Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Hukuk Fakültesi - Hukuk Fakültesi

Program Tanımları

Kuruluş

20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve anılan Kararnameyi yasalaştıran 2809 Sayılı Kanun ile kurulan Hukuk Fakültesi, 3 Kasım 1982 tarihinde öğretime başlamıştır. Üniversitemiz Göztepe Kampüsünde başlayan öğretim faaliyeti, 1984 yılından bu yana, tarihi Haydarpaşa binasının yer aldığı Haydarpaşa Kampüsünde sürdürülmektedir. Fakültemizin Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ergun Önen’dir..

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması ÖSS sınav sonucu

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

-

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

-

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

-

Mezuniyet Koşulları

-

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Adres: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tıbbiye Caddesi Haydarpaşa 34688 Üsküdar İstanbul Program Başkanı: Doç. Dr. Caner YENİDÜNYA

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Hukuk Fakültesi mezunu, sosyal bilimler alanında mukayeseli araştırmalar yapma yeteneğine sahip olur.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, adli ve idari yargı alanında hakimlik, savcılık, avukatlık; noterlik gibi faaliyetlerde bulunabilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, ek şartları da tamamlayarak ülkenin idari teşkilatında kaymakam, vali, emniyet müdürü, mülkiye müfettişi vb. görevlerde bulunabilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu özel hukuka ilişkin bir uyuşmazlığı tüm yönleriyle analiz edebilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu kamu hukukuna ilişkin bir uyuşmazlığı tüm yönleriyle analiz edebilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, eleştirel bir bakış açısına sahiptir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, yürürlükteki mevzuatın, hukuk normlarının eksikliklerini bilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, bir hukuk normunun uygulanmasının toplumsal ve ekonomik etkilerini analiz edebilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, daha iyi hukuk normları için yapıcı bir öneri geliştirebilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, hukukun ve hukuk normlarının tarihsel ve sosyolojik gelişim süreçlerini bilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, bankacılık, finans gibi alanlarda üst düzeyde görevler alabilir.
 • Hukuk Fakültesi mezunu, insan hakları ihlallerine karşı duyarlıdır
 • Hukuk Fakültesi mezunu, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde görev almaya eğilimlidir.
 • Hukuk fakültesi mezunu, hukuk literatürünü takip etmeye eğilimlidir.
 • Hukuk fakültesi mezunu, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat