Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Müzik

Program Tanımları

Kuruluş

2008 yılında eğitime başlayan müzik bölümü; Kompozisyon, Flüt, Piyano, Keman, Viyola, Çello branşlarında eğitim vermektedir. 2008-2009 öğretim yılında Acıbadem kampüsünde eğitime başlanmış, 2009-2010 öğretim yılından itibaren ise Şişli binasında eğitime devam edilmektedir. Bölüme her sene 10 öğrenci kabul edilmektedir. Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile, program çerçevesinde ilgi duyduları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, ikinci enstrüman, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir ve "müzisyen" ünvanını alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Evrensel ölçütlerde başarı kazanıp ülkemizi temsil edebilecek müzisyen, solist ve kompozitörlerin yetiştirilmesi, uluslar arası müzik sanatı eğitiminde eş değerlik sağlamak müzik programının hedefidir. Müzik bölümü; bilgi ve becerilerini yaratıcı alanda kullanabilecek sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program, kompozitör veya solist olmanın yanı sıra, müzik ile ilgili teknolojiyi kullanabilen, alanı ile ilgili literatür bilgisi ve donanımına sahip olan, bilgisini disiplinler arası alanlarda kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, enstrüman ve kompozisyon branşlarında, konularında uzman öğretim elemanları ile bire bir çalışabilmektedirler. Müzik bölümü öğrencileri, solistlik veya kompozitörlük eğitimlerinin yanı sıra, alabilecekleri çeşitli seçmeli dersler ile, program çerçevesinde ilgi duyduları diğer alanlarda da eğitim alma şansına sahiptirler. Uygulanan program doğrultusunda, öğrenciler ana branşlarına ek olarak ilgi duydukları caz teorisi ve armonisi, ikinci enstrüman, film müziği, orkestra şefliği, müzik atölyesi gibi pek çok farklı dersi seçmeli olarak alma imkanına sahiplerdir. 50 kişilik dinleti salonu, çalışma ve müzik dinleme salonu, 3 adet toplu derslik, 1 flütBölüm, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermektedir. Müziği toplumla buluşturarak, ülkemizde sanat eğitimi konusunda bilinçlenmeye yönelik çalışmalar yapmak ve öğrencilerini de bu bilinçle yetiştirmek bölümün öncelikli hedefleri arasındadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunları müzisyen ünvanı alırlar.Performansçılar, Performans müzisyeni olarak çeşitli orkestralarda görev alabilirler, konsertist olabilirler oda müziği topluluklarında çalabilirler. Kompozisyon mezunları ise kompozitör olarak çalşabilirler, müzik teorisi ile ilgili branşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dönemde bir yarıyıl içi bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi sınavı %60, yarıyılsonu sınavı %40 oranında başarı notunu etkiler. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, "Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu Öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim vee sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı ve AKDS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Ece KARŞAL Adres: Koca Mansur Sk. No:91 Şişli Telefon: 0212 225 59 82

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Meslek alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinebilir.
 • Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri kavrar, yorumlar, değerlendirir, analiz edebilir ve öneriler getirebiir.
 • Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
 • Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilir.
 • Yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilir.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • İşitme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini gelişir.
 • Özgün sanatçı kimliğini şekillenir.
 • Temel Müzik Eğitimi ile ilgili bilgiler edinebilir.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgiler edinebilir.
 • Meslek alanı ile ilgili sanatsal kimliklerle çağdaş ve özgün yaratıcı yaklaşımlar getirebilir.
 • Müzik teknolojisi ile ilgili bilgiler edinebilir.
 • Çalgı bilgisi, bakım ve onarımı ile ilgili bilgiler edinebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat