Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - İktisat Fakültesi - Ekonometri

Program Tanımları

Kuruluş

1986-1987 akademik yılından beri Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde hizmet veren Ekonometri Bölümü 2012 akademik yılından itibaren İktisat Fakültesi bünyesinde; İstatistik ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki Anabilim dalı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bölümden mezun olan öğrenciler dört yıllık lisans diploması sahibi olur ve Ekonometrist / Matematiksel İktisatçı olarak ünvan kazanırlar. Bölümden mezun olan öğrenciler; analitik düşünme yeteneği,matematiksel ifade becerisi,araştırma ve öğrenme becerisi,takım çalışmasına yatkınlık,modelleme yapma ve sonuçları yorumlama yetisi kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitenin Ekonometri Bölümüne aday öğrencilerin, bir lise programından mezun olması ayrıca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite giriş sınavından Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) belirlemiş olduğu bölüme giriş için yeterli puanı almış olması gereklidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce, Almanca gibi dersler için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar. Yatay veya dikey geçiş ile bölüme gelen öğrencilerin önceki üniversitelerinde almış oldukları derslerin bölümdeki ders içerikleri ile uyuşması halinde derslerinden muaf olabilmektedirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün tüm ders ve 240 AKTS kredi gerekliliğini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Profili

Ekonometrinin temel amacı, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle çeşitli iktisadi sorunları analiz etmek ve en uygun iktisadi kararların alınmasını sağlamaktır. Ekonometri bölümleri, iktisat bölümlerinden farklı olarak iktisat yanında matematik ve istatistiği de bilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ekonometri Bölümü mezunları TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Merkez Bankası gibi kamu kuruluşlarında; bununla birlikte sigortacılık, bankacılık, sermaye piyasası başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların araştırma-geliştirme (AR-GE), planlama ve bütçe departmanlarında istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Öğretim üyeleri dönem içerisinde uygulama ödevleri verip bu ödevleri değerlendirmeye tabi tutabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

Bölümün tüm ders ve 240 AKTS kredi gerekliliğini başarıyla tamamlayan ve GANO’su 4,00 üzerinden 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. S.Erdal Dinçer (edincer@marmara.edu.tr) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 34722 Kadıköy / İstanbul Telefon : 0(216) 777 30 00 Dahili: 3134 Direkt: 0(216) 777 31 34

Bölüm Olanakları

Bölümde 7 Profesör, 2 Doçent , 3 Doktor Öğretim Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde bulunan bilgisayar laboratuvarı ile öğrenciler derslerini paket programlar ile uygulamalı olarak analiz edebilmektedir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Temel ve gelişmiş ekonometrik yöntemlerin teorik yapısını bilir ve bu konudaki bilimsel gelişmeleri takip edebilir.
 • Yatay kesit ve zaman serisi verileri ile mikro ve makro ekonometrik modeller kurabilir, araştırma ve uygulama yapabilir.
 • İktisadi olaylarla ilgili araştırma yapabilme ve sonuçlarını yorumlayabilme yeteneğine sahiptir.
 • İktisadi kavramları bilir ve gelişmiş iktisadi düşünce yeteneğine sahiptir.
 • Temel ve gelişmiş istatistik yöntemleri bilir, bir araştırmayı tasarlayabilecek ve yürütebilecek istatistiksel bilgi ve beceriye sahiptir.
 • İktisadi ve sosyal olaylarla ilgili istatistiksel araştırmalar ve uygulamalar yapabilir.
 • Analitik düşünce yapısına sahiptir ve ihtiyaç duyduğu matematiksel kavram ve yöntemleri bilir.
 • Yapacağı araştırma için gerekli matematiksel ve istatistiksel yöntemleri kullanmayı bilir.
 • Yapacağı araştırmalarda kullanabileceği yöneylem araştırması tekniklerini bilir, optimizasyon tekniklerini kullanarak verimlilik analizleri yapabilir.
 • Temel bilgisayar bilgisine sahiptir ve ihtiyaç duyulan paket programları kullanabilir.
 • Yapacağı araştırmaların ve kuracağı modellerin sonuçlarını yorumlayabilir ve konuyla ilgili öngörüde bulunabilir.
 • Yaptığı araştırmalarla ilgili, sunum hazırlayabilme, raporlayabilme ve karar verme becerisine sahiptir.
 • Raporlanmış ekonometrik ve alanı ile ilgili istatistiksel çalışmaları inceleme, eleştirme ve geliştirme becerisine sahiptir.
 • Finansal piyasalar, bankalar, sigortalar ve aracı kurumlar gibi resmi ve özel kurum ve kuruluşların temel yapılarını bilir ve bunları inceleyerek uygulama yapma becerisi ve bilgisine sahiptir.
 • Disiplinler arası ve grup çalışmaları yapma yeteneğine sahiptir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat