Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Seramik ve Cam - Seramik (Opsiyon Müfredatı)

Program Tanımları

Kuruluş

TARİHÇE Seramik-Cam Bölümü ülkenin önemli seramik ustalarından Hakkı İzzet tarafından “Seramik Sanatları Bölümü” adıyla kurulmuştur. Hakkı İzzet uzun yıllar Seramik Sanatları Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmasının yanı sıra, Bölüm Başkanlığı ve Okul Müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur. Bu bölüm, kuruluş amacı olarak ülkenin seramik ve porselen sanayinin ihtiyacını karşılayacak insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemiştir. Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nun ilk yıllarında “Seramik Sanatları Bölümü” olan bölüm adı 1960 yılında “Keramik”, 1965 yılından sonra da yine “Seramik Sanatları” olarak değiştirilmiştir. 1982 yılında Marmara Üniversitesi çatısı altında Fakülte olunması ile birlikte “Seramik Bölümü”, 1991 yılında daCam Anasanat Dalı’nın kuruluşuyla birlikte “Seramik-Cam Bölümü” olarak adlandırılmıştır.

Kazanılan Derece

Seramik-Cam Bölümü, özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri yüksek, seramik-cam endüstrisinin gereksinim duyduğu tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, öğrenciyi seramik ve cam olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırmak, zaman içinde bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Seramik-Cam Bölümü, merkezi İsviçre’de bulunan Uluslararası Seramik Akademisi (I.A.C.) üyesidir. Seramik-Cam Bölümü, Seramik Anasanat Dalı ve Cam Anasanat Dalında lisans eğitimi vermektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Seramik -Cam Bölümü iki Anasanat Dalından oluşmaktadır. 1 - Seramik Anasanat Dalı 1.1. Endüstriyel Seramik Tasanmı Sanat Dalı 1.2. Serbest Seramik Tasanmı Sanat Dalı 2 - Cam Anasanat Dalı 1.1. Serbest Cam Tasanmı Sanat Dalı 1.2. Endüstıiyel Cam Tasarımı Sanat Dalı Seramik Cam Bölümü, merkezi İsviçre'de bulunan Unesco'ya bağlı Uluslararası Seramik Akademisi (LA.C.) üyesidir. Seramik Cam Bölümü bu Akademiye kabul edilmiş, dünyadaki ender öğretim kurumlarından birisidir. Seramik-Cam Bölümü'nde Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik eğitimi verilir. Özgün seramik ve cam sanatçılarının yanı sıra bu dallarda estetik ve teknik nitelikleri; endüstri için gerekli olan tasarımcılan da yetiştirmeyi amaçlar. Birinci sınıfta eğitim: Temel Sanat Eğitimi, Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknik Resim ve diğer kültür dersleri, İkinci sınıfta eğitim: Seramik Temel Sanat Eğitimi, Alçı Şekillendirme, Teknoloji, Teknolojik Uygulama,Yüzeysel Tasarım ve diğer kültür dersleri, Üçüncü sınıfta eğitim: Endüstriyel Seramik Tasarımı, Serbest Seramik Tasarımı, Teknolojik Uygulama, Yüzeysel Tasarım, Teknik Dekor Uygulamaları, Üretim İşletme Hesapları ve diğer kültür derslerinden oluşur. Dördüncü sınıf: Branş seçme yılıdır. Öğrenci Endüstriyel ya de Serbest Seramik Tasarımı sanat dallarından birini 24 saat, buna ek olarak 8 saat bölümde bulunan Anasanat dalı, sanat dalı ve sanat derslerinden birini de seçebilir. Ayrıca diğer bölümlerden bir sanat dalı, yada bir sanat dersini 4 saat seçebilirler. Cam Anasanat Dalında da eğitim Seramik Anasanat Dalında ki gibi programlanmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu program mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler.Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını icra edebilirler veya Danışman olarak Ekspertiz konularında görev alabilirler. Restorasyon ve Konservasyon konularında ilgili alanlarda çalışabilirler, danışmanlık yapabilirler. Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından öğretmen olarak atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her dönemde bir kez yarıyıl içi, bir kez yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl içi %60 , yarıyıl sonu %40 oranında başarı notunu etkiler. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç. Nurdan Arslan AKTS/DS Koordinatörü: Öğr.Gör. Alptekin Görünüş Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat)/ 148-142 e-mail: narslan@marmara.edu.tr – agorunus@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Meslek alanı ile ilgili gelişmiş teorik ve pratik bilgiler kazanır.
 • Alanı ile ilgili konuları yorumlayabilir,analiz edebilir ve yeni öneriler geliştirebilir.
 • Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme becerisi edinir.
 • Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisi edinir.
 • Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilme yeteneği kazanır.
 • Yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilme yeteneği kazanır.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilir.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • Görme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini geliştirebilir.
 • Özgün sanatçı kimliğini şekillendirebilir.
 • Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgiler kazanır.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgiler edinir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat