Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Tekstil

Program Tanımları

Kuruluş

Tekstil Bölümü, 1957 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 5 bölümünden biri olarak kuruldu. İlk 5 yılın mezunları, Tekstil sektörümüzün temelini oluşturan Sümerbank fabrikalarının önemli kademelerinde yer almıştır. Sektörün geçirdiği aşamalarda katkılarda bulunmuştur. Dokuma, Örme,Halı, Baskı Deseni, Giyim tasarımı yarışmalarında yeni fikirlerle yer alarak sektörün bugün ulaştığı yerde önemli katkıları olmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

1. yılda Temel sanat eğitimi ile tüm bölümlerle ortak olan kültür dersleri alınmaktadır. Birinci sınıfta, zorunlu bölüm dersleri olarak “buluş kompozisyon”, “tekstil teknolojisi”, “kumaş yapı bilgisi” bulunmaktadır, secmeli ders yoktur. 2. yılda zorunlu olan Baskı, Dokuma, Giyim, Örme tasarıma giriş derslerinin yanında zorunlu teknik dersler ile tekstil el sanatları ve kültür dersleri ve birçok seçmeli özgün tekstil konuları bulunmaktadır. 3. yıl uzmanlaşma yılı olup, öğrenci dokuma baskı, giyim veya örme alanından birini seçer diğer alanlardan seçmeli dersler alır. Zorunlu stajlarını bitiren öğrenciler 4. yıl da alanında tekstil sanat ve tasarım projeleri yapar. 4.yılın bahar yarıyılı diploma projesini içermektedir. Tasarımcı kimliğini ortaya koyduğu çalışma süresinde, diploma sınavı adı verilen bu çalışmanın jüri tarafından kabulünden sonra mezun olur. Özgün yaratıcılık ve üretim proje çalışması; öğrencinin baştan sona tek başına programladığı ve üretimle sonuçlanan çok önemli bir aşama olarak 50 yıl süresince önemle korunmuştur. Böylece mezun olan tasarımcı adayı; tekstil endüstrisinde bir kuruluşta ya da serbest tasarımcı olarak çalışmaya başlamaktadır. DOKUMA UZLANIMI: Dokuma teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. 4 çerçeveli el tezgahları, 24 çerçeveli şablon tezgahları ve goblen tezgahı bulunan dokuma atölyesindeki donanım ile prototip uretimi,karma tekniklerle dokuma kumaşların uretildigi dokuma tasarim projeleri, Halı – kilim tezgahlarında geleneksel ve çağdaş dokumalar yapılmaktadır. BASKI UZLANIMI: Tekstil baskıcılığınin temelini oluşturan yazmacılıktan, elle şablon baskıcılığına kadar çeşitli baskı tekniklerinin uygulandığı baskı atölyesi bulunmaktadır. Hem serbest hem de raporlu baskı desenleri ve baski denemelerinin yapıldığı çağdaş tasarımlar ile baski tasarim projeleri yapılmaktadır. Ayrıca El sanatları atölyesinde geleneksel baskı teknikleri ve sanatsal tekstil çalışmaları yapılmaktadır. GİYİM UZLANIMI: Biçim, hacim ve malzeme ilişkisinin denendiği giyim atölyesi ve dikiş tekniklerinin uygulandığı dikiş kalıp atölyesi bulunmaktadır. Yaratıcılığın ön planda olduğu serbest sanatsal çalışmaların yanısıra, hazır giyime yönelik uygulamalar ve teknik dersler yer almaktadır. Baskı veya dokuma yolu ile öğrenci tarafindan üretilmiş özgün kumaşların, yine öğrenci tarafindan boyutlandırılan,hacme dönüştürülen, özgün giyim tasarım projeleri yapılmaktadır. ÖRME UZLANIMI: Örme teknikleri ile tasarım projeleri yapılır. Tek yataklı ve çift yataklı düz el örme makinalarının bulunduğu örme atölyesindeki donanım ile prototip üretim ve serbest sanatsal örme kumşlar üretilir. Örme teknolojisi ve atölye dersleri ile tasarım derslerine teknik alanda destek alınır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İlk 5 yılın mezunları, Tekstil sektörümüzün temelini oluşturan Sümerbank fabrikalarının önemli kademelerinde yer almıştır. Sektörün geçirdiği aşamalarda katkılarda bulunmuştur. Dokuma, Örme,Halı, Baskı Deseni, Giyim tasarımı yarışmalarında yeni fikirlerle yer alarak sektörün bugün ulaştığı yerde önemli katkıları olmuştur. Bölüm, Bulgaristan Oreşak 1984, Dünya El Sanatları sergisinde birincilik ödülü olan madalya ile ödüllendirilmiştir. Turizm ve Kültür Bakanlığının süreklilik arzeden elsanatları, hatıra eşya yarışmalarında tekstil ödülleri mezunlarımız tarafından kazanılmıştır. Ağustos 1978 / Novum Gebrauchs Graphik adlı yayında, bölümümüzden övgü ile söz eden , başarılarına yer veren, görsel örneklerin bulundugu önemli bir yer bulunmaktadir. Sektör için çok önemli sergiler oluşturmuş, İSOSEM, OTİM, HİLTON, CNR, TÜYAP gibi alanlarda, pek çok sergi, fuar ve sanat merkezinde kapsamlı sergiler etkinlikler yapmıştır. Yurt dışındaki etkinlikleri ile tekstil modasında dünyaca tanınan, yarışmalarda ödüller alan, mezunları, endüstriye verdiği tasarım hizmetleri ve öğretim elemanlarının bireysel başarıları ile dokuma, örme, baskı, giyim, el sanatları ve sanatsal tekstil alanlarında örnek üretimlerini sürdürmüştür. Köklü bir tekstil kültürüne sahip olan ülkemizde, ulusal ve uluslararası toplantılarda bölüm öğretim elemanları, sanatsal ve bilimsel birikimlerini akademik ortama taşımışlardır. Anadolu dokumacılığı, örme, baskı, giyim, işleme, doğal boyamacılık, tekstil tasarımında yaratıcılık alanlarında bir çok yayın ile akademik yaşama katkılar yapılmıistır. Örneğin, İTHİB kumaş yarışmalarında, 2005 yılından itibaren bölüm öğrencileri her yıl sayısız başarı göstermektedir. ITHIB, ITKIB, Deri TGSD ve TAÇ baskı ve giyim tasarımı yarışmalarında alınan sonuçlar bu konudaki sanayi eğitim işbirliğinin somut göstergesidir. Ayni zamanda yarışmalarda ortaya çıkan çalışmaların sektörde uygulanmış olmasi, son 7 yılda tasarim egitiminde önemli başarılar kazanıldığını ortaya koymaktadıir. Bölüm öğrencileri 2010 ve 2011 yıllarında uluslararası başarılar göstermiştir. 2010 yılında uluslararası Euroskill giyim tasarımı yarışmasında Türkiye birinciliği ve Avrupa üçüncülüğü, 2011 yılında uluslararası Triumph iç çamaşırı tasarımı yarışmasında Türkiye birinciliği Dünya ikinciliği dereceleri elde edilmiştir. Ayrıca bölüm 2010 ve 2011 yıllarında Turad ve Pier Carden ile ortak düzenlediği tasarım yarışmalarıyla bölüme ve bölüm öğrncisine katkı sağlamaktadır. Başka bir deyişle; bu tasarım yarışmaları bir yandan bölümün öğrencilerinin başarılarını gösterirken, diğer yandan sektörün katma değerli ürün konusunda eğitimle ilişkisini ve yaratıcılık -yenilik konusunda ulaşılmış olan düzeyi ortaya koymaktadır. İlgili yarışmalar dışında bölüm sanayi ile ortak tasarım projeleri yapmakta, önemli tekstil fuarlarında stand ile yer alarak bölümü ve bölüm öğrencisini sektöre tanıtmaktadır. Tekstil kongrelerinde bölümümüz öğretim üyeleri, öğrencileri ve mezunları yer almaktadır.Tekstil bölümü; sektörün yaratıcı eleman gereksinimi karşılamaktadır. Bu anlamda, sektörün sanatsal yüzüdür, estetik ve tekniğin buluştuğu, görsel üretim kaynağıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dönemde bir kez yarıyıl içi, bir kez yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi %60 , yarıyıl sonu %40 oranında başarı notunu etkiler. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Biret Tavman AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Biret Tavman Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Tel: 0216 32626 67-175 Fax: 0216 428 05 15

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Meslek alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir.
 • Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri kavrama, yorumlama, değerlendirerek analiz edebilme becerisi geliştirebilir.
 • Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme becerisi edinebilir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi edinebilir.
 • Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilme becerisi edinebilir.
 • Yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilme becerisi edinebilir
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme becerisi edinebilir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi edinebilir.
 • Görme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini geliştirebilme becerisi edinebilir.
 • Özgün sanatçı kimliğini şekillendirebilir.
 • Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgiler edinebilir.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgiler edinebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat