Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Film Tasarımı

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sinema sanatı bilgilerini yaratıcı olarak uygulama becerisi edinir.
 • Görsel işitsel sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından problemlerin tanımlar ve çözüm önerileri getirir.
 • Yaratılacak bir sanat yapıtı için hedef oluşturma sürecini, planlama, çözümleme ve tasarlama becerisi edinir.
 • Sinema sanatının küresel ve toplumsal çerçevede toplum yaşamına etkileri hakkında eğitim alır.
 • Görsel işitsel sanat yapıtlarının üretilmesi ve eleştirilmesi sürecinin çözümlenmesi, tasarlanması ve etkilerinin yorumlanması becerisi kazanır.
 • Sinema ve televizyon uygulamaları için gereken teknik araç ve programları verimli bir şekilde kullanır.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanır.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
 • Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgiler edinir.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgilerini geliştirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat