Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Heykel

Program Tanımları

Kuruluş

Heykel Bölümü 1983-1984 yılında kurulmuştur. Eğitimine Sinema TV ile birlikte Haydarpaşa Kampüsünde başlamıştır. 1992 yılı yaz döneminde Acıbadem Kampüsü'nde bahçe katında yapılan yeni mekan düzenlemeleri ile eğitimine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Heykel Bölümü, sorgulayıcı, yaratıcı kimlikleriyle kendilerini ifade edebilecek teknik ve düşünsel donanıma sahip heykeltıraşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimin ilk yılında formları doğru görebilmeyi, yapısal ve oransal ilişkilerini çözümleyebilmeyi, ışık-gölge ve doku farklılıklarının yarattığı etkiyi kullanabilmeyi amaçlayan uygulamalar yapılmaktadır. Üçüncü yarıyıl ile birlikte ahşap, taş, metal, terracotta ve takı derslerinde bu bilgiler farklı malzeme ve tekniklerle kullanılmaktadır. Yedinci ve sekizinci yarıyılda sanat yapıtının mekanla kurduğu ilişkiyi biçimsel ve düşünsel olarak sorgulayan öğrenciler, iç-dış mekanlara her türlü anlatım dili, malzeme ve tekniğin kullanıldığı projeler oluşturmaktadır. Kuramsal dersler, konferans ve workshoplarla beslenen program, seçilen bir alana yapılan uygulamanın değerlendirilmesiyle sonlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler.Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını icra edebilirler veya Danışman olarak Ekspertiz konularında görev alabilirler. Tüm müzelerde ve Restorasyon ile ilgili alanlarda çalışabilirler, danışmanlık yapabilirler. Kamusal alanlarda düzenleme ve proje yöneticiliği yapabilirler Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Uygulamalı derslerde %80 oranında derse devam zorunluluğu bulunmaktadır. Her dönemde bir kez Vize sınavı ve bir kez Final Sınavı yapılır. Vize notu, yıl sonu başarı notunun %60'ını oluşturur. Dönem sonunda yapılan final sınavı ve/veya final ödev uygulaması ise yıl sonu başarı notunun %40'ını oluşturur. 100 üzerinden hesaplanmış başarı notu, doğrudan dönüştürme yöntemiyle 4'lük sisteme ve harflere dönüştürülür. İkinci yıl sonunda ortalamalar 1.80'in altında kalırsa öğrenci üst sınıftan ders alamaz ve ortalamasını yükseltmesi için daha önceden DC ve DD ile geçmiş olduğu dersleri yeniden alır. Mezun olmak için ortalamanın 2.00'nin üzerinde olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof.Nilay Kan Büyükişliyen AKTS Koordinatörü: Arş.Gör. Lale Altunel, Arş.Gör.Dr.Alaattin Kirazcı Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 /1904,1913, 1908,1907

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel sanat eğitimi ile ilgili bilgilere sahip olur.
 • Türk ve dünya heykel sanatı tarihine ilişkin bilgi birikimine sahip olur
 • Heykel sanatı ile ilgili kuramsal ve teknik bilgiye sahip olur.
 • Heykel sanatı üzerine görme, algılama ve yorum yapabilme becerilerine sahip olabilir ve gerektiğinde kullanabilir.
 • Tasarlama ve uygulama becerisini kullanabilir.
 • Sanatla ilgili teknik problemleri tanımlama ve çözme becerisine sahip olur.
 • Doğayı ve çevresini yorumlayabilir ve heykel sanatına uygulayabilir.
 • Özgün yapıtlarla kendini ifade edebilir.
 • Disiplinler arası çalışma yapabilir.
 • Sanat içerikli teknik ve görsel projeleri uygulayabilir.
 • Ekip projelerinde kendi mesleği ile ilgili konuyu başarı ile yürütebilir.
 • Yaratıcı kimliğini geliştirerek sürekli öğrenme ve yenilenme donanımı ile mesleğini yaşamboyu sürdürebilir.
 • Heykelin mekanla kurduğu ilişkiyi sorgulama bilgisine sahip olur.
 • Kapalı ve açık alanlarda mesleki bilgisini uygulayabilir.
 • Genel kültür ve sanat alanı ile ilgili bilgileri kullanabilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat