Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Endüstri Ürünleri Tasarımı

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültemizde Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nün kuruluşu ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların ortalarına kadar uzanır. Bu yıllardan itibaren birçok mezun, kurulacak olan bölümde öğretim üyesi olarak yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmiştir. Bu gelişmelerin uzantısı olarak 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren Mobilya – İç Mimarlık Bölümü’nde ikili atölye sistemine geçilmiş (“İç Mimarlık ve Mobilya” ve “Ürün Tasarımı”) ve ilk endüstriyel ürün tasarım projeleri üretilmeye başlamıştır. Endüstri Ürünleri Tasarımı, 1985’te bağımsız bir bölüm haline gelmiş ve eğitim ve öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde, Lisans (4 yıl), Yüksek Lisans (1+1 yıl), ve doktoraya eşdeğer Sanatta Yeterlik (1+2 yıl) olmak üzere üç ayrı düzeyde eğitim yapılmaktadır. Tasarım olgusu ancak estetik, teknik, ekonomik ve sosyal faktörlerin bir arada olması koşuluyla kavranabilir. Disiplinlerarası bir yaklaşımla kavranabilecek olan bu olgu, takım çalışması disiplini ile bilimsel ve teknik bilgi sahibi olmayı gerektirir. Yeni teknolojileri ve bilgileri insanların kullanımı için akılcı ürünler haline dönüştürürken, endüstri ürünleri tasarımcıları özgün kimlikleri ile etkin olmak zorundadırlar. Bu gereksinimleri karşılayabilmek için, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine bahsedilen kapsamda bir formasyon sağlayabilecek bir eğitim programı oluşturulmuştur. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans programına Özel Yetenek Sınavıyla alınan öğrenciler, ilk yıl bölüm öğrencisi olarak Temel Sanat Eğitimi ve Genel Kültür derslerini alırlar. İkinci eğitim yılının başında öğrenciler Genel Kültür derslerinin yanı sıra Bölüm derslerini almaya başlarlar. Bölüm, insan ve insan gruplarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya ve onlara yaşanabilir bir çevre oluşturmaya yönelik ürünler tasarlayan tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler tasarım projeleriyle yaratıcılıklarını ve teknik bilgilerini geliştirirken; aynı zamanda araştırma, planlama, yöntembilim, ergonomi, tasarım tarihi, malzeme ve üretim teknikleri, tasarım yönetimi gibi derslerle kuramsal bir altyapı da kazanmaktadırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları; kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca endüstriyel ürün tasarımcıları olarak, kendi tasarım atölyelerinde mesleklerini icra etmekte veya danışmanlık yapabilmektedirler. Bölüm mezunları yaygın olarak mobilya, fuar standı, beyaz eşya, takı gibi sektörlerde görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40'tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç. C. Arslan Özbiçer AKTS Koordinatörü: Yrd.Doç. Ümit Celbiş Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel.: +9 0 216 326 26 67 Dahili: 1208

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Endüstriyel tasarım ve ilgili alanlara dair problemleri tanımlayabilir, modelleyebilir ve çözebilir.
 • Teknik ve estetik öğeleri endüstriyel tasarıma uygulayabilir.
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci tasarlayabilir ve çözebilir.
 • Analitik ve kavramsal düşünme becerisine sahip olur.
 • Endüstriyel tasarım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve çizim araçlarını kullanabilir.
 • Toplumsal ve küresel çerçevede ergonomi, güvenlik, kullanılabilirlik, üretim ve çevresel etkileri göz önünde bulundurarak tasarım çözümü üretebilir.
 • Tüm etmenleri göz önünde bulundurarak yeni bir ürün geliştirebilir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
 • Tasarım araştırması yapabilir ve sonuçlarını yorumlayarak endüstriyel tasarıma uygulayabilir.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur.
 • Temel sanat kavramlarını tanımlayabilir ve endüstriyel tasarım alanına uygulayabilir.
 • Genel kültür ve sanat alanı ile ilgili bilgilere sahip olur.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat