Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Sinema ve Televizyon

Program Tanımları

Kuruluş

20 Temmuz 1982 yılında Marmara Üniversitesi'ne bağlanan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Güzel Sanatlar Fakültesi' ne dönüşmüştür. Fakülte bünyesinde kurulan Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü, Sinema- TV- Fotografi Anasanat Dalı, ilk yıl Beşiktaş-Akaretler’ de programını yürütmüştür. 1984 yılında Haydarpaşa Kampüsüne taşınan Bölüm, 1990 yılında Sinema-TV Bölümü adını almıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı alması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Sinema-Televizyon lisans eğitim-öğretimi, öncelikle öğrencinin kişisel yaratıcı güçlerini geliştirmeyi; çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi bireyler olarak yetişmelerini amaçlar. Dört yıllık eğitimin ilk iki yılında öğrenciler, genel sanat kültürü ve yabancı dil dersleri yanında Sinema-TV sanatının alt yapısını oluşturacak hareket, ses, zaman ve teknolojik öğelerle örülü kuramsal ve uygulamalı derslerle birikim ve deneyim kazanarak sanatsal duyarlık ve becerilerini geliştirirler. Üçüncü yılda bireysel uygulama çalışmalrı yapılarak diploma projesi için gerekli deneyim kazanılır. Dördüncü yıl yönetim ve yapım dallarında uzmanlaşmak üzere araştırma yapan öğrenciler, ikinci yarıyılda film projelerini gerçekleştirmek üzere hazırlanarak, bitmiş bir film ve yapım dosyası ile Lisans eğitimlerini tamamlarlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Sinema-Televizyon Bölümü mezunları sinema ve televizyon sektörlerinin farklı alanlarında ön yapım, yapım ve yapım sonrası aşamalarında çalışabilirler. Lisans eğitiminde aldıkları senaryo, görüntü, yönetim, kurgu, yapım, sanat yönetmenliği, film müziği gibi derslerinin oluşturduğu alt yapı ile sinema ve televizyon sektörlerinin hangi alanında profesyonel olarak katkıda bulunabileceklerine karar verirler. Bu çerçevede yaptıkları stajların deneyimi ile birlikte yönetmen asistanlığı, görüntü yönetmenliği, kurgu operatörlüğü, sanat yönetmenliği, senaristlik, yapım sorumluluğu ve yönetmenlik gibi yaratıcı ve teknik alanlarda görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve ALES, ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40'tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Yrd.Doç. Nigar Çapan Kavruk Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: nigar.kavruk@marmara.edu.tr AKTS/DS Koordinatörü Arş.Gör. Duygu Karabayraktar Adres:Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Bölümü Haydarpaşa Kampüsü Tıbbiye Caddesi, Kadıköy/İstanbul Telefon: (216) 336 84 24 e-mail: karabayraktar@gmail.com

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Sinema sanatı bilgilerini yaratıcı olarak uygulama becerisi edinir.
 • Görsel işitsel sanat alanlarında yaratıcılık, araştırma ve uygulama açılarından problemlerin tanımlar ve çözüm önerileri getirir
 • Yaratılacak bir sanat yapıtı için hedef oluşturma sürecini, planlama, çözümleme ve tasarlama becerisi edinir.
 • Sinema sanatının küresel ve toplumsal çerçevede toplum yaşamına etkileri hakkında eğitim alır.
 • Görsel işitsel sanat yapıtlarının üretilmesi ve eleştirilmesi sürecinin çözümlenmesi, tasarlanması ve etkilerinin yorumlanması becerisi kazanır.
 • Sinema ve televizyon uygulamaları için gereken teknik araç ve programları verimli bir şekilde kullanır.
 • Takım çalışması yapabilme becerisi edinir.
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanmak.
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini geliştirir.
 • Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgiler edinir.
 • Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgilerini geliştirir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat