Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - İç Mimarlık

Program Tanımları

Kuruluş

İçmimarlık Bölümü, 1954’de Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu olarak kurulan kurumun ilk beş bölümünden biri olarak Mobilya ve İçmimarlık Bölümü adı altında kurulmuş ve 1957-58 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

İçmimarlık Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimleri vermektedir. İçmimarlık programı mesleki tasarım formasyonu edinmeye yönelik teorik, teknik ve estetik konuları içerir. Bu bağlamda,teorik ve kültürel birikim, içerik-tasarım ilişkisi, özgün tasarım, kuramsal ve uygulamalı araştırmalar, sanayi bağlantılı projeler, malzeme ve uygulama seminerleri eğitimin ana başlıklarını oluşturmaktadır. Dört yıllık eğitim süresince içmimari tasarım odaklı; temel tasarım, teknik resim, içmimari çevre ve mobilya tasarımı, konstrüksiyon, yapı bilgisi, rölöve-restorasyon, teknik donatım, anlatım teknikleri, malzeme, tasarım tarihi gibi teorik, teknik ve uygulamalı dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki staj programı, öğrencilerin profesyonel yaşamla doğrudan bağ kurmalarını sağlamaktadır. Akademik düzeyde iletişimin sürdürüldüğü eğitim kurumları, mezunlar ve firmalar, seminer, workshop, uygulama, yurt içi ve yurt dışı geziler, fuarlar gibi etkinliklerle içmimarlık programını desteklemektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İçmimarlık Bölümü mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı, sanayi, tasarım ofisleri, şantiyelerde, yaratıcı konumda, projelendirme, uygulama ve sunum aşamalarında çalışabilirler. Mesleğe dayalı yayıncılık sektöründe araştırmacı, yazar, danışman olarak görev alabilirler. Mesleki alanlarda bilirkişilik yapabilirler. Pedagojik formasyonu tamamlayarak ve eğitim kurumlarının gerekli koşullarını sağlayarak eğitimde görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci, teorik derslerde araştırma ödevi, sunum, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı ile değerlendirilmektedir. Uygulamalı derslerde ise yarıyıl içi proje çalışması, maket ve prototip uygulamaları, araştırma ödevi, sunum ve yarıyıl sonu eskiz sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Meltem Eti Proto Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 326 26 67 / 1106/1108 email: etiproto@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Tasarım uygulamalarına yönelik teknik anlatım, sunum ve araç kullanma yöntemlerini öğrenir.
 • Mekan ve mekanı oluşturan birimleri yaratmaya yönelik temel tasarım yöntemlerini öğrenir.
 • Tanımlanmış bir tasarım problemini çözümleme becerisi kazanır.
 • Mesleğe yönelik teknik ve estetik konularda analiz ve sentez yapmayı öğrenir.
 • İşlev-form-renk-ışık-malzeme faktörlerini içmimari tasarımda kullanmayı öğrenir.
 • Maket ve prototip uygulamalarla üç boyutlu düşünmeyi öğrenir.
 • Çeşitli tasarım teorilerini ve yöntemlerini öğrenir.
 • Malzeme ve konstrüksiyon sistemlerini öğrenir.
 • İnsan-mobilya-mekan-çevre ilişkilerini tasarıma uyarlamayı öğrenir.
 • Yaşanılan ortamların konforunu sağlamak için gerekli teknik donatım sistemlerini öğrenir.
 • Profesyonel yaşama yönelik işletme ve uygulama yöntemlerini öğrenir.
 • Mesleki ve genel, kültür, teori ve tarih bilgisi edinir.
 • Edindiği kuramsal, teknik ve estetik bilgilerle özgün tasarım dilini oluşturur.
 • Temel Sanat Eğitimi ile sanat - tasarım ilişkisini mesleğe uyarlamayı öğrenir.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili teorik bilgiler edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat