan,hacme dönüştürülen, özgün giyim tasarım projeleri yapılmaktadır. ÖRME : Örme teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Tek yataklı ve çift yataklı düz el örme makinalarının bulunduğu örme atölyesindeki donanım ile prototip üretim ve serbest sanatsal örme kumşlar üretilir. Örme teknolojisi ve atölye dersleri ile tasarım derslerine teknik alanda destek alınır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlk 5 yılın mezunları, Tekstil sektörümüzün temelini oluşturan Sümerbank fabrikalarının önemli kademelerinde yer almıştır. Sektörün geçirdiği aşamalarda katkılarda bulunmuştur. Dokuma, Örme,Halı, Baskı Deseni, Giyim tasarımı yarışmalarında yeni fikirlerle yer alarak sektörün bugün ulaştığı yerde önemli katkıları olmuştur. Bölüm, Bulgaristan Oreşak 1984, Dünya El Sanatları sergisinde birincilik ödülü olan madalya ile ödüllendirilmiştir. Turizm ve Kültür Bakanlığının süreklilik arzeden elsanatları, hatıra eşya yarışmalarında tekstil ödülleri mezunlarımız tarafından kazanılmıştır. Ağustos 1978 / Novum Gebrauchs Graphik adlı yayında, bölümümüzden övgü ile söz eden , başarılarına yer veren, görsel örneklerin bulundugu önemli bir yer bulunmaktadir. Sektör için çok önemli sergiler oluşturmuş, İSOSEM, OTİM, HİLTON, CNR, TÜYAP gibi alanlarda, pek çok sergi, fuar ve sanat merkezinde kapsamlı sergiler etkinlikler yapmıştır. Yurt dışındaki etkinlikleri ile tekstil modasında dünyaca tanınan, yarışmalarda ödüller alan, mezunları, endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim elemanlarının bireysel başarıları ile dokuma, örme, baskı, giyim, el sanatları ve sanatsal tekstil alanlarında örnek üretimlerini sürdürmüştür. Köklü bir tekstil kültürüne sahip olan ülkemizde, ulusal ve uluslararası toplantılarda bölüm öğretim elemanları, sanatsal ve bilimsel birikimlerini akademik ortama taşımışlardır. Anadolu dokumacılığı, örme, baskı, giyim, işleme, doğal boyamacılık, tekstil tasarımında yaratıcılık alanlarında bir çok yayın ile akademik yaşama katkılar yapılmıistır. Örneğin, İTHİB kumaş yarışmalarında, 2005 yılından itibaren bölüm öğrencileri her yıl sayısız başarı göstermektedir. ITHIB, ITKIB, Deri TGSD ve TAÇ baskı ve giyim tasarımı yarışmalarında alınan sonuçlar bu konudaki sanayi eğitim işbirliğinin somut göstergesidir. Ayni zamanda yarışmalarda ortaya çıkan çalışmaların sektörde uygulanmış olmasi, son 7 yılda tasarim egitiminde önemli başarılar kazanıldığını ortaya koymaktadıir. Bölüm öğrencileri 2010 ve 2011 yıllarında uluslararası başarılar göstermiştir. 2010 yılında uluslararası Euroskill giyim tasarımı yarışmasında Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü, 2011 yılında uluslararası Triumph iç çamaşırı tasarımı yarışmasında Türkiye birinciliği Dünya ikinciliği dereceleri elde edilmiştir. Ayrıca bölüm 2010 ve 2011 yıllarında Turad ve Pier Carden ile ortak düzenlediği tasarım yarışmalarıyla bölüme ve bölüm öğrncisine katkı sağlamaktadır. Başka bir deyişle; bu tasarım yarışmaları bir yandan bölümün öğrencilerinin başarılarını gösterirken, diğer yandan sektörün katma değerli ürün konusunda eğitimle ilişkisini ve yaratıcılık -yenilik konusunda ulaşılmış olan düzeyi ortaya koymaktadır. İlgili yarışmalar dışında bölüm sanayi ile ortak tasarım projeleri yapmakta, önemli tekstil fuarlarında stand ile yer alarak bölümü ve bölüm öğrencisini sektöre tanıtmaktadır. Tekstil kongrelerinde bölümümüz öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları yer almaktadır.Tekstil bölümü; sektörün yaratıcı eleman gereksinimi karşılamaktadır. Bu anlamda, sektörün sanatsal yüzüdür, estetik ve tekniğin buluştuğu, görsel üretim kaynağıdır. Mezunlarımız sektörde tekstilin yaratıcı tüm alanlarında tasarımcı olarak. Arge ve Ürge merkezlerinde araştırmacı,planlamacı ve proje danışmanı olarak çalışır. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde kurumsal tasarım yöneticisi olarak çalışabilir, tekstil ve giyim işletmelerine ticari girişimci olarak katılabilir, yönetebilir, kendi adına ticari bir işletme kurabilir, işletebilir. iç ve dış piyasada moda marka alanında marka yöneticisi sahne ve film sektöründe kostüm tasarımcısı olarak çalışır. İnternet ortamında kendi bilgi ve deneyimini sanata ve tasarıma ait gelişmeleri düzenleyerek farklı amaçlar için farklı kanallarda sunabilir. Basın, medya ve moda sektöründe editörlük, stil danışmanlığı, moda fotoğrafçılığı v.b gibi görevlerde bulunabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans Eğitimini başarı ile tamamlamış adaylar Lisans Üstü giriş sınavlarında başarılı olmaları ve ALES ile ilan edilen yabancı dil sınavlarının birinden geçerli not almaları koşuluyla sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınav ve tasarın dersleri için dosya değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anasanat Dalı Başkanı: Prof.Dr. Biret Tavman AKTS Koordinatörü Prof.Dr. Biret Tavman Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 3262667/175 email: btavman@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Sanat/Tasarım problemlerine, estetik-teknik-mesleki bilgilerinin uyarlanabilme becerisi edinebilir.
  • Hedef kitle değişkenleri çerçevesinde yaratıcı bir fikri çözümleme, görsel olarak uygulama ve yeniden tasarlama yetisi kazanabilir.
  • Tekstil tasarım çözümleri için sağlık,güvenlik, ekonomik, toplumsal gereklilikler bağlamında duyarlılık kazanabilir.
  • Deneysel tasarlama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi,yeni yaratıcılık ve tekniklerin oluşturulması konularında yorumlama yetisi kazanabilir.
  • Mesleki uygulamalar için çağdaş tekniklerin ve teknolojileri kullanabilir.
  • Özgür düşünme, bireysel yaratıcılık, kişisel seçicilik ve ortak çalışmalarla tasarımcı kimliğini sürekli geliştirme yeteneği kazanabilir.
  • Teknik ve teknolojiye ait yeni bilgileri sürekli geliştirebilir.
  • Tekstil tasarım alanında ve yaşam standartları konusunda, geliştirici fikirler ve görüşler oluşturma bilincini geliştirebilir.
  • Sanat ve tasarım alanında mesleki dilin glişimine katkı sağlayacak yeni kavram ve ifadeleri öğrenebilir.
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini kazanabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat