Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Grafik

Program Tanımları

Kuruluş

Grafik Bölümü, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu bünyesinde, 1957 yılında kurulup, eğitim ve öğretim hayatına başlayan ilk bölümler arasında yer almaktadır. 1982 yılında bölüm, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu'nun Marmara Üniversitesine geçmesiyle, eğitim öğretim programlarını bu kurumda devam ettirmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Eğitim programları çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü Reklam Grafiği ve Serbest Grafik olmak üzere iki sanat dalından oluşur. Bölüm Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve İllüstrasyon, Yazı – Tipografi, Bilgisayarla Tasarım, Özgün Baskıresim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema – TV Grafiği, Fotoğraf gibi görsel iletişim konularına giren disiplinlerin yanı sıra, Türk Sanatı, Reklamcılık Bilgileri, Düşünce Tarihi ve Yabancı Dil gibi teorik derslerle de desteklenir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanısıra, grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur. Birinci sınıflarda Temel Sanat Eğitim ve Yazı – Tipografi derslerinde öğrencilerin çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri, buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. İkinci sınıfta Bilgisayarla Tasarım derslerinin yanısıra, çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teori ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda seçmeli proje dersleri ile öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun alanlarda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun olarak disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri ve bitmiş tasarımlarda doğru mesajlar vermenin yanısıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim her öğrencinin bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile biter. Özgün Baskı Resim, Yayın Grafiği, Semiyotik Tasarım, Reklam İllüstrasyonu, Serbest İllüstrasyon, Yazı Tasarımı, Tipografi Tasarımı, STV Grafiği, Fotoğraf dersleri 3ncü ve 4ncü sınıflarda seçmeli ders kapsamında bölüm öğrencilerinin yanısıra fakültenin diğer bölümlerine açık olarak sürdürülür. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi Reklam Grafiği, Serbest Grafik alanına giren çeşitli stüdyolarda ve bilgisayar, fotoğrafi ve özgünbaskı atölyelerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilir. Bölüm en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Bin’i aşan mezunumuz estetik ve işlevsel tasarımları ile Türk Grafik sanatının gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yönetmenliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları; ilgili tasarım alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedya alanlarında tasarımcı, sanat yönetmeni ve yaratıcı yönetmen olarak ya da serbest çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve KPDS, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ara ve yarıyıl sonu değerlendirme etkinlikleri ile başarı değerledirme ve ölçme notu belirlenir. Ara değerlendirme etkinliklerinin başarı notuna katkısı % 60, yarıyıl sonu değerlendirme etkinliklerinin başarı notuna katkısı ise % 40 'dır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Sema Ilgaz Temel, Program Başkanı. Tel: 0216 326 26 67 / 1718, e-posta: ilgaztemel@gmail.com. Arş. Gör. Ardan Ergüven, AKTS/DS Koordinatörü. Tel: 0216 326 26 67 / 1715, e-posta: ardanerguven@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Temel sanat, grafik tasarım ve genel kültüre ait temel formasyon bilgilerini kazanır.
  • Dikkat çeken, anlaşılabilir ve ikna edici görsel mesajlar yaratabilme yetisi kazanır.
  • Alana ait tarihsel bilgiyi öğrenir, güncel bilgiyi takip etme ve yorumlama yetisi kazanır.
  • davranma ve insiyatif kullanma yetisi kazanır.
  • Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapma yetesi kazanır.
  • Tasarım problemlerini tanımlar, tasarımın işlevsel amaçları doğrultusunda teknik ve estetik öğeleri kullanarak çözüm önerileri geliştirir.
  • Mesleki, sosyal ve kültürel sorumluluk duygusu gelişir.
  • Kişisel özgün dil ve sözlü, yazılı iletişim becerileri geliştirir.
  • Tasarım disiplinin gerektirdiği teknik donanımı kullanabilme yetisi kazanır.
  • Sanat ve Tasarım ile ilgili alanlarda eğilimine uygun yetkinlik kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat