Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Canlandırma Film

Program Tanımları

Kuruluş

20 Temmuz 1982 yılında Marmara Üniversitesi'ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi' ne dönüşmüştür. 2006 yılında kuruluş çalışmaları başlayan Canlandırma Film Bölümü’nün açılması, 26 Kasım 2007 tarihinde onaylanmıştır. Eğitim-öğretime başlayabilmek için gerekli çalışmalar tamamlandığında öğrenci alınması planlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Canlandırma Film Bölümü tüm güzel sanatlar dallarına hizmet verebilecek, bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ülkemizde güzel sanatlarla ilgili, gereken teknolojiyi kullanabilen, canlandırma tekniklerini bilen ve bu bilgisini diğer sanatlarla bağdaştırabilen, çevresine karşı duyarlı ve yaratıcı insanlara ihtiyaç vardır. Programda öğrenciler, ilk üç yıl tüm canlandırma tekniklerini öğrenecek ve dördüncü yılda kendi belirledikleri bir teknikte bitirme projesini gerçekleştirecektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Canlandırma Film Bölümü mezunları; Kamu kurum ve kuruluşlarında, endüstride, televizyon kurumlarında, sinemada, eğitim kurumlarında, reklam ajanslarında çalışabilir, ayrıca mezunlar kendi işletmelerini kurup serbest sanatçı olarak ta çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40'tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç. Dr. Mustafa Mencütekin AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç. Dr. Mustafa Mencütekin Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat)/130 e-mail: mmencutekin@yahoo.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • sanat ve tasarım formasyonunda temel bilgiler edinir.
 • sanat ve tasarım alanlarına dair genel bir vizyon oluşturabilme becerisi kazanır.
 • sanat ve tasarım alanlarına dair temel öğeleri kendi alanında da kullanabilme ve yaratıcı fikirler oluşturabilme becerisi kazanır.
 • disiplinlerarası bakışı kavrama becerisi kazanır.
 • alanı ile ilgili öğrendiği bilgileri ve becerileri uygulayabilme becerisi gelişir.
 • alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme, analiz edebilme becerisi kazanır.
 • canlandırma temel tekniklerini özümseyebilme ve uyarlayabilme becerisi gelişir.
 • sanatsal düşünce boyutunda filmler üretebiilme becerisi gelişir.
 • canlandırma yoluyla özgün bir anlatım aracı oluşturabilme becerisi kazanır.
 • Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgiler edinir.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgiler edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat